Chcielibyśmy, by potraktowano nas poważnie…

Otrzymałam wiele “ponagleń” do pisania, co dalej z siedzibą TMZW w muzeum. Na Fb dyr. Poniewskiego ukazała się informacja, jakobyśmy się “dogadali” w sprawie siedziby. Nie chciałam wychodzić przed szereg, więc czekałam, aż odpowiedź TMZW po spotkaniu dotrze do dyr. Poniewskiego. Prezes Paweł Bugaj dostarczył naszą odpowiedź w piątek. Jak więc sprawy się mają? Proszę bardzo. Już piszę…

Dietetyk Wronki

Prezesi TMZW na przestrzeni lat: od lewej stoją: Alfred Piotrowski, Marian Radomski, Bogdan Tomczak, Leszek Bartol i Ireneusz Vowie.
Brakuje: ś.p. Ludwika Kocha oraz obecnego prezesa Pawła Bugaja.
Dziś jest już XIII Zarząd TMZW na przestrzeni lat (1974- 2020).  
W tym roku zmieni się prezes, gdyż kończy się trzecia kadencja P. Bugaja (a wg Statutu właśnie tyle można pełnić funkcję prezesa).

Dla tych, którzy historii nie znają:

30 kwietnia prezes P. Bugaj otrzymał emaila od dyr. WOK Michała Poniewskiego  z prośbą “o zwolnienie pomieszczenia, w którym TMZW ma swoją siedzibę do końca maja 2020 r.”

Email dyrektora z 30 kwietnia 2020 r.:

Prezes napisał odpowiedź i zaniósł ją do WOK-u. Na piśmie dopisał się Leszek Bartol, były prezes TMZW i przewodniczący Rady MiG w roku 1993, gdy oddawano do użytku Muzeum Regionalne.
Prezes w piśmie zapytał dyrektora o podstawę prawną, na której opiera się próbując usunąć nas z siedziby muzeum, gdzie od 27 lat mamy zapewniony dożywotnio lokal w ramach “zasług za budowanie muzeum”.
Wówczas też umówiono się na 12 maja, na spotkanie dyrektora z Zarządem TMZW.
Odpowiedź prezesa TMZW z 7 maja 2020 r.:

Agencja Reklamowa Wronki

Pismo takie zaniosłam również do ratusza- do wiadomości burmistrza oraz Rady, na ręce jej przewodniczącego.
Dodam, że sama z siebie pisma te rozesłałam do radnych na mesengerze, wiedząc z ostatnich komisji, że przewodniczący Rzyski  nie przesyła pism dalej radnym. O to właśnie zapytał na ostatniej komisji Śniegowski: dlaczego nie dostał jakiegoś pisma skierowanego do Rady? Przewodniczący Rzyski odrzekł, że gdy radni poproszą o to, to on wysyła.
Nie wiem tylko skąd radni mają wiedzieć, że jakieś pismo wpłynęło do Rady, na ręce przewodniczącego? Tego już pan Rzyski nie wytłumaczył.
Wkrótce odezwało się do mnie czterech radnych: Bartek Roszak, Agnieszka Bartniczak – Ginalska, Michał Talma i Sławomir Śniegowski. Dziękuję za reakcję.

Spotkanie z dyrektorem WOK-u

Spotkanie w WOK-u odbyło się 12 maja i wzięli w nim udział ze strony WOK: Michał Poniewski – dyr., Violeta Gumna – wicedyrektor, Daria Waszyńska – kier. muzeum, Piotr Pojasek także reprezentujący muzeum.
Ze strony TMZW obecni byli: Paweł Bugaj – prezes, Mateusz Radziwoniuk- wiceprezes, Maria Urban – skarbnik, Helena Rodewald i Grzegorz Rudziński – członkowie Zarządu.
Niżej podpisana – Grażyna Kaźmierczak – postanowiłam również wziąć udział w spotkaniu z ramienia TMZW (11 lat pracowałam w Zarządzie) oraz portalu, który sprawą się zajął. Dyr. prosił mnie o niezabieranie kamery. Dostosowałam się do prośby, choć, szczerze powiem, żałowałam po przeczytaniu sprawozdnaia na FB dyrektora.

Dyrektor rozdał nam kserokopie pisma, które dla nas przygotował, oto ono:

Pismo zawiera fragmenty z Ustawy o muzeach z 1996 roku. Dyrektor powoływał się na nią, by dać nam do zrozumienia że, krótko mówiąc, jesteśmy, jako TMZW “zagrożeniem dla tego muzeum”… Zabrzmiało to smutno. Z tego, co mi wiadomo, ustawa ta nie dotyczy wronieckiego muzeum, ale o tym innym razem.

Dyr. pisze, że wie o obietnicy danej nam przez ówczesne władze miasta i NIE NEGUJE jej, ALE chciałby, żeby to muzeum korzystało z naszego pomieszczenia i jest to dla niego kluczowa sprawa.
Mamy “odciąć pępowinę”. A ja się pytam: DLACZEGO?
Dlaczego mamy rozstawać się z czymś, co jest nam nadal bardzo bliskie i co zbudowaliśmy od podstaw. I można powiedzieć, że gdyby nie my, to ani p. Daria, ani p. Piotr nie mieliby dziś swoich etatów! To my wywalczyliśmy w 1999 roku JEDEN, za który później wraża prasa nie zostawiła na nas suchej nitki!  To my przecieraliśmy szlaki dzisiejszym pracownikom, którym zebraliśmy pięć i pół tysiąca eksponatów! (lista w załączeniu na końcu).

Prezes stwierdził, że TMZW nie upiera się przy pozostawaniu w siedzibie muzeum, ale ma pewne warunki, co do lokalu zastępczego. Nie zgodził się na “dokoptowanie” do i tak już przeludnionej harcówki “Czerwonych Beretów”, w której dodatkowo przebywa oprócz harcerzy, zuchów i kręgu instruktorskiego, stowarzyszenie HISTORICA.

W piśmie załączonym powyżej dyr. Poniewski proponuje TMZW lokum przy ul. Polnej 3a. Miałby to być lokal z “własnymi zamykanymi szafami”, “użyczony nieodpłatnie na podstawie umowy”, o “większej przestrzeni” (ok. 40 mkw) i (uwaga!) “dostępem do dwóch toalet”,  :) “będzie ono dostępne przez większość tygodnia, po uzgodnieniu z innymi użytkownikami”… czyli znów chce nas “dokoptować” na trzeciego!

Inkubator stowarzyszeń już we Wronkach jest!!!

I ten punkt o “uzgadnianiu dostępności” obudził w nas czujność! Byliśmy pewni, że mówiąc o Polnej 3a mówimy o lokalu, w której mieściła się pracownia plastyczna prowadzona przez Romana Cichego (od grudnia na emeryturze).

Okazało się jednak, że nie! W tym pomieszczeniu, też ok. 40 – metrowym swoje zajęcia mają prowadzić “Kreatywne Wronki”, a dyr. Poniewski TMZW wraz z całym dobytkiem (kilkoma szafami, banerami, roll-upami, stołem krzesłami, biurkiem) chce wsadzić do pomieszczenia obok – czyli tam, gdzie swą siedzibę mają już emeryci.
Wg słów dyr. Poniewskiego w pomieszczeniu swą siedzibę ma PZERiI oraz zespół śpiewaczy “Chabry”. Jednak wg naszego rozeznania rezyduje tam ok. 200 emerytów, ZS “Chabry”, ale także : chór “Milenium”, warcabiści, zimą harcerze wodniacy oraz swoje zajęcia (manualne) prowadzi UTW!
Jednym słowem full Inkubator stowarzyszeń! Czyi swoje autonomiczne 18 m kw zamienić mamy na 40 mkw, w których rezyduje, średnio licząc 350 osób!
Nie ma fizycznej możliwości, byśmy jeszcze i my upchali się tam z całym naszym dobytkiem!

Poza tym, dyr. Poniewski powiedział nam, że emeryci chcieli inny lokal, co po rozmowie z szefową okazało się nieprawdą. Dowiedzieliśmy się za to, że emeryci spotykają się często, kilka razy w tygodniu, chóry po dwa, reszta też kilka, więc nie widzę możliwości czasowych dla nas!
Konkludując spotkanie dyr. stwierdził, że mamy przenieść się na Polną, a on w ciągu (uwaga!) DWÓCH LAT postara się znaleźć jakieś lokum zastępcze dla pozostałych organizacji.

Nie mogę się zdecydować, czy śmiać się czy płakać z decyzji dyrektora. Miałam wrażenie, jakbym był w kabarecie :)

Na takie warunki zgodzić się nie mogliśmy, co (wydawało się nam, wyartykułowaliśmy dość wyraźnie kilka razy!)! Jak już pisałam, nie mamy gdzie przenieść dokumentów, a poza tym dwa lata? To chyba jakiś żart!

Najbardziej jednak zabolało nas, gdy dowiedzieliśmy się na co ma być przeznaczone nasze biuro… Na biuro dla pracowników muzem…

A tak o spotkaniu pisał dyr. Poniewski na swoim Fb następnego dnia:

INFORMACJA DYREKTORA WOK W SPRAWIE SIEDZIBY TMZW

Ze względu na zainteresowanie i zmieszanie wokół sprawy wyprowadzenia siedziby Towarzystwa Miłośników Ziemi Wronieckiej z budynku zabytkowego spichlerza przy ul Szkolnej 2 we Wronkach (Muzeum Ziemi Wronieckiej) informuję:

W dniu 30 kwietnia 2020 r. zwróciłem się mailowo z prośbą do TMZW o opuszczenie lokalu zajmowanego w budynku Muzeum Ziemi Wronieckiej. TMZW korzystało z lokalu na zasadzie zasiedzenia bez umowy. Podstawą mojej prośby były przepisy prawa, które nie pozwalają na korzystanie budynku muzeum przez osoby nieupoważnione (a więc pracowników instytucji) lub zwiedzających (pod opieką pracowników instytucji):

USTAWA z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. 1997 Nr 5 poz. 24 ze zmianami)
Art. 5. […] 4. Podmioty, o których mowa w ust.1, tworzące muzea są obowiązane
1) zapewnić środki potrzebne do utrzymania i rozwoju muzeum;
2) zapewnić bezpieczeństwo zgromadzonym zbiorom;
3) sprawować nadzór nad muzeum.
[…] oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz.U. 2014 poz. 1240).
[…] §8.Stosowanie zabezpieczeń technicznych polega na:
uniemożliwieniu albo ograniczeniu dostępu osobom nieupoważnionym do budynków, pomieszczeń, szaf, gablot wystawienniczych oraz innych miejsc, w których są przechowywane lub eksponowane zbiory, oraz do zabezpieczeń elektronicznych […]

Pragnę w tym miejscu zaznaczyć, że nie neguję ogromnej pracy społecznej TMZW na rzecz mieszkańców miasta i gminy Wronki. Wielokrotnie współpracowaliśmy przy tworzeniu festynów, imprez i wydarzeń w mieście oraz gminie, i współpraca ta przebiegała dobrze.

Data pisma związana jest ściśle z dalszymi planami rozwoju Muzeum, które po wielu latach doczekało się nowej wystawy historycznej. Termin opuszczenia lokalu wyznaczyłem na koniec maja 2020 r.

Sprawa została jednostronnie (bez dopuszczenia do głosu mojej osoby) nagłośniona na portalu internetowym Wroniecki Bazar przy okazji naruszając moje dobra. Abstrahując od treści artykułu pod nim pojawiły się dziesiątki anonimowych komentarzy: szkalujących, poniżających i obrażających mnie, ale także inne osoby. Fala hejtu jaka mnie zalała była duża i w żaden sposób nie ograniczona przez administratora portalu. W związku z tym zwróciłem się do jej właściciela i autorki artykułu Grażyny Kaźmierczak o usunięcie komentarzy lub podanie do publicznej wiadomości adresów IP i adresów email ich twórców. Komentarze zostały ukryte. Posiadam kopię tych publikacji. Kwestię ewentualnych roszczeń prawnych będę omawiał z prawnikiem.

TMZW oficjalnie odpowiedziało na moją prośbę z zapytaniem o podstawę prawną i proponując rozmowę (szkoda, że nie przed artykułem!). W związku z tym dnia 12 maja 2020 r. o godz. 15.00 zaprosiłem Zarząd TMZW oraz Grażynę Kaźmierczak na spotkanie ze mną, moim zastępcą, kierownikiem Muzeum oraz pracownikiem Muzeum. Na ponaddwugodzinnym spotkaniu przedstawiłem odpowiedź wraz z podstawą prawną prośby o opuszczenie lokalu.
W toku rozmów i przedstawienia argumentów każdej ze stron wypracowaliśmy rozwiązanie polegające na:
ofercie nieodpłatnej możliwość korzystania z pomieszczenia na ul. Polnej, z własnymi, zamykanymi szafami.

Pomieszczenie to (gdzie obecnie mieści się Klub Seniora, a dawniej również Sekcja Warcabowa) będzie współużytkowane przez TMZW, z perspektywą siedziby samodzielnej.
Zaletami tego lokalu nad dotychczasowym będą:
– dostępność przez większość tygodnia (do uzgodnienia z innymi użytkownikami),
– większa przestrzeń ponad 40 m2,
– duże okna,
– dostęp do dwóch toalet,
– NIE BĘDZIE WYMAGAŁO CZYNSZU I OPŁAT MEDIÓW (takie same zasady jak obecnie),
– ZOSTANIE UŻYCZONE NA PODSTAWIE UMOWY (pisemnej, a nie ustnych obietnic).,

Zarząd TMZW zgodził się na zaproponowane warunki, czym moim zdaniem zakończył ten ostry i nagły konflikt. Mam nadzieję, że zgodnie z deklaracjami obu stron, do końca maja dojdzie do podpisania umowy, przekazania kluczy i dalszej wspólnej pracy dla dobra Wronek i jego mieszkańców.

 

Wygląda to tak, jakbyśmy byli na dwóch różnych spotkaniach…

Cyt. z pisma dyr. Poniewskiego: TMZW oficjalnie odpowiedziało na moją prośbę z zapytaniem o podstawę prawną i proponując rozmowę (szkoda, że nie przed artykułem!)
Chciałam przypomnieć dyrektorze, że TO PAN PRZYSŁAŁ NAM MAILA (30 kwietnia), zamiast zaproponować spotkanie!
Potem miał Pan jeszcze trzy dni na spokojne załatwienie sprawy, ale nie wykorzystał Pan tego, nie zaproponował spotkania, w celu wyjaśnienia o co tak naprawdę chodzi.
Maila Pana opublikowałam 7 maja, a więc TYDZIEŃ PO PANA KORESPONDENCJI, przyzna więc Pan, że jak na tak bulwersującą sprawę wytrzymałam długo (nie liczę korespondencji prywatnej).
Pomysł spotkania zrodził się kiedy prezes Bugaj przyszedł do Pana z odpowiedzią pisemną!

Tak więc winienie mnie, że sprawa stała się głośna, jest zwykłym “przeniesieniem”, jeśli Pan wie o czym piszę!

W związku z komentarzem dyr. Poniewskiego po spotkaniu Zarząd doszedł do wniosku, że jednak nie został zrozumiany WARUNEK znalezienia SAMODZIELNEGO lokum, spotkał się więc następnego dnia, by przeanalizować raz jeszcze sprawę i odpisał dyrektorowi:

Co teraz?

Teraz czekamy na ruch dyrektora Poniewskiego.

Nie mówimy, że chcemy na siłę zostać w tym biurze, które dla nas jest już też za ciasne! Ale chcemy propozycji zastępczej, która  nie uwłaczałaby nam i naszym protoplastom! 

Zaproponowaliśmy dwa rozwiązania: oddać nam siedzibę po pracowni plastycznej (od razu, na wyłączność, skoro dyrektorowi tak bardzo zależy na podniesieniu komfortu pracy pracowników muzeum) albo czekać do września, aż zmienią się władze TMZW i negocjować wówczas z nimi.

Może odezwie się ktoś z radnych? Może przewodniczący jakoś się odniesie do sprawy? Może zainterweniuje burmistrz?

Oj tam, oj, tam… pomarzyć każdy może, za to nie karzą…

Szwarc Gapa
broniąca własnego gniazda

I jeszcze słów kilka do moich młodych przyjaciół z zaprzyjaźnionego portalu…

Moi drodzy…

Wyobraźcie sobie taką sytuację…
wiem, że będzie Wam trudno ze względu na młody wiek i niewiele (na szczęście!) traumatycznych przeżyć oraz braku, że się tak wyrażę, potomstwa, ale spróbujcie…

Wybudowaliście sobie dom.
Dla Was i Waszej rodziny.

Było Wam ciężko… Odmawialiście sobie wszystkich przyjemności, by kupić materiały budowlane, wiele rzeczy dostaliście od Przyjaciół w prezencie, wielu Przyjaciół przychodziło, by Wam pomóc w budowie. Nie jeździliście na wakacje, nie korzystaliście z przyjemności życiowych.
I w końcu po dziesięciu latach udało się! Dopięliście swego! Postawiliście wymarzony dom, w którym urodziły się Wasze dzieci. Rosły w radości, spokoju i miłości, dorastały… Aż w końcu Wasz syn dorósł i ożenił się.
Początkowo było pięknie; pokolenia dogadywały się, ale z czasem narastał konflikt z synową… I któregoś pięknego dnia, po 27 latach wspólnego mieszkania, ta uzurpatorka kazała się Wam spakować i w ciągu miesiąca wyprowadzić!
I co Wy na to?
Wyprowadzacie się pod most ze swoim dobytkiem, czy próbujecie się bronić?

My próbujemy walczyć o swoje, a Wy nazywacie nas PIENIACZAMI… Smutne… Może kiedyś, gdy dorośniecie, gdy zdobędziecie już tyle co my doświadczeń życiowych, dojdziecie do wniosku, że mieliśmy rację, że wcale to nie tak, że “kultura wygrała z pieniactwem”, bo tu ani kultury, ani pieniactwa nie ma, to jest tylko OBRONA swego gniazda…
I walczymy nie tylko dla siebie, ale także dla tych, którzy odeszli na wieczną wartę, ale zostawili nam w spadku swój dorobek. A my mamy honorowy obowiązek go strzec! I będziemy go strzec!

Pozdrawiam gorąco
Szwarc Gapa

A oto nasza ZŁOTA KARTA członków TMZW od 1974 roku do 2004
(stworzona potrzeby pisania KOMPENDIUM wiedzy o Wronkach, w kolejności alfabetycznej): 

 1. Andrejczuk Lucyna
 2. Andrzejewska Barbara
 3. Babczyński Jan
 4. Bartkowiak Maksymilian
 5. Bartol Leszek
 6. Bartoszewski Witold
 7. Batura Marian
 8. Berent Edward
 9. Betka Kazimierz
 10. Białek Edward
 11. Białek Stanisław
 12. Biedny Franciszek
 13. Biedziak Leszek
 14. Biedziak Zbigniew
 15. Błoch Wiktor
 16. Bosacki Andrzej
 17. Briks Stanisław
 18. Brzóska Michał
 19. Bugaj Paweł
 20. Bugaj Tadeusz
 21. Burawski Tadeusz
 22. Chorąży Maria
 23. Chruściel Jerzy
 24. Chytra – Nowak Jolanta
 25. Cichy Roman
 26. Cypel Tadeusz
 27. Czajczyńska Barbara
 28. Czerwiński Bogdan
 29. Dietrich – Cieszkowska Janina
 30. Dorożała Henryk
 31. Filipowski Stanisław
 32. Fowie Aleksander
 33. Fowie Anita
 34. Fowie Krzysztof
 35. Fowie Radosław
 36. Gaca Janusz
 37. Gogolewski Edward
 38. Gogolewski Henryk
 39. Golas Piotr
 40. Golisz Bronisława
 41. Graumiler Monika
 42. Gromadzińska – Kopras Grażyna
 43. Grot Czesław
 44. Grott Kazimierz
 45. Gruchałowa Melania
 46. Grupiński Eligiusz – Członek Honorowy
 47. Grupiński Jerzy
 48. Grupiński Józef
 49. Grupiński Rafał
 50. Grynhoff Stanisław
 51. Gumny Janusz
 52. Haak Franciszek
 53. Hejnowicz Leon
 54. Helak Irena
 55. Hibner Bolesław
 56. Hoffman Jan
 57. Hojan Tadeusz
 58. Ignyś Tadeusz
 59. Jabłoński Andrzej
 60. Jankowiak Eugeniusz
 61. Jankowiak Kazimierz
 62. Jankowski Jan
 63. Jankowski Marek
 64. Januszak Sylwia
 65. Jarysz Andrzej
 66. Jarysz Katarzyna
 67. Jasińska Maria
 68. Jażdżewska Regina
 69. Jądrzyk Czesław
 70. Jessa Małgorzata
 71. Jezior Patrycja
 72. Judek Lech
 73. Kacperska Zofia
 74. Kaczmarek Zbigniew
 75. Kalemba Jan
 76. Kałużyński Władysław
 77. Kaszny Werner
 78. Kawka Bogdan
 79. Kaźmierczak Alina
 80. Kaźmierczak Grażyna
 81. Kaźmierczak Marcin
 82. Kaźmierczak Zbigniew
 83. Kierończyk Antoni
 84. Kmieciak Paweł
 85. Kmita Piotr
 86. Koch Ludwik
 87. Konieczna Maria
 88. Korcz Marian
 89. Krela Tomasz
 90. Kropaczewski Marek
 91. Krystofiak Marian
 92. Krzyżaniak Alojzy
 93. Krzyżaniak Lech
 94. Krzyżaniak Urszula
 95. Kudliński Antoni
 96. Kudliński Wojciech
 97. Kulik – Paralusz Urszula
 98. Kurczewska Zofia
 99. Kurowski Bogdan
 100. Kuster – Telak Małgorzata
 101. Kuster Agnieszka
 102. Kwapisz Piotr
 103. Kwaśniewski Daniel
 104. Kwaśniewski Dariusz
 105. Kwaśny Jan
 106. Larecki Tadeusz
 107. Lemiesz Marek
 108. Lepsza Iwona
 109. Liniewicz Henryk
 110. Linka Robert
 111. Linka Stanisław
 112. Lis Krzysztof
 113. Lisiński Leszek
 114. Liszkowski Andrzej
 115. Łausz Aleksandra
 116. Ławniczak Edward
 117. Łoś Urszula
 118. Łowiński – Łopata Janusz
 119. Mackiewicz Felicja
 120. Mackiewicz Maria
 121. Malujda Anna
 122. Małyszka Edward
 123. Maryniaczyk Mariusz
 124. Maślona Waldemar
 125. Matuszewski Zygmunt
 126. Matuszewski Zygmunt
 127. Michalak Anna
 128. Michalak Jadwiga
 129. Michalak Kazimierz
 130. Michalak Wiesław
 131. Michalska Maria
 132. Miężał Danuta
 133. Migała Alojzy
 134. Mikołajczak Jarosław
 135. Mizielska Joanna
 136. Mizielski Sławomir
 137. Mordal Paweł – Członek Honorowy
 138. Mozolewska Janina
 139. Mozolewska Wiesława
 140. Mozolewski Stanisław
 141. Napierała Beata
 142. Napierała Henryk
 143. Niśkiewicz Marek
 144. Nowak Liliana
 145. Nowak Marian
 146. Nowak Piotr
 147. Nowak –Sroczyńska Izabela
 148. Nyka Zenon
 149. Nykiel Franciszek
 150. Ociepa Emilia
 151. Oleksiak Waldemar
 152. Osińska Urszula
 153. Paczkowski Grzegorz
 154. Paczkowski Jerzy
 155. Paczkowski Michał
 156. Pawlak Jerzy
 157. Pawlicki Paweł
 158. Peron Józefa
 159. Perz Ryszard Sławomir
 160. Piasek Barbara
 161. Piasek Bonifacy
 162. Piasek Edmund
 163. Piasek Ewa
 164. Piasek Piotr
 165. Pieprzyk Helena
 166. Pietrucha Andrzej
 167. Piotrowski Alfred
 168. Pogorzelczyk Marek
 169. Pojasek Marian
 170. Pojasek Piotr
 171. Pomianowski Jacek
 172. Pomianowski Józef
 173. Pomianowski Roman
 174. Przewoźnik Antoni
 175. Radomski Marian – Prezes Honorowy
 176. Rajniger Stanisław
 177. Rakowska Róża
 178. Raś – Tomczak Alicja
 179. Ratajczak Stanisław
 180. Ratajczak Tadeusz
 181. Ratajczak Teresa
 182. Regulski Andrzej
 183. Rogozińska Romana
 184. Rogoziński Tomasz
 185. Rosada Jacek
 186. Roszak Dariusz
 187. Rudziński Grzegorz
 188. Rusinek Edmund
 189. Rusinek Grzegorz
 190. Sadecki Paweł
 191. Samecka Anna
 192. Samecki Bogusław
 193. Siwiński Tomasz
 194. Siwiński Tomasz
 195. Skrzypczak January
 196. Skrzypczak Leon
 197. Skrzypkowiak Wiesław
 198. Spruit Wim – Członek Honorowy
 199. Spychała Antoni
 200. Sroczyńska – Paluszkiewicz Urszula
 201. Sroczyńska Ewa
 202. Sroka Marek
 203. Stachowiak Jerzy ks.
 204. Stachowiak Stefan
 205. Stoebe Ryszard
 206. Stromczyński Andrzej
 207. Stróżyński Klemens
 208. Stryczyńska Maria
 209. Stryczyński Paweł
 210. Suchowierski Andrzej
 211. Szczecińska Urszula
 212. Szczeciński Władysław
 213. Szczepaniak Konstancja
 214. Szewczak Jan
 215. Szmyt Sławomir
 216. Sztuba Wojciech
 217. Szwabińska Patrycja
 218. Szymczak Henryk
 219. Szymczak Maria
 220. Świderski Witold
 221. Świniarska Paulina
 222. Tomaszewski Czesław
 223. Tomczak Bogdan – Prezes Honorowy
 224. Tomczak Eugeniusz
 225. Tomczak Krystyna
 226. Twardowska Wiesława
 227. Twardowski Adam
 228. Urban Andrzej
 229. Urban Maria
 230. Urbaniak Łucja
 231. Vowie Ireneusz – Prezes Honorowy
 232. Vowie Małgorzata
 233. Waroś Kazimierz
 234. Waszak Janusz
 235. Wawrzyniak Grażyna
 236. Wąchalski Zenon
 237. Wieczorek – Lemiesz Janina
 238. Wieczorek Czesław
 239. Wieczorek Zdzisław
 240. Wilczyński Zenon
 241. Winkowski Jarosław
 242. Wiśniewski Jan
 243. Witkowski Michał
 244. Włodarczak Władysław
 245. Wojciechowska Irena
 246. Woźny Oskar
 247. Wójcik Walenty
 248. Wroczyński Stanisław
 249. Zauermann Zygmunt Florian
 250. Zielińska Krystyna
 251. Zielińska Magdalena
 252. Zieliński Jaromir
 253. Zieliński Piotr
 254. Ziółek Tomasz
 255. Żołądkowski Stanisław

A poniżej link do INWENTARYZACJI eksponatów muzealnych, które przez lata zebrało TMZW ,
zanim przekazało je WOK-owi, na ręce burmistrza Wieczora, w styczniu 2007 roku.
Monika Dorna (będąca na stażu w muzeum – wspaniała, uzdolniona kobieta ze świętą cierpliwością!) oraz Bogdan Tomczak, który “swoje” eksponaty znał jak własną szafę!) stworzyli mozolnie ten spis.
Nieprawdą więc jest, że TMZW nie zinwentaryzowało obiektów, co najlepiej pokazuje poniżej zamieszczony spis.
Dlaczego nie broniliśmy się, gdy takie plotki do nas docierały?
Uważaliśmy, że prawda sama się obroni, a spis przecież został w komputerze, o czym pracownicy muzeum musieli wiedzieć.

Bogdan Tomczak i Marian Radomski przekazują spis eksponatów nowemu burmistrzowi Mirosławowi Wieczorowi
(na płycie CD) wraz z pismem przewodnim, styczeń 2007 r.
To głównie ONI  SPOŁECZNIE zbierali eksponaty do muzeum, w którym dziś funkcjonują DWA ETATY pracowników (plus sprzątaczka).

karty inwentura całość

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *