Adwokat Anna Szmidt radzi

Na Twojej działce stoi słup energetyczny? Podpowiadamy jak uzyskać rekompensatę od przedsiębiorstwa przesyłowego

adw Anna SzmidtUrządzenia przesyłowe w postaci słupów i linii elektroenergetycznych czy telekomunikacyjnych nie są własnością właściciela działki, a przedsiębiorstwa przesyłowego, które korzysta z cudzego gruntu.

Dietetyk Wronki

Czy można otrzymać za to pieniądze?

Tak, ale pod pewnymi warunkami i na określonych zasadach.

Aby dochodzić rekompensaty za przebiegające przez naszą nieruchomość urządzenia przesyłowe należy najpierw ustalić czyją własnością jest napowietrzna linia elektroenergetyczna przebiegająca przez naszą działkę. Jeśli na działce stoją słupy czy inne urządzenia przesyłowe również należy najpierw ustalić jakie przedsiębiorstwo zajmuje się przesyłem energii elektrycznej przebiegającej przez te urządzenia. Następnie należy spróbować ustalić od kiedy słupy i linie są posadowione na naszej działce. Są to informacje podstawowe.

Warto określić chociaż w przybliżeniu datę, by móc zweryfikować czy nie upłynął 30-letni termin zasiedzenia służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa energetycznego.

Jeśli okaże się, że przedsiębiorstwo korzysta z naszej działki w sposób nieuregulowany żadną umową można dochodzić od operatora wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Maksymalny okres za jaki można żądać rekompensaty wynosi 10 lat wstecz.

Wynagrodzenie określa się w oparciu o tą część nieruchomości, której nie można użytkować z powodu posadowionych na niej słupów, napowietrznych linii wysokiego czy średniego napięcia, trafostacji oraz innych urządzeń przesyłowych. W postępowaniu sądowym wysokość możliwego do uzyskania wynagrodzenia za dany okres będzie weryfikowana przez biegłego rzeczoznawcę.

Agencja Reklamowa Wronki

Drugim sposobem uregulowania stanu prawnego nieruchomości jest ustanowienie służebności przesyłu. Przedsiębiorca przesyłowy może korzystać z nieruchomości, na której posadowione są urządzenia przesyłowe w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tych urządzeń za odpowiednim wynagrodzeniem na rzecz właściciela gruntu, tzw. ‘czynszu’. Wynagrodzenie ustala się biorąc pod uwagę charakter działki (istotnym jest, czy jest to działka rolna, budowlana czy np. siedlisko)oraz stopień ingerencji urządzeń przesyłowych w prawo własności.

W przypadku wszczęcia postępowania sądowego o ustanowienie służebności przesyłu właściwym miejscowo sądem jest sąd rejonowy miejsca położenia nieruchomości. Opłata od wniosku wszczynającego postępowanie wynosi 40 zł.

Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu osobistego.

Adwokat Anna Szmidt
Wronki, Rynek 7 (Podzamcze)
tel: 505 494 306

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *