375 lat wronieckiego Bractwa Kurkowego

W 2021 roku wronieckie Bractwo Kurkowe obchodziło 375 lecie powstania. Król Władysław IV w 1646 roku nadał wronieckiemu Bractwu specjalne przywileje, które przypieczętował swoją „pieczęcią z czerwonego wosku, osadzoną w metalowej puszcze, z tekstem łacińskim”. Ten najważniejszy dla wronieckiego Bractwa dokument przechowywany jest dziś w Archiwum Państwowym w Poznaniu. Pracując jeszcze we wronieckim muzeum miałam okazję zobaczyć go na własne oczy, a do Wronek przywieźć jego fotografię

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

Wyjątek z dokumentu królewskiego z 1646 z pieczęcią z czerwonego wosku, osadzoną w metalowej puszcze, z tekstem łacińskim,
przechowywany w Archiwum Państwowym w Poznaniu.
„Ja, Władysław IV król Polski, wielki książę Litwy, Rusi, Mazowsza, Żmudzi, Inflant, Smoleńska, i Czernihowa, a także król dziedziczny Szwedów,
Gotów i Wandalów oznajmiam we własnej osobie i swoimi słowami w dokumentach pisanych o to, by Bractwo Kurkowe (Oppidi Wronki) było zawsze w naszej łaskawości u wszystkich jak i u każdego z osobna….

DOKONANIA KRÓLA WŁADYSŁAWA IV

Pokój z Rosją 1634

Niedługo po objęciu tronu, Władysław IV musiał zmierzyć się z problemem wojny z Rosją.
Choć król przez kilka miesięcy chorował, przygotowane przez niego plany doprowadziły do zwycięstwa.
W maju 1634 roku podpisano pokój wieczysty na mocy którego Polska otrzymała ziemię smoleńską, siewierską i czernichowską, a Władysław IV zrzekł się praw do moskiewskiego tronu.

Reformy wojskowe

Władysław IV Waza bardzo interesował się sprawami wojskowymi i dokładał wszelkich starań, aby jego armia należała do najlepiej wyposażonych i najnowocześniejszych. Modernizował i budował arsenały, rozbudował artylerię, ujednolicił wielkość armat i wprowadził większe działa.
Planował też stworzenie flot wojennych.

Mecenat

Król był wielkim miłośnikiem sztuki. W jego zbiorach znalazły się dzieła najwybitniejszych europejskich mistrzów. Nadwornymi malarzami Władysława byli Tomasz Dolabella, Pieter Claesz czy Bartłomiej Strobel. Władca fundował też liczne budowle, np. kaplicę w kemedulskim kościele na krakowskich Bielanach, kaplicę z domkiem loretańskim w kościele Matki Bożej Loretańskiej w Pradze, Arsenał w Warszawie.
Do najsłynniejszych zabytków, które powstały za sprawą Władysława IV jest kolumna Zygmunta, którą ufundował, aby uczcić pamięć swojego ojca.

Źródło: wronieckie Bractwo Kurkowe

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *