90 urodziny Bronisława Jankowskiego

Swoje dziewięćdziesiąte urodziny obchodził mieszkający w Chojnie – Bronisław Jankowski. Jubilata serdecznie pozdawiamy i życzymy Mu kolejnej setki!

SONY DSC

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki


Bronisław Jankowski urodził się w Chojnie 31 sierpnia 1925 roku. Jest synem Powstańca Wielkopolskiego – ochotnika, wielkiego działacza społecznego – Leona Jankowskiego.
W okresie międzywojennym ukończył Szkołę Podstawową w Chojnie. W czasie okupacji niemieckiej gdy miał 15 lat, w czerwcu 1940 roku, został wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. Pracował w gospodarstwie rolnym koło Santoka w miejscowości, która obecnie nazywa się Gralewo. Zapoznał tam swoją przyszłą żonę Mariannę Zamożniewicz z Mokrzyc koło Międzychodu.
Po przejściu frontu wrócił z nią do jej domu rodzinnego.
W 1945 roku wzięli ślub w Międzychodzie i udali się na tzw. Ziemie Odzyskane w okolice Strzelec Krajeńskich, na gospodarstwo poniemieckie w miejscowości Pławin.
W 1953 roku wstąpił do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, później PSL.
W 1954 roku przeprowadził się z żoną Marianną na ojcowiznę do Chojna.
Od tego czasu zaczęła się jego wieloletnia działalność społeczna dla Chojna i chojeńskiej straży pożarnej. Był między innymi radnym Gromadzkiej Rady Narodowej w Chojnie.
W latach 1967 – 1975 został wybrany Radnym Rady Powiatu Szamotulskiego, pracował w Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.
Od 1976 do 1988 roku pełnił funkcję radnego Rady Miasta i Gminy Wronki.
Organizował wiele czynów społecznych. Po zbudowaniu szosy Wronki – Chojno (przy której miał swój znaczny udział) w 1970 roku był jednym z inicjatorów uruchomienia linii autobusowej KSK z Poznania do Chojna. Dla Chojna było to prawdziwe okno na świat, umożliwiło młodym podjęcie nauki i pracy we Wronkach, Szamotułach i Poznaniu.
Z jego inicjatywy w 1972 roku został wybudowany nowy budynek Klubu Rolnika, w którym mieścił się Ośrodek Zdrowia i Biblioteka Publiczna, powstał odcinek szosy od remizy strażackiej do szkoły podstawowej.
W latach 1963 – 1974 był kierownikiem bazy maszynowej Kółka Rolniczego w Chojnie, za czasów pana Bronisława powstała betoniarnia, stolarnia i brygada budowlana – powstały nowe miejsca pracy. Został wybudowany obecny Dom Pomocy Społecznej, dom wczasowy „Wiatrak”, powstał dom nauczyciela, zamontowano automatyczną centralę telefoniczną typu „Agata” na 100 numerów. Należał do grupy osób popierających powstanie ośrodka wczasowego w Chojnie, widząc w tym promocję wsi. Od 1974 r. do 1984 r. pracował w Spółdzielni Usług Rolniczych w Ćmachowie, aż do czasu przejścia na emeryturę.
Jako Przewodniczący Rady Sołeckiej w latach osiemdziesiątych wspólnie ze mną podjął akcję utwardzenia dróg gminnych tłuczniem i żużlem przywożonym w ramach czynu przez rolników. Podjął starania i zabiegi, aby wybudować boisko sportowe z prawdziwego zdarzenia. Zostały poczynione starania o uzyskanie odpowiedniego terenu od Nadleśnictwa Wronki.
Zawsze na sercu leżało mu dobro ogólne, nigdy nie liczył czasu, jaki poświęca dla naszej wsi. Jest do dziś cenionym autorytetem w sprawach naszej miejscowości, chociaż mu już zdrowie nie pozwala na czynny udział. Jest osobą skromną.

Za swą działalność został wielokrotnie odznaczony:

* 25.07.1974 roku, Uchwałą Rady Państwa, zostaje odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.
* 13.04.1977 roku, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu Srebrny Medal za Zasługi.
* Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Pile wyróżniło go dwukrotnie Złotą odznaką Honorową Za Zasługi w Rozwoju Województwa Pilskiego (27.10.1978 r. i 03.01.1984 roku).
* 21.06.1983 roku Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przyznało odznaczenie Zasłużony Pracownik Rolnictwa.
* 23.01.1985 roku uchwałą Rady Państwa zostaje odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
* W 1986 roku Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odznacza go Złotym Medalem dla Pożarnictwa.
* 17.06.1987 roku Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych nadał odznakę Za Zasługi dla Kółek Rolniczych.
* 18.04.1988 roku Rada Miasta i Gminy Wronki przyznała odznakę „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Wronki.
* 8.04.2002 roku, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odznacza pana Bronisława Złotym Znakiem Związku.

Dzisiaj, my mieszkańcy Chojna, pamiętający zasługi Pana Bronisława dla rozwoju tej wsi pragniemy serdecznie podziękować Jubilatowi. To On zaszczepił we mnie bakcyla działalności społecznej, pracy na rzecz naszej wspólnoty. Dlatego dzisiaj mam osobistą satysfakcję, że jako sołtys mogę w imieniu wszystkich mieszkańców złożyć podziękowanie wielkiemu naszemu społecznikowi za poświęcony czas dla naszej miejscowości, a jednocześnie życzyć dużo zdrowia na dalsze lata życia.

Materiał przygotował sołtys sołectwa Chojno – Jarosław Mikołajczak

foto: A.K. Fotografia Pilarscy

Agencja Reklamowa Wronki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *