Materiał komitetu wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

30 czerwca walne zebranie Klubu Kręglarskiego Dziewiątka- Amica Wronki

Na 30 czerwca zaplanowano walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Klubu Kręglarskiego Dziewiątka Amica Wronki. Przypomnijmy, że funkcję prezesa od 12 lat pełni Maciej Kląskała

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

Zgodnie z uchwałą Zarządu Klubu Kręglarskiego „Dziewiątka-Amica” Wronki z dnia  14.06.2023 r. na dzień 30.06.2023 r. na godzinę 19:00 (pierwszy termin) lub 19:15 (drugi termin) zostaje zwołane Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze Członków Klubu Kręglarskiego „Dziewiątka-Amica” we Wronkach

Plan Zebrania:

1. Otwarcie i powitanie.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Sprawozdanie merytoryczne Klubu za 2022 rok.
8. Sprawozdanie finansowe Klubu za 2022 rok.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu za 2022 rok.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Głosowanie za zatwierdzeniem sprawozdań.
12. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Wybór Prezesa Klubu.
15. Wybór członków Zarządu Klubu.
16. Wybór Komisji Rewizyjnej.
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
19. Zakończenie.

Przypomnijmy, że od 2011 roku funkcję prezesa Klubu Kręglarskiego „Dziewiątka” Wronki pełni Maciej Kląskała. Udało nam się skontaktować z obecnym prezesem, jednak nie potwierdził, czy będzie ubiegać się o kolejną kadencję prezesa.

źródło: 9wronki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *