Alina Kaźmierczak- Uskrzydlacze pyta: Jakie światy kreujesz w swoich myślach?

Alina Kaźmierczak- Uskrzydlacze pyta: Jakie światy kreujesz w swoich myślach?

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki
Dzień 78/ 365 Dni Uskrzydlania

Sam sobie tworzysz niebo lub piekło

„Uczeń poprosił kiedyś swojego nauczyciela o to, by pokazał mu, czym jest niebo. Nauczyciel przytaknął i skierował go do pewnego pomieszczenia, gdzie uczeń pełen entuzjazmu wszedł i… zastał pusty pokój.
Nieco skonfundowany po pewnym czasie wrócił do nauczyciela i poprosił o pokazanie jak wygląda piekło. Nauczyciel znów skierował go do pewnego pomieszczenia, gdzie uczeń ponownie zastał pusty pokój.
Zdezorientowany uczeń wrócił do nauczyciela i powiedział:
– Mistrzu, przez całe życie uczono mnie, że piekło to ogień piekielny, to potępienie, to diabły, to wszystko zło tego świata … A niebo to raj, to przepiękne krajobrazy, to ogród królewski, to przyjemność, to anioły i wszystko to, co pięknego może mnie w życiu spotkać … Więc gdzie są te rzeki nektaru w niebie albo ognie piekielne w piekle?
Nauczyciel podniósł wzrok i spojrzał na niego:
-Aaaa, o to ci chodzi? To – zawiesił głos – to musisz zabrać ze sobą sam”
Sami tworzymy sobie niebo lub piekło już tu na ziemi. Koncepcja ta jest jednym z fundamentów takich dziedzin jak pozytywna psychologia i filozofia samorozwoju. Według tej koncepcji, jakość naszego życia wynika nie tylko z zewnętrznych okoliczności, ale przede wszystkim z naszych własnych myśli, przekonań, postaw i działań.
Nasze myśli mają ogromny wpływ na nasze życie. To, co myślimy o sobie, innych ludziach i świecie wokół nas, kształtuje nasze emocje, decyzje i zachowania. Jeśli myślimy pozytywnie, skupiając się na naszych mocnych stronach, celach i wartościach, jesteśmy bardziej skłonni do podejmowania pozytywnych działań i przyciągania dobrej energii do naszego życia. Z drugiej strony, negatywne myśli, takie jak pesymizm, krytycyzm i niepewność, mogą nas blokować i ograniczać, prowadząc do poczucia beznadziei i niepowodzenia.
Podobnie nasze przekonania i postawy wpływają na to, jak postrzegamy siebie i świat oraz jak reagujemy na różne sytuacje. Jeśli mamy pozytywne przekonania o sobie i innych ludziach, jesteśmy bardziej skłonni do akceptacji, empatii i pozytywnej komunikacji. Z drugiej strony, negatywne przekonania i postawy, takie jak uprzedzenia, nieufność i agresywność, mogą prowadzić do konfliktów i izolacji.
Wniosek jest prosty: myśli, przekonania, postawy i działania są ze sobą ściśle powiązane, i razem wpływają na jakość naszego życia. Jeśli sami tworzymy sobie niebo lub piekło to zależy tylko od nas, jak będziemy myśleć i kształtować swoje życie….
Pamiętaj, że możesz sobie i innym zgotować piekło, czyniąc zło. Możesz też dla kogoś i siebie być aniołem i stworzyć takie warunki życia, że wszyscy będą czuć się jak w niebie….
Wersja z „3 minut Uskrzydlania” https://youtu.be/xguBJbp-pfY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *