50-lecie KGW Marianowo [FOTO] [WIDEO]

30 maja w świetlicy wiejskiej w Marianowie odbyło się 50-lecie Koła Gospodyń Wiejskich. Podczas uroczystości odczytano historię organizacji.

Z zaproszonych gości byli obecni: z-ca burmistrza MiG Wronki Robert Dorna, członek zarządu powiatu Kazimierz Michalak, w-ce przewodniczący Rady MiG Wronki Janusz Szulc, prezes GZRKiOR we Wronkach Edward Ławniczak, prezes BS Wronki Elżbieta Czosnowska, prezes SUR Ćmachowo Krzysztof Marszałł, w-ce prezes zarządu GS Eugeniusz Stańsko, redaktor naczelny wronieckiego Bazaru Grażyna Kaźmierczak oraz członkinie i członkowie KGW i KR Marianowo. Lista obecnych seniorek: Kazimiera Barłóg, Teofila Gajewska, Jadwiga Gruszczyńska, Pelagia Gulik, Teresa Kaszkowiak, Józefa Morysiak, Maria Piaskowska, Zofia Pochłopień, Maria Skotnicka, Walentyna Tarnowska.

Historia Koła Gospodyń Wiejskich Marianowo:

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

Integralną częścią organizacji Kółek Rolniczych były i są Koła Gospodyń Wiejskich. Koło Gospodyń Wiejskich stanowi dobrowolną, samorządną i niezależną organizację społeczno-zawodową kobiet wiejskich. Historia i działalność KGW jest nierozerwalnie związana z kółkami rolniczymi. W trudnym czasie, kiedy dopiero zaczęła się kształtować samorządność, kobiety stawiały sobie do realizacji bardzo ambitne zadania. Wynikały one z wewnętrznych potrzeb społeczeństwa i prowadzone były oddalnie, w sposób świadomy. W miejsce dawniejszych Kół Włościanek organizują się w latach 60-tych i 70-tych Koła Gospodyń Wiejskich na terenie gminy Wronki. Tak też w 1964 r w byłym budynku biurowca po spółdzielni produkcyjnej gdzie obecnie znajduje się świetlica wiejska zawiązało się KGW Marianowo. Przewodniczącą została wówczas Walentyna Tarnowska, sekretarzem Władysława Szeląg a skarbnikiem Henryka Tomkowiak. Członkiniami były wszystkie gospodynie domowe z Marianowa.

W 1969 r przewodniczącą została Janina Pospieszna, w-ce przewodniczącą Walentyna Tarnowska, sekretarzem Stanisława Biniek a skarbnikiem Maria Grzybek. Po rezygnacji z powodów osobistych w 1972 r funkcję przewodniczącej objęła Weronika Saguła. Od 1973 przez 25 lat funkcję przewodniczącej pełniła Kazimiera Barłóg. Przez te lata odpowiednio sekretarzem były Maria Saguła, Walentyna Tarnowska oraz Aleksandra Morysiak a skarbnikiem Stanisława Biniek, Janina Pospieszna i Walentyna Tarnowska. Nie były to łatwe lata. Reglamentacja środków do produkcji rolnej, przydziały kartkowe. Mimo trudności koło działało prężnie. Zarządy zwracały się o dofinansowanie do Banku Spółdzielczego, Spółdzielni Usług Rolniczych, Spółdzielni Mleczarskiej w Kazmierzu, Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Wronkach. Dzięki temu można było organizować kursy pieczenia. Gotowania, pokazy żywieniowe połączone z wykładami, które zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem. To był czas wytchnień od pracy w gospodarstwie i okazja do spotkania towarzyskiego. Co jakiś czas przyjeżdżała do wsi instruktorka zaopatrzona w maszynę do szycia i prowadziła kurs krawiecki. Teraz maszyna do szycia jest w prawie każdym domu, od czasu pamiętnej biedy, gdy w sklepach były tylko kolejki. Zdolne panie z KGW po kursie szycia umiały i naprawić i przenicować stare szmatki w modne kiecki dla siebie i dzieci.

Kobiety choć przeciążone obowiązkami były ciekawe nowego, a przynależność do Koła dawała też pewne profity. Panie zamawiały i kupowały pisklęta z wylęgarni. Rozprowadzały gotową paszę dla kurcząt i prosiąt a także drzewka owocowe i krzewy ozdobne, rolniczki prowadziły demonstracje, uczestniczyły w konkursach pod okiem specjalistki z ODR. W 1970 r ofiarowały dary wartości 270 zł dla dzieci wietnamskich, co roku odprowadzały składkę w wysokości 10 zł od członkini na rzecz Funduszu Ochrony Zdrowia. W 1984 r były fundatorkami sztandaru GZRKiOR w Wronkach. Pracowały w czynie społecznym budując drogę lokalną,utrzymując świetlicę i jej otoczenie. Dzięki ich staraniom w 1976 r doprowadzono wodę, choć w każdym gospodarstwie pozostawiono studnię. Koło Gospodyń Wiejskich organizowało także zabawy i festyny, a uzyskane dochody przeznaczano na zakup niezbędnego sprzętu do wyposażenia świetlicy wiejskiej (krzesła, stoły, ławki, zastawę stołową, kuchnię węglową i elektryczną, firanki, szatkownicę) Członkinie wyjeżdżały do teatru oraz na wycieczki krajoznawcze. Ze względu na stan zdrowia Pani Kazimiery Barłóg 7 marca 1998r wybrano nowy zarząd który funkcjonuje do dzisiaj. Przewodniczącą jest Lidia Pospieszna, skarbnikiem koleżanka Mieczysława Kaszkowiak a sekretarzem Barbara Barłóg.

Koło Gospodyń wiejskich korzysta z pomocy organizacyjno- instruktarzowej GZRKiOR, a także z różnych form pomocy służb pracujących na rzecz rolnictwa: BS Wronki, SUR Wronki z siedzibą w Ćmachowie,GS Samopomoc Chłopska oraz Urzędu Miasta i Gminy Wronki. Koło Gospodyń współpracuje z Radą sołecką, OSP i ODR. Korzysta z pokazów, szkoleń, wyjazdów szkoleniowych, uczestniczy w konkursach organizowanych na ternie gminy. Mimo zachodzących przemian w rolnictwie Koło Gospodyń Wiejskich nadal działa organizując Dzień Kobiet, wieczorki taneczne, wyjazdy na wycieczki, włącza się w organizację Dnia Dziecka, dożynek wiejskich. Panie angażują się w prace na rzecz wsi:sprzątanie świetlicy po remoncie, opieka nad figurą Matki Boskiej z Lurdes, dbają o systematyczne wykaszanie rowów wokół swoich posesji. Są odznaczane medalami za zasługi dla Kółka Rolniczego, otrzymują Ordery Serca Matki Polki. Jednakże martwią nas niekorzystne zjawiska występujące obecnie na wsi, spadek dochodów w rolnictwie. Na zakończenie chciałabym serdecznie podziękować wszystkim członkiniom za współpracę i pomoc przy organizacji dzisiejszej uroczystości. Jednakże osobne i bardzo gorące podziękowania należą się naszym sponsorom bez których dzisiejsze święto by się nie odbyło. Są to: UMiG Wronki, BS Wronki, SUR Ćmachowo, GS Wronki, GZRKiOR we Wronkach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *