Boisko przy ul. Orzechowej przeżyje drugą młodość?

Boisko przy ul. Orzechowej czasy świetności ma już za sobą. Być może uda się to zmienić. Być może, bo jeśli nie wiadomo o co chodzi…

Boisko Orzechowa Wronki
Boisko na ul. Orzechowej jest w tak zaniedbanym stanie już od kilku lat

Gmina Wronki ogłosiła przetarg dotyczący zamówienia publicznego związanego z modernizacją boiska gminnego. Zakres robót ma być bardzo szeroki. Obejmuje kilkuwarstwową podbudowę, elastyczną poliuretanową nawierzchnię (chroniącą przed narażeniem na kontuzje w razie upadku), wycinkę drzew oraz posadzenie nowych. Można powiedzieć, że ma tam powstać praktycznie nowe boisko uniwersalne wraz z siłownią zewnętrzną

Boisko ma zostać wyposażone w bramki, stojaki do siatkówki, tenisa, koszykówki, ogrodzone siatką. W jego skład ma też wejść siłownia zewnętrzna z 4 elementów: rowerka, stepera, orbiterka i piechura.

Oferty Pracy Wronki

Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o…

14 lipca o godzinie 12 minął termin składania ofert. Obiekt miał być oddany do użytku najpóźniej 60 dni po podpisaniu umowy przez wykonawcę. Tak więc pod koniec września pierwsi mieszkańcy mogliby ćwiczyć na zmodernizowanym obiekcie. Mogliby, bo jak poinformował nas Tobiasz Chożalski, podinspektor ds. komunikacji społecznej UMiG Wronki:

Po otwarciu ofert okazało się, że kwota, która jest potrzebna do realizacji tego zadania, przekracza kwotę na ten cel przeznaczoną. Na najbliższej sesji radni podejmą decyzję dotyczącą ewentualnego zwiększenia środków.

Najbliższa sesja rady odbędzie się we wrześniu…

To już drugi przetarg w niewielkim odstępie czasu, który nie został rozstrzygnięty z powodu przekroczenia maksymalnej kwoty przeznaczonej na zadanie. Podobnie było z tym dotyczącym zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Nadwarciańskiej we Wronkach – tam jedna oferta nie spełniała wymogów, a druga była za wysoka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *