Ćmachowo – po staremu

Sołectwo Ćmachowo od 25-ciu lat ma tego samego sołtysa. Kolejne zebranie wiejskie nie przyniosło zmian. Nadal jest nim Janusz Szulc.

Zebranie rozpoczęło się o 18.00. Na 419 uprawnionych do głosowania przybyło 47 mieszkańców, w większości mężczyzn. To też charakterystyczne dla tej wsi. Prowadzącym z ramienia urzędu był wiceburmistrz Robert Dorna. Sprawami sekretariatu zajmował się Jan Kwaśny. Janusz Szulc – sołtys od 25 lat – powitał zebranych i przedstawił sprawozdanie z czterech lat działalności rady sołeckiej. Dokładnie przedstawił rozliczenie środków finansowych w poszczególnych latach. Sprawozdanie było tak szczegółowe, że nie padło już żaden zapytanie z sali. Sołectwo co roku dysponuje kwotą ok. 9 tys. zł. W większości przeznaczane są one na utrzymanie świetlicy wiejskiej, boiska i szatni oraz rozrywki dla dzieci w czasie imprez dla nich. W czasie kadencji zanotowano kilka ważnych inwestycji dla wsi: budowa drogi gminnej od stacji diagnostycznej w kierunku Biezdrowa; nasadzono drzewa przy tej drodze; ułożenie nowego dywanika asfaltowego przy drodze wojewódzkiej 182 pomiędzy Starym Miastem a Ćmachowem; dokonano wycinki drzew na odcinku kilkuset metrów, a na to miejsce nasadzono inne; przy wsparciu stu tysięcy z PROW wykonano remont świetlicy wiejskiej; zakupiono klimatyzator do sali.

Agencja Reklamowa Wronki Oferty Pracy Wronki

Ćmachowo

Sporo jest jednak oczekiwań ze strony mieszkańców: budowa drogi w kierunku Ćmachówka, ścieżka pieszo- rowerowa Ćmachowo- Biezdrowo, chodnik przy drodze powiatowej. Wybory sołtysa rozpoczęły się zgłaszaniem kandydatur na to stanowisko. Oprócz Janusza Szulca nie padło żadne inne nazwisko. I tak jest od lat. W głosowaniu jawnym wybrano komisję skrutacyjną, w jej skład weszli: Mieczysław Białuski – przewodniczący oraz Krystyna Białek i Mirosław Barłóg – członkowie. W tajnym głosowaniu natomiast (tak stanowi statut wsi) wybrano sołtysa. Na 47 głosów oddano 47 głosów ważnych, z czego 46 poparło kandydaturę starego – nowego sołtysa. Jeden głos był przeciwny. Do rady sołeckiej zaproponowano sześciu kandydatów, z czego wybrano czterech: Piotr Ławniczak (39 głosów) Eugeniusz Barłóg (38 głosów) Krystyna Barłóg (32 głosów) i Honorata Pruc (22 głosy). Poza radą znaleźli się: Adam Staszek (19 głosów) i Marzena Maciejewska (17 głosów).

Ćmachowo1

Kolejnym punktem zebrania było przegłosowanie zmian w statucie. Przy dwóch głosach wstrzymujących zmiany przegłosowano. W wolnych głosach i wnioskach podnoszono sprawy, które ciągną się od lat, z nadzieją na ich rozwiązanie albo chociaż połowiczne załatwienie. Problemem stały się ciężkie samochody, które skracając sobie drogę jadą przez wieś, rozjeżdżając pobocza. Droga stała się niebezpieczna, z racji tej, że nie ma chodnika, choćby po jednej stronie. O te dwie sprawy wnosili mieszkańcy. Oprócz tego niebezpiecznie jest też na drodze, przy której założono światła przy przejściu dla pieszych. Samochody pędzą, ponieważ nie ma ograniczenia prędkości, albo znaku. który mówiłby o tym, że na drodze jest przejście dla pieszych ze światłami. Odrębną sprawą, już historyczną jest podłoga w sali. Jest jednak nadzieja, że sprawa wkrótce się zakończy pozytywnie – gmina sama wymieni podłogę, a kosztami obciąży wykonawcę, który źle wykonał swoją pracę. Członkowie LZS-u postulowali o zakup nowej kosiarki, ponieważ stara już się zużyła tak bardzo, że nie opłaca się jej naprawiać. Sołtys i rada zadeklarowali partycypację w kosztach zakupu, na co Robert Dorna przystał z uśmiechem.

Grażyna Kaźmierczak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *