Budżet Obywatelski po raz trzeci

Jak donosi Tobiasz Chożalski na wronieckiej stronie: – W poniedziałek 26 września o godz. 9:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Wronki odbyło się publiczne otwarcie urny, pobranie danych z aplikacji internetowej, przeliczenie głosów i ogłoszenie wyników głosowania na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego

SONY DSC

W otwarciu urny uczestniczyła komisja w składzie:

Agnieszka Szulczyk – skarbnik Gminy Wronki

Małgorzata Andrzejczak-Skrzypczak – kierownik referatu organizacyjnego

Marlena Heliasz – główna księgowa

Obecni byli przedstawiciele prasy i wnioskodawców, a także przewodniczący Rady Miasta i Gminy Wronki Sławomir Śniegowski oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy Wronki Bartosz Roszak (w charakterze obserwatorów).

Komisja ustaliła, iż mieszkańcy oddali łącznie 2095 głosów na projekty małe i 2791 głosów na projekty duże.

A jak sklasyfikowano poszczególne zadania?

MAŁE  PROJEKTY 

Budowa oświetlenia drogowego w m. Chojno – Młyn na tzw. Koziołku – 397 głosów

Budowa kominka w świetlicy wiejskiej we Wróblewie – 351 głosów

Boisko do piłki plażowej w Samołężu – 308 głosów

Zakup i montaż klimatyzacji świetlicy wiejskiej w Wierzchocinie; zakup namiotu piknikowego – 306 głosów

Doposażenie placu zabaw przy ul. Dębowej we Wronkach w wiatę osłaniającą przed deszczem i promieniami słonecznymi – 194 głosy

Budowa siłowni zewnętrznej w Stróżkach – 181 głosów

Doposażenie placu zabaw przy ul. Nadbrzeżnej we Wronkach w elementy siłowni zewnętrznej – 181 głosów

Remont, odnowienie amfiteatru. Montaż barierek ochronnych ograniczających wjazd na boisko w Ćmachowie – 177 głosów

DUŻE  PROJEKTY 

Budowa altany murowanej do biesiadowania wraz z grillowiskiem we wsi Biezdrowo – 715 głosów

Modernizacja boiska przy ul. Wspólnej – 601 głosów

Utworzenie na terenie parku w m. Nowa Wieś tzw. Fun-Parku, czyli miejsca zabaw dla dzieci i młodzieży – 407 głosów

Utwardzenie dróg gminnych kruszywem (na wybranych odcinkach) na terenie sołectwa Chojno – 351 głosów

Remont świetlicy wiejskiej w Wierzchocinie – 261 głosów

Modernizacja placu zabaw przy ul. Myśliwskiej we Wronkach – 177 głosów

Termoizolacja z malowaniem budynku świetlicy i remizy w Samołężu – 111 głosów

Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa na drodze poprzez budowę drogi śladowej (z 2 garbami zwalniającymi) na dz. nr 172 w m. Popowo – 90 głosów

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pożarowie – 78 głosów

Zgodnie z regulaminem wyniki głosowania zostaną przedstawione Burmistrzowi, a o tym, ile zadań zostanie zrealizowanych w 2017 r., zadecyduje Rada Miasta i Gminy Wronki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *