281 kontroli Straży Miejskiej

Straż Miejska może wejść na posesję i sprawdzić czym palisz w piecu. W tym roku dokonała już ponad 281 takich kontroli.

Straż Miejska Wronki

Oferty Pracy Wronki

Na podstawie ustawy o prawie ochrony środowiska Burmistrz Miasta i Gminy Wronki upoważnił funkcjonariuszy Straży Miejskiej we Wronkach do przeprowadzania kontroli na posesjach. Mogą oni wejść na każdy teren, jeśli podejrzewają, że jego właściciel pali w piecu szkodliwymi odpadami. Kontrole będą odbywać się cały rok.

Strażnicy mają prawo do wstępu z niezbędnym sprzętem na teren prywatny od godz. 6 do 22 oraz całodobowo tam, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza. Nie mogą oni jednak wejść na posesję pod nieobecność właściciela. Jeżeli jest on obecny, teoretycznie może odmówić wejścia, jednak właściciel, użytkownik lub zarządca, który nie wpuści uprawnionego do kontroli strażnika na posesję, poniesie odpowiedzialność karną na podstawie Art.225 § 1 Kodeksu karnego

„Kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia bądź utrudnia wykonanie czynności służbowej – podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech”.

Poniesie też odpowiedzialność karną, jeżeli podczas kontroli będzie w inny sposób utrudniał jej przeprowadzenie – np. odmawiając okazania dokumentów niezbędnych do oceny przestrzegania przepisów.

Za spalanie śmieci grozi mandat karny z art.191 ustawy o odpadach do 500 zł lub skierowanie sprawy do Sądu Rejonowego w Szamotułach i grzywna 5000 zł. Od początku 2015 roku Straż Miejska przeprowadziła już 281 kontroli, karząc przy tym 8 osób (stan na koniec lutego). Jak dowiedzieliśmy się z Urzędu, będą one prowadzone przez cały rok, ze szczególnym natężeniem w okresie zimowym.

Wizyty Strażników nie są zapowiadane, ponieważ często do interwencji dochodzi na skutek zgłoszenia o prawdopodobnym spalaniu śmieci. Ich zapowiadanie zatem mijałoby się z celem.

Poza kontrolami na posesjach Straż Miejska i wronieccy urzędnicy prowadzą działania edukacyjne dotyczące zakazu spalania odpadów. Funkcjonariusze przeprowadzili w ostatnim czasie na ten temat w szkołach i przedszkolach pogadanki z blisko 1000 dzieci. Gmina sfinansowała też dla około 300 przedszkolaków przedstawienie teatralne o właściwym zagospodarowaniu odpadów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *