Akademia Rainbow w Zespole Szkół Nr 2 we Wronkach im. Stanisława Konarskiego

Już od września 2019 roku rusza Akademia Rainbow w Zespole Szkół Nr 2 we Wronkach. Wielomiesięczne starania dyrekcji, grona pedagogicznego i uczniów o objęcie patronatem klas Technikum. Organizacji Turystyki o specjalizacji animacja czasu wolnego zakończyły się spektakularnym sukcesem

Dietetyk Wronki

Polityka edukacyjna wiodącego touroperatora wycieczek i wczasów zagranicznych jest ściśle określona oraz nastawiona na rekrutację jednej szkoły z każdego województwa. Szkoła ta musi jednak spełnić wszystkie wymogi formalne i organizacyjne. W województwie wielkopolskim Rainbow Tour wybrał naszą szkołę! Rekruterzy zauważyli ogromne zaangażowanie w pracę całej społeczności szkolnej, partnerską współpracę na linii dyrekcja –nauczyciele – uczniowie – rodzice oraz doskonałe przygotowaną bazę dydaktyczną do nauki przedmiotów zawodowych.

Uroczyste podpisanie umowy partnerskiej między władzami powiatu, firmą Rainbow Tour i dyrekcją szkoły nastąpi pod koniec września 2019 roku w trakcie uroczystości poświęconych patronowi szkoły.

Akademia Rainbow to korzyści dla uczniów, nauczycieli i touroperatora. W trakcie nauki uczniowie klas patronackich nabywają dodatkowe umiejętności na zajęciach z języków obcych, wychowania fizycznego i godzin wychowawczych. Umiejętności te są określone w programie nauczania przygotowanych przez specjalistów  Akademii Rainbow. Ich sprawdzenie odbywa się w trakcie rekrutacji uczniów na staże zagraniczne po ukończeniu trzeciej klasy.

Uczniowie kształcący się w Technikum Organizacji Turystyki o  specjalizacji animacja czasu wolnego odbywają kurs animatora czasu wolnego, wyjeżdżają na tygodniowe szkolenie do bazy szkoleniowej Rainbow pod Łodzią, gdzie doskonalą swoje umiejętności. Uczniowie mają w szkole jeden dzień w tygodniu mundurowy, kiedy uczą się przedmiotów zawodowych.

Akademia Rainbow, dzięki współpracy ze szkołą kształci przyszłych rezydentów hoteli, pilotów wycieczek zagranicznych i animatorów czasu wolnego. Coroczna rekrutacja na staże zagraniczne ma na celu dobór odpowiedniej kadry do resortów hotelowych, w których wczasy organizuje Rainbow Tours na całym świecie.

Uczeń, który pomyślnie przejdzie proces rekrutacyjny odbywa trzymiesięczny, płatny staż zagraniczny.

Agencja Reklamowa Wronki

W trakcie stażu uczeń pozostaje pod opieką rezydentów i poznaje sztukę animacji i pracę z klientem. Dodatkowym atutem staży jest możliwość kształcenia umiejętności językowych.

Zapraszamy uczniów klas III gimnazjum i ósmych do zainteresowania się naszym kierunkiem Technik Organizacji Turystyki  o specjalizacji animacja czasu wolnego pod patronatem Biura Podróży Rainbow.

ZS-2

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *