95 urodziny Zenona Wechmanna

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu informuje, że 25 października 95. urodziny obchodzi mjr Zenon Wechmann, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej, wybitny Wielkopolanin, zawsze wierny przyrzeczeniu „Bóg – Honor – Ojczyzna”. Wronki pamiętają Go ze Zjazdów Więźniów Politycznych oraz uroczystości 1 marca, czyli Dnia Żołnierza Wyklętego

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki
Z tej okazji Jubilatowi życzymy wielu lat życia w zdrowiu, pełnych rodzinnego ciepła, realizacji jeszcze niespełnionych planów, by otaczali go ludzie których kocha i by zawsze towarzyszyło mu poczucie bezpieczeństwa.
Major Zenon Wechmann urodził się 25 października 1927 roku w Poznaniu w rodzinie o patriotycznych tradycjach. Od maja 1935 r. do września 1939 r. był zuchem, a następnie harcerzem V Hufca Harcerzy im. Ks. Józefa Poniatowskiego. W czasie okupacji przebywał w Poznaniu, był przymusowym młodocianym robotnikiem w niemieckich zakładach „Centra”. Jednocześnie uczył się w zespole na tajnych kompletach. Po wojnie kontynuował naukę w szkole wieczorowej w Poznaniu, a także powrócił do działalności w Związku Harcerstwa Polskiego, służąc w „Poznańskiej Piątce”. Uczestnik II konspiracji. Po likwidacji ZHP, sprzeciwiał się próbom włączenia druhów do komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej i wraz z gronem przyjaciół podjął konspiracyjną działalność harcerską, przyjmując pseudonim „Czarny Wilk”.
W 1952 roku bezpieka wpadła na trop jego organizacji. Druha Zenona Wechmanna aresztowano we wrześniu 1952 r. i osadzono w areszcie Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego przy ul. Kochanowskiego, później w więzieniu przy ul. Młyńskiej. Przechodził ciężkie śledztwo, był męczony fizycznie i psychicznie. 23 stycznia 1953 r. wraz trzema druhami stanął przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Poznaniu. Został skazany na 7 lat pozbawienia wolności, trzy lata utraty praw obywatelskich i honorowych oraz pozbawienie mienia. W uzasadnieniu wyroku przewodniczący składu sędziowskiego kpt. Andrzej Kruszka orzekł: Zenon Wechmann jest winny, że od jesieni 1950 r. do sierpnia 1952 r. w Poznaniu brał udział w związku usiłującym zmienić przemocą ustrój państwa polskiego.
Wyrok odsiadywał w ciężkim zakładzie karnym w Rawiczu, w obozach pracy dla więźniów politycznych w Potulicach i Piechcinie-Bielawach. Zwolniony na podstawie amnestii w lutym 1955 r. Miał ogromne trudności w znalezieniu zatrudnienia. Ciągnęła się za nim opinia wroga komunizmu i Polski Ludowej. Pocieszenia szukał w kościele, do dzisiaj jest człowiekiem głęboko religijnym. Ostatecznie pracę znalazł w spółdzielni pracy Labormed – Polamed, skąd w 1991 roku odszedł na emeryturę.
Wiele sił i energii wkłada w kształtowanie patriotycznych postaw harcerzy, młodzieży szkolnej. Od utworzenia w 1989 r. Oddziału Wielkopolskiego Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego działa w jego strukturach. Wieloletni Wiceprezes i Prezes Związku oraz od wielu lat Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej.
Miłośnik gór i turystyki pieszej, wciąż aktywny uczestnik rajdów po ukochanych Bieszczadach.
Major Zenon Wechmann jest bohaterem dokumentalnego filmu Jolanty Hajdasz pt. „Tropem Wilka”, wielokrotnie emitowanym w Telewizji
Polskiej.
1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *