Budżet Obywatelski 2017

Rozpoczął się pierwszy etap konsultacji społecznych, w ramach których mieszkańcy gminy Wronki zadecydują o wyborze projektów do realizacji za łączną kwotę 320 000 zł.

budzet-obywatelski

Dietetyk Wronki

Do 14 lipca Urząd Miasta i Gminy Wronki czeka na wnioski z projektami dużych (od 20 do 100 tys. zł) i małych (do 20 tys. zł) zadań możliwych do zrealizowania na terenie miasta, a także w sołectwach. Wnioski muszą być poparte 15 podpisami pełnoletnich mieszkańców Wronek. Ta edycja zapewnia realizację zadań zarówno w mieście, jak i na terenach wiejskich. W sumie zwycięży co najmniej 8 zadań!

Do Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać projekty, które dotyczą najróżniejszych sfer życia: sportu, rekreacji, edukacji, kultury, komunikacji, ochrony środowiska, pomocy społecznej, przestrzeni publicznej, zieleni miejskiej itp. Budżet Obywatelski to nie tylko zadania inwestycyjne. Z pieniędzy przeznaczonych na ten cel można również sfinansować tzw. projekty miękkie, czyli np. warsztaty edukacyjne, festyny i inne imprezy o charakterze lokalnym.

Aby zgłosić swój pomysł, wystarczy wypełnić formularz, a następnie dostarczyć go do Urzędu Miasta i Gminy Wronki. Wzór formularza można pobrać z załącznika pod notką lub otrzymać w Biurze Obsługi Interesanta na parterze Urzędu.

Wszystkie propozycje mieszkańców zostaną zweryfikowane, a Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego 2017 ustali listę projektów zadań do głosowania. Niezbędne jest, aby zgłaszane pomysły stanowiły zadania własne gminy – dla przykładu budowa chodnika jest możliwa tylko wzdłuż drogi gminnej, a siłownia zewnętrzna może powstać wyłącznie na gruncie należącym do Gminy Wronki.

Źródło: wronki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *