„Cyfrowa Wielkopolska” – zaproszenie dla wronieckich seniorów

Wronieccy seniorzy powyżej 65 roku życia mogą zgłaszać się na bezpłatne zdalne szkolenia komputerowe. Projekt „Cyfrowa Wielkopolska” realizuje Fundacja Partycypacji Społecznej z Poznania. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III: 3.1.

Dietetyk Wronki

 

Zajęcia zdalne przebiegać będą w 10-osobowych grupach pod opieką specjalistów wyszkolonych do pracy z osobami starszymi. Uczestnicy nauczą się przydatnych umiejętności obsługi komputera bez konieczności wychodzenia z domu. Pierwsze zajęcia organizacyjne już na początku marca dla wronieckich seniorów odbędą się stacjonarnie w godzinach dopołudniowych w budynku świetlicy na Osiedlu Zamość. Także tam możliwe będą konsultacyjne spotkania stacjonarne w grupach 5-osobowych.
Podczas zajęć seniorzy będą uczyć się praktycznej obsługi komputera, telefonu oraz Internetu. Zajęcia mają na celu przybliżenie uczestnikom współczesnego „świata technologii”, który może być przydatny w życiu codziennym. Seniorzy poznają zasady m.in. robienia zakupów on-line, korzystania z komunikatorów oraz mediów społecznościowych, zamawiania książek czy ustalania nawigacji.
Na końcu kursu uczestnicy, których frekwencja wyniesie 60% otrzymają na własność tablet.
Grupy są tworzone na zróżnicowanym poziomie – odnajdą się zarówno Ci, którzy wcześniej nie korzystali ze smartfonów, komputerów/laptopów czy tabletów, a sprzęt na czas zajęć udostępni im rodzina (dołączenie do spotkania za pomocą jednego kliknięcia), ale także osoby na co dzień korzystające z podanych narzędzi, które mogą uzyskać nowe, przydatne umiejętności.
Szkolenia grupowe na poziomie podstawowym obejmują 20 szkoleń tematycznych oraz 6 działań animacyjnych (średnio po 4 h dziennie), a realizacja pełnego cyklu szkoleń to 90h dla jednej grupy.
Zajęcia planowane są 2 lub 3 razy w tygodniu. Częstotliwość spotkań dostosowana będzie do potrzeb i możliwości seniorów w poszczególnych grupach. Określając jednostkę godzinową szkoleń uwzględniono godzinę zegarową – 60 minut. Kursy nie kończą się żadnym egzaminem. Na potrzeby ewaluacji przewidziane jest jedynie badanie ankietowe.
Termin na zgłoszenia do 19 lutego 2021 roku.
Więcej informacji i zapisy bezpośrednio u organizatora szkolenia – Fundacji Partycypacji Społecznej – telefon: 577 999 362 oraz  61 662 11 60.
Dodatkowe informacje również w Urzędzie pod numerem telefonu 601 874 587.
Adres strony projektu: https://www.cyfrowa-wlkp.com/

źródło; www.Wronki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.