Analiza opcji lokalizacji nowej szkoły we Wronkach

Dostałam sporo pytań na temat opcji lokalizacji nowej szkoły we Wronkach. Postanowiłam ją Państwu po prostu przedłożyć w całości, abyście sami mogli obejrzeć i ocenić jej rzetelność

Borek lokalizacja

Dietetyk Wronki

Przypomnę, Gmina Wronki postanowiła wybudować nową szkołę na 700 uczniów. Zanim Rada na wniosek burmistrza podjęła taką decyzję, zlecono przeprowadzenie analizy dostępnych miejsc w gminie, na terenach których można byłoby wybudować szkołę.

Zaproponowano trzy lokalizacje: Zamość, Nową Wieś i Borek.

Zamościa nie analizowano zbyt szczegółowo, ponieważ od razu stwierdzono, że teren jest zbyt mały. Do rankingu stanęły więc dwie lokalizacje: Borek i Nowa Wieś. Zwyciężył Borek: 38 pkt. do 24 pkt.

Tyle wstępu. A teraz wszystkich, którym nie jest obojętne, gdzie stanie nowa szkoła, zapraszam do obejrzenia i przeanalizowania tych propozycji. Materiał dostałam z UMiG we Wronkach.

Zobaczmy wszystkie „za” i „przeciw” tych lokalizacji i sami oceńmy, czy Borek to jedyna miejsce we Wronkach na szkołę. Na planie zaznaczony teren A (za kościołem na Borku)

Zapraszam do lektury:

Agencja Reklamowa Wronki

https://wronieckibazar.pl/wp-content/uploads/2017/01/analiza-opcji.pdf

Szwarc Gapa

Jakie wnioski końcowe opracowania?

1. Na podstawie przeprowadzonej oceny punktowej można stwierdzić, że najkorzystniejszym wariantem jest lokalizacja inwestycji w wariancie 1 na osiedlu BOREK w m. Wronki – wynik 38 pkt. 2 wariant, czyli lokalizacja w Nowej Wsi zajęła drugie miejsce z wynikiem 24 punktów.

2. Z kolei wyniki analiz specyficznych dla sektora wskazują bardzo wyraźnie na lokalizację w Nowej Wsi jako wariant korzystniejszy. Jest to warte uwagi w przypadku położenia nacisku przede wszystkim na kryteria finansowania placówki, pomijając pozostałe kryteria.

3. Analiza modelowa potwierdza wcześniej uzyskane wyniki: w przypadku nadania wysokiej wagi kryteriom związanym z oszczędnościami finansowania placówki, jako korzystniejszy wskazywany jest wariant 2, tj. Nowa Wieś. W przypadku natomiast nadania wysokiej wagi pozostałym kryteriom, a w szczególności tych związanych z wielkością działki inwestycyjnej, jej potencjału rozwojowego oraz w zakresie przyszłej rozbudowy dodatkowej infrastruktury sportowej, zdecydowanie lepsze rekomendacje uzyskuje wariant 1, tj. lokalizacja na osiedlu Borek.

4. Analiza wariantu bezinwestycyjnego pokazała, że taki wariant nie tylko nie odpowiada na ewidentne braki infrastrukturalne analizowanych placówek, lecz także jest wariantem droższym z punktu widzenia wydatków rocznych przeznaczonych na jednego użytkownika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *