Będą uczyć się od najlepszych

21 sierpnia 2019 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach zawarto umowę patronacką pomiędzy Zespołem Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach, a firmą TROL INTERMEDIA Sp. z o.o Sp.k. Uroczystego podpisania dokonali: wicestarosta Powiatu Szamotulskiego Rafał Zimny, dyrektor Szkoły Monika Kozber oraz prezes Zarządu TROL INTERMEDIA Przemysław Turowski

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

 

Strony wspólnie i jednomyślnie wyraziły wolę i możliwość wzajemnej współpracy w zakresie podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w zawodzie technik informatyk.

Wspólne działania będą obejmowały nie tylko praktyki zawodowe, staże oraz wycieczki edukacyjne i konkursy, ale przede wszystkim zatrudnianie w szkole kadry specjalistów z firmy TROL INTERMEDIA do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

W ramach porozumienia uczniowie będą mieli również możliwość uzyskania dodatkowych umiejętności i podniesienia kwalifikacji poprzez udział w programie Klasa z ECDL i uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *