Czwartkowa – XXXVII – sesja Rady Miasta i Gminy Wronki

XXXVII sesja Rady Miasta i Gminy Wronki odbędzie się 30 września 2021 r. o godz. 17:00 w sali Wronieckiego Ośrodka Kultury przy ul. Poznańskiej 59, we Wronkach

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miasta i Gminy Wronki.

4. Przyjęcie interpelacji i wniosków radnych.

5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wronki za I półrocze 2021 r.

Agencja Reklamowa Wronki

6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  w okresie od 1 do 31 sierpnia  2021 r.

7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w okresie międzysesyjnym od 1 do 31 sierpnia 2021 r.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wronkach.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wronki na lata 2021-2025.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *