BADANIE POTRZEB STARSZYCH (60+) MIESZKAŃCÓW GMINY WRONKI

W imieniu Wronieckiej Rady Seniorów zachęcamy do wypełnienia poniższej ankiety. Badanie ankietowe jest elementem konsultacji społecznych w sprawie polityki senioralnej gminy Wronki. Dzięki badaniu chcemy poznać i zebrać głosy Wasze, mieszkańców, seniorów; i w oparciu właśnie o te głosy, przygotować rekomendacje do podjęcie przez władze optymalnych decyzji w sprawach publicznych, które są dla nas szczególnie ważne

Ankieta ta posłuży nam zebraniu wniosków, uwag i opinii, które posłużą do opracowania głównych założeń nowej Strategii Lokalnej Polityki Senioralnej dla Gminy Wronki na lata 2024-2031 z perspektywą do 2035 roku. Jest ona w pełni anonimowa – proszę nie podpisywać ankiety.

Instrukcja: Prosimy o zaznaczenie odpowiedzi w formie: X w kratce lub wpisanie odpowiedzi zgodnie z zadanym pytaniem.

Uwaga! Ankietę należy wypełnić tylko raz. Jeśli już wypełniał/a Pan/Pani tę ankietę w innym miejscu proszę jej nie wypełniać po raz kolejny.

Interaktywna ankieta dostępna jest poniżej oraz TUTAJ.

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *