4 993 311 zł na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 1 we Wronkach z Polskiego Ładu

Druga edycja naboru wniosków do Polskiego Ładu rozpoczęła się 28 grudnia 2021 r. i trwała do 11 marca 2022 r. W czasie drugiego naboru każda JST czy związek JST mogły zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie – informuje redakcję poseł Marta Kubiak. Wronki też złożyły trzy wnioski, dofinansowanie jednak otrzymały na jeden

Poseł na Sejm RP Renata Kubiak przesłała nam informację o kolejnym podziale środków z funduszu Polskiego Ładu. 

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

30 mld dla samorządów w ramach Programu Inwestycji Strategicznych

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Dodatkowo, gminy popegeerowskie mogą także złożyć wniosek o dofinansowanie realizowanych inwestycji w naborze wniosków dla gmin popegeerowskich (Edycja trzecia – PGR)

Druga edycja naboru wniosków rozpoczęła się 28 grudnia 2021 r. i trwała do 11 marca 2022 r. do godz. 17.00. W czasie drugiego naboru każda JST czy związek JST mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:

– 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 65 mln zł

– 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł

– 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł

Program Inwestycji Strategicznych to dofinansowanie na budowę i modernizację m. in. dróg, szkół, przedszkoli i żłobków, ścieżek rowerowych oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

W edycji tej samorządom przyznano dofinansowanie o wartości 30 mld złotych. Dofinansowanie przynajmniej jednej zgłoszonej inwestycji otrzyma 98 proc. samorządów w Polsce. Wartość drugiej edycji programu była więc wyższa niż pierwszej, w której samorządy otrzymały 23,8 mld złotych.

W powiecie szamotulskim dofinansowania otrzymały następujące inwestycje:

Powiat Szamotulski

– 5 102 082,01 zł – przebudowa drogi powiatowej nr 1878P Pniewy – Lubosina w m. Pniewy ul. Konińska w Pniewach

– 3 529 870,28 zł – termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 we Wronkach

– 4 047 745,50 zł – rozbudowa i przebudowa Powiatowego Centrum Lekkoatletycznego w Szamotułach

Miasto i Gmina Szamotuły

6 800 000,00 zł budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Szamotułach

– 3 150 000,00 zł – budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną dla Miasta i Gminy Szamotuły

Gmina Pniewy

9 357 500,00 zł rozbudowa ulic Wspólnej i Jagiellońskiej od ul. Wiśniowej do ul. Słowiańskiej w Pniewach wraz z odwodnieniem

– 4 465 000,00 zł – przebudowa układu komunikacyjnego w Pniewach

Gmina Duszniki

4 750 000,00 zł modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Podrzewie

– 2 850 000,00 zł – rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dusznikach wraz z budową systemu zagospodarowania osadów

Gmina Obrzycko

802 750,00 zł przebudowa Dróg Gminnych w miejscowości Gaj Mały, gm. Obrzycko – Etap II

– 4 710 000,00 zł – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stobnicku – Etap III, na odcinku Obrowo – Słopanowo oraz przebudowa przepompowni ścieków w Gaju Małym

– 1 035 000,00 zł – rozbudowa boisk przy Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Gaju Małym

Miasto Obrzycko

4 750 000,00 złrozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

– 4 500 000,00 zł – przebudowa i wyposażenie budynku dawnego kina przy ul. Kruppika 5

– 4 750 000,00 zł – utwardzenie nawierzchni istniejących dróg gminnych (ul. Cisowa, Słoneczna, Sportowa, Spichrzowa) w Obrzycku

Gmina Kaźmierz

– 4 702 500,00 zł – rozbudowa ulicy Szkolnej w Kaźmierzu oraz ulicy Topazowej w Kiączynie

– 3 135 000,00 zł – przebudowa ulicy Mikołaja Reja w Kaźmierzu

– 2 375 000,00 zł – przebudowa ulicy Dolnej w Kaźmierzu

Gmina Wronki

– 4 993 311,87 zł – rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1

Gmina Ostroróg

– 4 208 778,00 zł – budowa budynku strażnicy OSP w Ostrorogu wraz z pomieszczeniami dziennego pobytu seniora oraz salą kinową

Jestem przekonana, że dodatkowe pieniądze na inwestycje przyspieszą rozwój naszego regionu. Program Inwestycji Strategicznych wspiera bowiem zrównoważony rozwój i nowe inwestycje m.in. w drogi, transport publiczny, kanalizacje, szkoły czy boiska.

foto: Fb

Michał Zieliński – Wojewoda Wielkopolski

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *