100-LECIE WRONIECKIEGO HARCERSTWA oczyma druhny Krysi

10 września 2016 roku odnotowaliśmy w historii naszego miasta jako dzień wyjątkowy, szczególnie dla tych, którzy mieli okazję, a właściwie – szczęście, nosić harcerski mundur, uczestniczyć w zbiórkach harcerskich, wyjeżdżać na biwaki, rajdy, obozy, zdobywać sprawności, stopnie i służyć całym sercem Ojczyźnie

Patronat nad obchodami objął Burmistrz MiG Wronki, Mirosław Wieczór.

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

PRZED MUZEUM ZIEMI WRONIECKIEJ

Od wczesnych godzin rannych, organizatorzy czuwali nad sprawnym przebiegiem Zlotu Jubileuszowego z okazji 100-lecia wronieckiego harcerstwa. Po krótkiej odprawie przeprowadzonej przez druha hm. Zbigniewa Biedziaka (przewodniczącego komitetu organizacyjnego) i sprawdzeniu stanu gotowości, wystartowano.

O godzinie 10:00 druhny z Kręgu Starszyzny Harcerskiej i Seniorów „Spadochron”, pod kierownictwem Agnieszki Stołowskiej, rozpoczęły rejestrację uczestników i wydawanie gadżetów. Wśród nich były: książka „100 lat wronieckiego harcerstwa”, chusta zlotowa, widokówka, plakietka i identyfikator, dzięki któremu rozpoznanie po latach było znacznie łatwiejsze.

Plac przed muzeum z minuty na minutę zaczął się wypełniać. W grupkach mniejszych i większych gromadzili się harcerze z różnych roczników. Radość i uśmiech był ich nieodłącznym towarzyszem.

O godzinie 11:30, na plac w szyku zwartym, weszły współcześnie działające drużyny wraz z drużynowymi. Dotarli także posłowie: Jan, Filip Libicki, Rafał Grupiński i Zbigniew Ajchler, komendant Wielkopolskiej Komendy Chorągwi hm. Tomasz Kujaczyński, komendant Hufca ZHP Szamotuły phm. Rajmund Grążka i ks. pwd. Łukasz Kornatowski, kapelan Okręgu Wielkopolskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej z fioletowym sznurem na ramieniu.

W samo południe, prezes TMZW Paweł Bugaj (pomysłodawca i inicjator zadania), zaprosił wszystkich do przeżycia wyjątkowej chwili – do powitania Gościa Specjalnego, którego nie mogło zabraknąć w tak ważnym dniu. Tajemniczym Gościem był druh Marian Radomski oczekujący przed muzeum na ławeczce. Przez dłuższą chwilę „ukrywał się” pod złotym suknem, ale w momencie ogłoszenia zbiórki, ukazał się… w postaci rzeźby.

Agencja Reklamowa Wronki

Uroczystego odsłonięcia, wyrzeźbionej przez Eugeniusza Tacika ławeczki, dokonali przedstawiciele stowarzyszeń do których należał śp. Marian Radomski. Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej reprezentował Bogdan Tomczak, Bractwo Kurkowe – Piotr Hoffmann, Ochotniczą Straż Pożarną – Andrzej Liszkowski, Klub Kręglarski – Roman Bączkiewicz, ZHP – zuch Jagoda Woźna i senior harcerzy Wiesław Michalak, Rodzinę – żona, Alina Radomska. Po chwili wnuki podarowały pradziadkowi bukieciki kwiatów i fotografowały się razem z Nim.

Chwilę później najstarsza harcerka (98 lat) pani Helena Roszak, wspólnie z zuchami z drużyny „Niezwyciężonych Małolatów”, dokonała otwarcia wystawy okolicznościowej w piwnicznej części muzeum. Gdy goście zwiedzali wystawę na ławeczce wciąż trwała sesja zdjęciowa.

WYSTAWA

Zamysł jej stworzenia był prosty. Każda z drużyn, aktualnie działających, przygotowała swoją prezentację ukazując specyfikę jej działalności za pomocą dużych zdjęć i rekwizytów charakterystycznych dla specjalności drużyny np „Wodniacy”: ustawili najmniejszą żaglówkę „optymista”, wywiesili mapę Europy i Polski, na której zaznaczone były miejsca rejsów drużyny i indywidualnych członków, dzwon do wybijania szklanek czasowych (dar od Piotra Kwapisz), kotwicę, sprzęt ratowniczy itp, . Muzeum Ziemi Wronieckiej wystawiło najstarsze zdjęcia, kroniki, sztandary i rekwizyty będące w jego zasobach; „Chęchacze” oprócz zdjęć i rolapu zaprezentowali płaskorzeźby dłuta Mariana Radomskiego wykonane z okazji ważnych wydarzeń drużyny, proporce drużyn i sztandar; „Czerwone Berety” podobnie jak inne drużyny przedstawiły zdjęcia z życia drużyny, elementy spadochronu, proporce, płaskorzeźby – dar dh. Mariana ponadto na manekinach zostały wyeksponowane mundury harcerskie i instruktorskie z różnych okresów historycznych. Wszystkie zdjęcia wkomponowane zostały w siatkę maskującą, która tworzyła sympatyczne tło.

Zainteresowanie uczestników Zlotu było bardzo duże. Poszukiwanie siebie na historycznych zdjęciach emocjonalne i ekscytujące. Słyszeć się dało dolatujące zwroty: ”zobacz, tu jesteśmy, a pamiętasz jak wtedy…” i tu powracały wspomnienia. W jednym miejscu i niemalże w tym samym czasie wspomnienia z różnych okresów wronieckiego harcerstwa.

W czasie zwiedzania wystawy Poseł na Sejm – Jan Filip Libicki wyraził zachwyt i uznanie pod adresem wronieckich harcerzy. Na ręce dyrektora WOK – Michała Poniewskiego przekazał pamiątkową statuetkę.

W KOŚCIELE KLASZTORNYM

Godzina 12:45 wyznaczała czas zbiórki drużyn ze sztandarami i proporcami oraz byłych harcerzy na ulicy Szkolnej i wymarsz kolumną marszową do Klasztoru na Mszę św. Zbiórkę przeprowadził dh Piotr Haak.

Każdą z drużyn prowadziły poczty sztandarowe z aktualnym i historycznym sztandarem. „Czerwone Berety” niosły sztandar pierwszej DH Henryka Dąbrowskiego z 1916 roku (dh. Adam Sroczyński, Adrianna Dobrychłop, Laura Szczepska), „Chęchacze” DH Zawiszy Czarnego (dh Dobrochna Smółka, Patryk Hoffmann, Aleksandra Paździorek; a „Wodniacy” sztandar Hufca Wronki (druhowie: Jan Kalinowski, Mateusz Skrzypkowiak, Jakub Patulski).

Mszę św. w koncelebrze z kapelanem harcerzy wielkopolskich pwd. Łukaszem Konatowskim odprawił ojciec Cyryl Dariusz Załęski. Czytania i modlitwy przedstawili reprezentanci istniejących drużyn oraz hm. Krystyna Tomczak.

Kapelan w ornacie z symbolami harcerskimi (wyhaftowany krzyż harcerski na piersi i lilijka na plecach) wygłosił homilię. W kazaniu odwoływał się do harcerskiego zawołania: „Bóg, Honor, Ojczyzna”, wskazywał na wartości ważne w życiu i idee harcerskie.

(Seniorzy dobrze pamiętają, że za pójście do kościoła z drużyną w mundurach „stawało się na dywaniku”, aby wysłuchać „kazania uświadamiającego” przedstawiciela władzy rządzącej w regionie, zgodnie z duchem czasu.

To, o co kiedyś trzeba było zabiegać, jest dziś normalnością, nie zawsze docenianą przez młodych harcerzy. Nie pamiętają oni, że kiedyś uczestnictwo kapelana i modlitwa na harcerskich zbiórkach nie były mile widziane.)

Oprawę muzyczną przygotowała Młodzież Franciszkańska.

Podczas Mszy św., wybrzmiały m.in. słowa tradycyjnej Modlitwy harcerskiej: „O Panie Boże, Ojcze nasz”.

Był także moment poświęcenia krzyży harcerskich, które umieszczone zostaną na grobach powojennych instruktorów, oraz tablicy pamiątkowej z okazji 100-lecia. Napis na tablicy głosi: Pamięci założycieli harcerstwa we Wronkach i druhów, którzy stracili życie w walce z hitlerowskim okupantem. W 100-lecie wronieckiego harcerstwa. 12 HDP „Chęchacze”.

UROCZYSTY APEL

Po zakończeniu Mszy św. ponownie uformowała się kolumna marszowa, z orkiestrę dętą WOK na czele, aby przejść w dół ul. Rzeczną i dalej obok kładki skręcić w ul. Zwycięzców. Tam przez chwilę zatrzymano się przed budynkiem nr 6, na którym od 10 lat wisi tablica upamiętniającą założyciela pierwszej drużyny harcerskiej dh. Barnarda Romczyńskiego i miejsce pierwszej zbiórki. Harcerka z DH „Czerwonych Beretów” Monika Dobak powiesiła pod tablicą symboliczny wianuszek. Nad bezpieczeństwem przemarszu czuwała Policja i Straż Miejska.

Po chwili skwer, przed pomnikiem na Rynku, wypełnił się uczestnikami Zlotu i społecznością miasta. Dh Piotr Haak złożył uroczysty meldunek komendantowi Chorągwi Wielkopolskiej dh. hm. Tomaszowi Kujaczyńskiemu, a odzew na jego pozdrowienie „Czuwaj” rozległ się dobitnie. Po chwili poczet flagowy w składzie: Krystian Majewski, Martyna Haak i Patrycja Skrzypkowiak, podniósł flagę na maszt. Wybrzmiał hymn państwowy z podkładem orkiestry dętej. Apel w imieniu Komitetu Organizacyjnego prowadziła dh. Katarzyna Stoebe.

Przedstawiła cel spotkania i powitała gości: Rafała Grupińskiego, posła na Sejm RP, Renatę Wujec – asystent posłanki na Sejm Marii Małgorzaty Janyska, Jana Filipa Libickiego – senatora RP, Mirosławę Rutkowską – Krupkę – wiceprzewodniczącą i radną Sejmiku Wojewódzkiego, starostę powatu szamotulskiego – Józefa Kwaśniewicza, przewodniczącego Rady MiG Wronki – Sławomira Śniegowskiego, burmistrza MiG Wronki – Mirosława Wieczora, prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Wronieckiej – Pawła Bugaja, dyrektora Wronieckiego Ośrodka Kultury – Michała Poniewskiego oraz harcerzy i rodziców.

Odczytała list Naczelnik ZHP hm Małgorzaty Sinica, która podkreśliła: “100 lat wronieckiego harcerstwa to długi i ważny czas harcerskiego działania, wychowania kolejnych pokoleń oraz tworzenia historii miasta (…) Życzę Wam, by prze kolejne lata Wasza wspólnota była coraz mocniejsza, by Wasze działanie zawsze odpowiadało na potrzeby lokalnej wspólnoty.

Odczytała także rozkaz specjalny Ls.2/2016 Komendanta Chorągwi z życzeniami:

Rozpoczynał się mottem: „Starajcie się zostawić ten świat, choć trochę lepszym, niż go zastaliście”

Te słowa wypowiedziane przez gen. Robert Baden-Powella założyciela światowego skautingu zachęcały młodych ludzi do zaangażowania, do tego, aby twórczo wchodzić w życie i przekształcać otaczający nas świat na miarę naszych pięknych i dobrych marzeń.

Jestem przekonany, że 100 letnia obecność harcerstwa we Wronkach, także zmieniła oblicze tej Wronieckiej Ziemi. A działania tysięcy zuchów, harcerzy i instruktorów spowodowały, że Ta konkretna Mała Ojczyzna stała się piękniejsza, bogatsza i jeszcze bardziej przyjazna. Chyląc czoła przed tymi harcerskimi pokoleniami, które nas poprzedzały, chciałbym życzyć dzisiejszym zuchom, harcerzom i instruktorom, ale także rodzicom i wszystkim mieszkańcom Ziemi Wronieckiej by Wasze harcerstwo było otwarte, piękne i nowoczesne. Niech działania gromad i drużyn wypełnione będą ciekawą, pożyteczną pracą i zabawą.

WYRÓŻNIENIA i PODZIĘKOWANIA

Zgodnie z decyzją Kapituły Odznaki Honorowej oraz uchwałami Zarządu Województwa Wielkopolskiego na wniosek Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska wyróżniono Odznaką Honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”

hm. Krystynę Tomczak i hm. Marię Urban za szczególny wkład w pracę społeczną na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego oraz szerzenie postaw patriotycznych wśród mieszkańców Wielkopolski.

Wyróżnienia wręczyła pani Mirosława Rutkowska- Kupka, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Miłym akcentem było także uhonorowanie „Srebrną honorową odznaką Ruchu Przyjaciół Harcerstwa” Towarzystwa Miłośników Ziemi Wronieckiej, które odebrał Prezes Paweł Bugaj oraz Zespołu Szkół w Biezdrowie i Mirosława Wieczór Burmistrza Miasta i Gminy Wronki. Dekoracji dokonali Komendant Chorągwi Wielkopolskiej hm. Tomasz Kujaczyński i Komendant Hufca Szamotuły, phm Rajmund Grążka

Komitet Organizacyjny Zlotu podziękował „Medalami okolicznościowymi 100-lecia wronieckiego harcerstwa” instytucjom i osobom prywatnym za dotychczasową pomoc w realizacji zadań programowych i współpracę na niwie harcerskiej we Wronkach. Otrzymali je: Seniorzy: dh. Helena Roszak, dh. Wiesława Mozolewska i dh Wiesław Michalak.

Instytucje: AMICA S.A – vice Prezes AMICA S.A. Marcin Bilik, „GUSMA” Janusz Gustowski, Nadleśnictwo WronkI, „SUKURS” Wronki, „SANUS” Wronki, „BAZAR” Wronki, Fundacja „AMICIS”, Stowarzyszenie Przyjaciół Żeglarstwa RINGABULINA, Wroniecki Ośrodek Kultury, Ochotnicza Straż Pożarna Wronki, Pilski Okręgowy Związek Żeglarski – Dariusz Gościński, Komenda Chorągwi Wielkopolskiej, Komenda Hufca Szamotuły, viceburmistrz MiG Wronki Robert Dorna, Starosta Szamotulski Józef Kwaśniewicz,
hm. Maria Lasecka, hm Mieczysław Sobański, hm. Franciszek Dykrzak, dh Wojciech Kaszyński i hm Władysław Andrzejewski

Kazimierz Michalak, Paweł Kowzan, hm Urszula Dąbrowska, pwd. Krystyna Bryś- Szychowiak, Ryszard Śliwa, pwd Jan Krzysztof Ostrowski, Mariusz Borowski, Anna Michalak, Paweł Skrzypkowiak, Daniel Kwaśniewski, Waldemar Maślona

oraz czynnie pracujące drużyny: 5 Wroniecka Drużyna Harcerska „Czerwone Berety”, 12 Harcerska Drużyna Pożarnicza

Chęchacze”, 5 Wodna Drużyna Harcerska, Krąg Starszyzny Harcerskiej i Seniorów „Spadochron” i Wroniecki Krąg Starszyzny Harcerskiej i Seniorów „3 żywioły”. Medale wręczyli: Zbigniew Biedziak i Maria Urban.

Prezes Pilskiego Okręgu Związku Żeglarskiego – Dariusz Gościński – uhonorował Odznaką „Zasłużony Żeglarz Okręgu Pilskiego” druhnę Matyldę Ostrowską i Jana Ostrowskiego. Burmistrz MiG oraz Komendant Hufca wraz z Anną Lum, Markiem Orzechowskim i Pawłem Skrzypkowiakiem otrzymali odznakę „Przyjaciel Żeglarstwa Okręgu Pilskiego” a najaktywniejsi harcerze indywidualne listy gratulacyjne.

Kolejnym punktem w programie było złożenie kwiatów pod pomnikiem. W imieniu gości głos zabrali i listy pamiątkowe przekazali: poseł Zbigniew Ajchler, starosta szamotulski Józef Kwaśniewicz, burmistrz MiG Wronki Mirosław Wieczór, były starosta Paweł Kowzan i pani Renata Wujec – asystent pani posłanki na Sejm Marii Małgorzaty Janyska.

Apel zakończono odśpiewaniem hymnu harcerskiego „Wszystko co nasze”.

PRZEMARSZ DO OLSZYNEK

Po zakończeniu uroczystego apelu dh. Piotr Haak przeprowadził wszystkich do Olszynek. Kolumna zatrzymała się na ul. Szkolnej na wysokości muzeum, gdzie odprowadzone zostały sztandary historyczne. Kolejnym przystankiem był pomnik przy Straży Pożarnej i Papieżu „Pielgrzymie Wszechświata”, gdzie pozostawiono znicze z płomykami pamięci. (Zapłonęły one także na grobach naszych instruktorów).

Poczęstunek w Olszynkach poprzedziło zrobienie zdjęcia grupowego przez kol. Pawła Bugaja. Pyszną grochówkę serwowali Joanna i Krystian Nogajowie, a kawę i herbatę oraz zimne napoje grupa kwatermistrzowska.

Olszynki z wieloma banerami nadal sprzyjały powrotom do wspomnień. O godzinie 17:00 dh. Agnieszka Stołowska (zd. Dziudziel) zaprosiła wszystkich na ognisko. Żar lejący się z nieba niezbyt sprzyjał zajęciu miejsc w kręgu ogniskowym. Młodzi wytrzymali, ale seniorzy szukali miejsc zacienionych.

Końcową atrakcją był ogromny tort jubileuszowy, z okazałym symbolem zjazdowym, wykonany przez Cukiernię p. Anny Kwiateckiej. Był pyszny i „pochłoniecie” go w całości okazało się nie lada wyzwaniem.

Długo rozbrzmiewał śpiew przy akompaniamencie gitarowym dh. Wiesława Skrzypkowiaka „Groszka” po wykonaniu wszystkich zadań programowych. Pozostało jeszcze złożenie namiotów i uporządkowanie terenu w Olszynkach, aby dobre imię o harcerzach trwało do samego końca.

A obowiązkiem dziennikarzy utrwalenie wydarzenia w różnej postaci – relacji, zdjęć, nagrań, aby przeszło ono do historii naszego regionu. Emisja z uroczystości odbyła się w czwartek w programie telewizji regionalnej TVP 3 o godz. 16:05 i jako powtórka po godz. 23:00.

Tekst: Krystyna Tomczak
Foto: Krystyna Tomczak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *