Amica będzie szkoliła zawodowców

Grupa Amica zatrudnia w Polsce ponad 2,5 tysiąca pracowników, rozwija się i  planuje – w związku ze zdobywaniem nowych rynków – dalsze zwiększanie produkcji. Nic więc dziwnego, że firma jest zainteresowana podnoszeniem jakości kształcenia zawodowego w regionie i angażuje się w takie projekty jak „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. Wczoraj w Poznaniu podpisano porozumienie w sprawie partnerstwa w tym przedsięwzięciu, które koordynuje Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Porozumienie podpisywały tego dnia trzy wielkopolskie firmy, a ogólnie w tworzenie, w ramach tego projektu, Wielkopolskiej Sieci Edukacyjno-Gospodarczej zaangażowało się ich kilkanaście. Jest to kontynuacja projektu realizowanego w latach 2012-2015: „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”. Przyczynkiem do kontynuacji działań było uznanie dla tej inicjatywy, wyrażone między innymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Dietetyk Wronki

Przedmiotem projektu „Czas Zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Wielkopolsce: lepsze dostosowanie kompetencji uczniów do potrzeb rynku pracy, także kompetencji nauczycieli do ich przygotowania do zawodu, oraz doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Projekt umożliwia uczniom odbywanie staży w zakładach pracy i udział w specjalistycznych zajęciach.

Projekt uruchomiono w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Realizowany będzie do końca 2022 roku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Politechnikę Poznańską, we współpracy z zainteresowanymi samorządami, pracodawcami i szkołami. Całkowita wartość projektu to 63,5 mln zł. 85 procent dofinansuje UE, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 5 procent – budżet państwa. Pozostała kwota pochodzić będzie z budżetów jednostek samorządu terytorialnego biorących udział w przedsięwzięciu.

Umowa z firmą Amica obejmuje staże dla ok. 25 osób, po 160 godzin. Studenci uczestniczyć będą w konkretnych, realizowanych przez firmę projektach, a ich zadania będą ściśle związane z kierunkiem studiów i przygotowaniem.

Nadesłała: Amica Wronki S.A

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *