AMICA S.A. z Florianem dla najbardziej zaangażowanego społecznie pracodawcy

“Floriany” to Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów. Głównym przesłaniem konkursu FLORIANY jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk i przeciwdziałania wykluczeniu

Konkurs adresowany jest głównie do ochotniczych straży pożarnych, które wspólnie z samorządami, lokalnymi środowiskami, organizacjami, instytucjami oraz pracodawcami i przedsiębiorcami realizują rozmaite przedsięwzięcia oraz projekty służące mieszkańcom na terenie ich działania.

4 maja 2017 r. zakończyła się I. edycja Konkursu FLORIANY. Na uroczystą Galę Finałową przybyli wszyscy nominowani – OSP, zespoły zrzeszające OSP i partnerów inicjatyw, przedstawiciele firm konkurujących do tytułu „Najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca”, przedstawiciele wojewódzkich władz samorządowych i krajowych struktur Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, członkowie Kapituły.

Werdyktem Kapituły Konkursu nagrodzono 19 najlepszych i najciekawszych prospołecznych inicjatyw zrealizowanych w latach 2015 – 2016, a ich autorzy i wykonawcy – OSP oraz zespoły zrzeszające OSP i partnerów projektów, odebrali prestiżowe statuetki FLORIANA.
W gronie zwycięzców I. edycji Konkursu wyróżniono także najbardziej zaangażowanych społecznie pracodawców: firmy Amica S.A. oraz NOWAK „Okucia Meblowe” Sp. z o.o.

Zwycięzcy Florianów 2017

Ogólnopolski Konkurs FLORIANY, zorganizowany przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, a w jego imieniu miesięcznik „STRAŻAK”, okazał się sukcesem i potwierdza potrzebę mówienia o aktywności strażaków ochotników wykraczającej poza ich podstawową rolę jaką jest zapewnienie bezpieczeństwa i ratownictwo. Dziś również świętujemy Ogólnopolski Dzień Strażaka i warto podkreślić, że Rycerze Floriana zawsze byli, są i będą blisko swoich społeczności. Służba strażacka ma bogatą historię i tradycje sięgające średniowiecza, a prekursorami obecnych struktur były zorganizowane jednostki pożarnicze powstałe jednocześnie na terenach trzech zaborów w II połowie XIX wieku. – 2 477 jednostek liczy już pond sto lat, a w tym roku kolejnych 195 będzie świętować stulecie. Ochotnicze Straże Pożarne tworzyły wspólnoty i budowały zręby niepodległości Polski. Dzięki naszemu Konkursowi, pokazujemy przykłady wielowymiarowej działalności OSP i nagradzamy najbardziej aktywnych strażaków ochotników z całego kraju a także samorządy i pracodawców współdziałających z OSP w celu tworzenia nowej, lepszej jakości życia lokalnych społeczności. Serdecznie gratuluję zwycięzcom i nominowanym. Mam też nadzieję, że wszyscy Strażacy Ochotnicy będą z jeszcze większym zaangażowaniem uczestniczyć w życiu swoich Małych Ojczyzn.” –  powiedział Waldemar Pawlak, prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i przewodniczący Kapituły Konkursu FLORIANY.

Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY – podsumowanie I. edycji:

  • 375 zgłoszeń – z powodu uchybień formalnych do oceny konkursowej nie zakwalifikowało się 126 zgłoszeń. Do Konkursu dopuszczono 249 inicjatyw
  • 12 kategorii
  • 16 województw – liczba zgłoszeń wg województw

Dolnośląskie – 28
Kujawsko-pomorskie – 25
Lubelskie – 16
Lubuskie – 13
Łódzkie – 23
Małopolskie – 37
Mazowieckie – 52
Opolskie – 14
Podkarpackie – 25
Podlaskie – 5
Pomorskie – 12
Śląskie – 31
Świętokrzyskie – 14
Warmińsko-mazurskie – 19
Wielkopolskie – 40
Zachodniopomorskie – 21

I Rozbudowa lokalnej infrastruktury

OSP Zielkowo, woj. warmińsko – mazurskie, Gmina Lubawa, powiat iławski

Inicjatywa: Obiekt codziennej rekreacji, wypoczynku i sportu w Zielkowie – projekt realizowany przez OSP z partnerami

OSP Grabowiec, woj. mazowieckie, Gmina Rzeczniów, powiat lipski

Inicjatywa: Remont i wyposażenie Remizy OSP w Grabowcu na potrzeby mieszkańców – projekt realizowany przez OSP samodzielnie

II Poprawa bezpieczeństwa

OSP w Miejscu Odrzańskim, woj. opolskie, Gmina Cisek, powiat kędzierzyńsko – kozielski

Inicjatywa: Akcja informacyjno-prewencyjna „NIE dla CZADU” – projekt realizowany przez OSP z partnerami

OSP Bogunice, woj. śląskie, Gmina Lyski, powiat rybnicki

Inicjatywa: Przycisk życia w Bogunicach – – projekt realizowany przez OSP samodzielnie

III Ochrona środowiska i ekologia

Nie przyznano nagrody

IV Poprawa estetyki przestrzeni publicznej

OSP w Bródkach, woj. wielkopolskie, Gmina Lwówek, powiat nowotomyski

Inicjatywa: Sadzawka św. Floriana czyli Bródki w akcji, będzie strefa rekreacji – projekt realizowany przez OSP z partnerami

OSP Goraj, woj. lubelskie, Gmina Goraj, powiat biłgorajski

Inicjatywa: Pamiętając o przeszłości, dbamy o przyszłość – projekt realizowany przez OSP samodzielnie

V Edukacja

OSP w Porębie, woj. małopolskie, Gmina Myślenice, powiat myślenicki

Inicjatywa: Klub Środowiskowy dla Dzieci i Młodzieży w Porębie – projekt realizowany przez OSP z partnerami

OSP Niegowonice, woj. śląskie, Gmina Łazy, powiat zawierciański

Inicjatywa: Ratownictwo po godzinach – bezpieczny pies, bezpieczny człowiek – projekt realizowany przez OSP samodzielnie

VI Rozwój sportu i rekreacji oraz turystyki

OSP Dymitrów Mały, woj. podkarpackie, Gmina Baranów Sandomierski, powiat tarnobrzeski

Inicjatywa: Z Wisłą za pan brat – projekt realizowany przez OSP z partnerami

OSP w Polesiu, woj. łódzkie, Gmina Łyszkowice, powiat łowicki

Inicjatywa: RUNNING OSP POLESIE – wielkie bieganie w małej wsi – projekt realizowany przez OSP samodzielnie

VII Kultura i tradycja

OSP w Lekowie, woj. mazowieckie, Gmina Regimin, powiat ciechanowski

Inicjatywa: Ocalić od zapomnienia – projekt realizowany przez OSP z partnerami

OSP Lubnia, woj. pomorskie, Gmina Brusy, powiat chojnicki

Inicjatywa: 300% normy – projekt realizowany przez OSP samodzielnie

VIII Aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń

OSP w Górkach Zagajnych, woj. kujawsko-pomorskie, Gmina Kcynia, powiat nakielski

Inicjatywa: Mało nas do pieczenia chleba – projekt realizowany przez OSP z partnerami

OSP Mrowino, woj. wielkopolskie, Gmina Rokietnica, powiat poznański

Inicjatywa – Aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń – projekt realizowany przez OSP samodzielnie

IX Integracja społeczna

OSP w Białym Kościele, woj. małopolskie, Gmina Wielka Wieś, powiat krakowski

Inicjatywa: Największym problemem dzieci powinny być niepoukładane zabawki…- projekt realizowany przez OSP z partnerami

OSP w Sułkowicach, woj. małopolskie, Gmina Iwanowice, powiat krakowski

Inicjatywa: Aktywne formy wypoczynku, biorące czynny udział w procesie rehabilitacji – projekt realizowany przez OSP samodzielnie

X Innowacje oraz integracja cyfrowa poprzez zwiększanie dostępności do Internetu i tworzenie bezpiecznego środowiska cyfrowego

OSP Rabiany, woj. mazowieckie, Gmina Korytnica , powiat węgrowski

Inicjatywa: Innowacyjna Straż Pożarna – projekt realizowany przez OSP z partnerami

XI Współpraca zagraniczna

OSP w Bielewie, woj. wielkopolskie, Gmina Krzywiń, powiat kościański

Inicjatywa: Zlot Zabytkowych Pojazdów Strażackich PYRO-CAR Bielewo 2016 – projekt realizowany przez OSP z partnerami

OSP w Głębowicach, woj. małopolskie, Gmina Osiek, powiat oświęcimski

Inicjatywa: Witamy w Polsce – 2016 – projekt realizowany przez OSP samodzielnie

XII Najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca

Amica S.A. , woj. wielkopolskie

Amica Wronki

NOWAK „Okucia Meblowe” Sp. z o.o., woj. wielkopolskie

źródło: http://floriany.zosprp.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *