Budżet Obywatelski gotowy do głosowania!

We wtorek 2 sierpnia w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki spotkał się Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego w sprawie weryfikacji zadań możliwych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok

budzet obywatelski slider

Jak informuje UMiG Wronki:

W posiedzeniu Zespołu udział wzięli:  zastępca burmistrza, przewodniczący Rady Miasta i Gminy, radni – przewodniczący stałych komisji, skarbnik Gminy, przewodniczący Rady Gminnej Ludowych Zespołów Sportowych oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gmin Wronki.

Do Budżetu Obywatelskiego 2017 zostały zgłoszone 22 projekty zadań, w tym 11 projektów małych (o wartości do 20 000 zł) i 11 projektów dużych (o wartości powyżej 20 000 zł do 100 000 zł). Zespół  dokonał  weryfikacji merytorycznej i ustalił listę projektów zweryfikowanych pozytywnie.  Od dnia ogłoszenia projektodawcy mają 7 dni na wniesienie odwołania od decyzji.

A oto lista projektów, które pomyślnie przeszły pierwszą weryfikację:

Lista projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego 2017 przyjętych do głosowania:

Tytuł projektu zadania Kategoria wielkości
1 Boisko do piłki plażowej w Samołężu mały
2 Utworzenie na terenu parku w m. Nowa Wieś tzw. Fun-Parku, czyli miejsca zabaw dla dzieci i młodzieży duży
3 Doposażenie placu zabaw przy ul. Dębowej we Wronkach z wiatą osłaniającą przed deszczem i promieniami słonecznymi mały
4 Doposażenie placu zabaw przy ul. Nadbrzeżnej we Wronkach w elementy siłowni zewnętrznej mały
5 Modernizacja placu zabaw przy ul. Myśliwskiej we Wronkach duży
6 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pożarowie duży
7 Remont świetlicy wiejskiej w Wierzchocinie duży
8 Zakup i montaż klimatyzacji świetlicy wiejskiej w Wierzchocinie; zakup namiotu piknikowego mały
9 Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa na drodze poprzez budowę drogi śladowej (z 2 garbami zwalniającymi) na dz. nr 172 w m. Popowo duży
10 Modernizacja boiska przy ul. Wspólnej duży
11 Termoizolacja z malowaniem budynku świetlicy i remizy w Samołężu duży
12 Budowa siłowni zewnętrznej (Stróżki) mały
13 Utwardzenie dróg gminnych kruszywem (na wybranych odcinkach) na terenie sołectwa Chojno duży
14 Budowa oświetlenia drogowego w m. Chojno – Młyn w tzw. Koziołku mały
15 Remont, odnowienie amfiteatru. Montaż barierek ochronnych ograniczających wjazd na boisko w Ćmachowie mały
16 Budowa altany murowanej do biesiadowania wraz z grillowiskiem we wsi Biezdrowo duży
17 Budowa kominka w świetlicy wiejskiej we Wróblewie mały

 

Lista projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego 2017 zweryfikowanych negatywnie:

Tytuł projektu zadania Kategoria wielkości   Przyczyna weryfikacji negatywnej
1 Modernizacja chodnika w m. Kłodzisko
(centrum wsi)
mały Realny koszt zadania przewyższa kwotę ujętą w projekcie
2 Ścieżka pieszo-rowerowa z częścią drogi śladowej i jej całkowite oświetlenie w m. Kłodzisko duży Realny koszt zadania przewyższa kwotę ujętą w projekcie
3 Wady postawy i wady wzroku – wczesne wykrycie u dzieci w wieku szkolnym mały Realny koszt zadania przewyższa kwotę ujętą w projekcie
4 Czyste trawniki mały Większość terenu, który miałby być objęty projektem nie jest dostępny dla Gminy Wronki
5 Utworzenie placu zabaw oraz miejsc do rekreacji i odpoczynku przy ulicy Mickiewicza we Wronkach duży Inwestycja ujęta w projekcie znajduje się na nieruchomości przeznaczonej w miejskim planie zagospodarowania przestrzennego na cele zabudowy usługowej

Na podst. www.wronki.pl

 

Wkrótce mój komentarz do sprawy.

To już trzeci Budżet Obywatelski. Mam kilka wątpliwości i zanim o nich napiszę, muszę je zweryfikować.

Żywię ogromną nadzieję, że TYM RAZEM SOLIDNIEJ PRZELICZONO WSTĘPNE KOSZTY ZADAŃ I NIE BĘDZIE TAK, JAK Z DWOMA POPRZEDNIMI ZADANIAMI Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO….

Jednym (pierwszym) jest “park na Zamościu”, o którym pisałam wielokrotnie.

Drugim (jeszcze nie rozpoczętym, a już kontrowersyjnym!) budowa świetlicy na Zamościu.

Szwarc Gapa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *