Czy można wyobrazić sobie bardziej jawne i nikczemne łamanie praw naszej Spółdzielni? [wideo]

„Poprzez zmianę w planie nie tylko ograniczono prawo własności Spółdzielni, ale pozostawiono iluzoryczną możliwość korzystania ze swojego konstytucyjnego prawa” – mówiła prezes Gminnej Spółdzielni Anna Budzyńska Radziszewska na wczorajszej komisji Rady. „Dlaczego dzieje się to za przyzwoleniem władz miasta Wronki, które mając pełną świadomość pobudek, jakimi kieruje się Amica i środków, jakie w tym celu przedsięwzięła, przychylają się do tych nieuczciwych praktyk?” – pytała

Dietetyk Wronki

Czy Gminna Spółdzielnia straci teren, którego właścicielem jest od połowy ubiegłego wieku?
Czy 54 działki z Rodzinnego Ogrodu Działkowego na Polnej zostaną przekształcone na przemysł?
Czy kolejnych 14 działek „polegnie”, żeby przez plac GS i działki poprowadzić 10-metrowe drogi, w podtekście już przeznaczone pod tiry?
Tego dowiemy się dziś na sesji.

Na wczorajszej komisji Rady MiG Wronki po raz kolejny omawiano sprawę przekształcenia terenu przy ul. Mickiewicza, Polnej i Dworcowej. Radni po raz kolejny pytali gości z Amiki i Gminnej Spółdzielni.

Oto całe wystąpienie Anny Budzyńskiej – Radziszewskiej – prezes Gminnej Spółdzielni S.Ch., która to Spółdzielnia jest WŁAŚCICIELEM terenu pomiędzy Amicą a Samsungiem, a który to teren burmistrz Mirosław Wieczór uwzględniając uwagę Amiki przekształcić próbuje na teren typowo przemysłowy. Poza Amicą „pod topór” pójdą 54 działki rekreacyjne,  :

Panie Przewodniczący

Wysoka Rado

Staję dziś przed Państwem jako Prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” we Wronkach, ale również jako przedstawiciel wszystkich przedsiębiorców, którzy na terenie nieruchomości należącej do Spółdzielni prowadzą swoją działalność gospodarczą.

Moja obecność w dniu dzisiejszym podyktowana jest potrzebą walki o równość wobec prawa wszystkich mieszkańców Wronek.
Jak wynika bowiem z projektu planu, dla terenu działek należących do Gminnej Spółdzielni (nr 1745/2, 1745/1, 1735 i 1746) zostało przewidziane wyłącznie przeznaczenie 1P, to jest tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
Pozostaje to sprzeczne z treścią Studium, które dla tych terenów przewidywał przeznaczenie P/U, czyli teren rozwoju budynków produkcyjnych, składów, magazynów i usług. Ponadto, na terenie działek należących do Gminnej Spółdzielni, Studium dopuszczało również możliwość lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tysięcy metrów kwadratowych.

Jak wszyscy wiedzą na terenie tych działek znajdują się wyłącznie budynki usługowe (z wyjątkiem budynku piekarni, której produkty stanowią od lat chlubę Gminnej Spółdzielni).

Powyższe oznacza, że wprowadzając na terenie GS-ów przeznaczenie 1P, całkowicie uniemożliwiono Spółdzielni korzystanie z działek stanowiących jej własność zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem. Tym samym nie tylko ograniczono prawo własności Spółdzielni, ale pozostawiono iluzoryczną możliwość korzystania ze swojego konstytucyjnego prawa.

Powszechnie wiadomym jest również, iż zmiana koncepcji zagospodarowania działek należących do Spółdzielni jest wynikiem nacisków na Gminę ze strony sąsiada Spółdzielni – spółki Amica. Jest powszechnie znanym także, iż Amica od lat próbuje nabyć od Spółdzielni część działek, celem rozbudowy swojego zakładu produkcyjnego oraz że negocjacje w tym zakresie zakończyły się, póki co fiaskiem, albowiem Amica nie chce zaakceptować warunków finansowych Spółdzielni, zresztą uczciwych i rynkowych.
Nie jest także tajemnicą, iż działania Amiki zmierzające do zmiany Planu mają za zadanie „przymusić” Spółdzielnię do sprzedaży terenu na warunkach dogodnych dla Spółki.

Rodzi się tylko pytanie:
Dlaczego dzieje się to za przyzwoleniem władz miasta Wronki, które mając pełną świadomość pobudek, jakimi kieruje się Amica i środków, jakie w tym celu przedsięwzięła, przychylają się do tych nieuczciwych praktyk?

Szanowni Państwo

W wyniku uchwalenia planu w kształcie zaproponowanym przez burmistrza w projekcie Spółdzielnia zostanie poszkodowana w dwójnasób.
Po pierwsze odebrana zostanie Spółdzielni i najemcom budynków na tym terenie możliwość dalszego prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju. Jakiekolwiek plany inwestycyjne będą bowiem sprzeczne z planem.
Po drugie, odebrana zostanie Spółdzielni możliwość sprzedaży części działek pod obiekt handlowy.

Pragnę przypomnieć, iż Spółdzielnia od kilku lat prowadzi w tym zakresie negocjacje, które zostały zawieszone. Burmistrz obiecywał nam bowiem, iż wkrótce zostanie uchwalony plan, który umożliwi realizację tego typu obiektów (obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tysięcy metrów kwadratowych).

Po ogłoszeniu do publicznego wglądu projektu planu okazało się jednak, iż zostaliśmy przez burmistrza oszukani!

Zmiana planu zgodnie z oczekiwaniami spółki Amica równoznaczna będzie z akceptacją przez władze Wronek praktyk zezwalających na zastraszanie innych jednostek lokalnej społeczności tylko i wyłącznie z uwagi na znaczenie gospodarcze Spółki.

Będzie to również równoznaczne z przyznaniem, iż bez znaczenia na terenie miasta Wronki pozostają konstytucyjne prawa, zasada równości wobec prawa, czy wieloletnia tradycja, a jedyną wartością jaka się liczy jest pozycja ekonomiczno-finansowa pojedynczych podmiotów.

Na kanwie tej sprawy będą niewątpliwie mnożyły się w przyszłości przypadki naciskania na lokalne władze poprzez organizowanie zamkniętych posiedzeń Rady Miasta (bez udziału prasy i osób postronnych), czy wymuszania zmiany przepisów ze względu na „szeroko pojęty” interes gminy podyktowany jednakże aktualnymi potrzebami co silniejszych podmiotów.

Nie na tym jednakże, w ocenie Spółdzielni, polega demokracja, na którą przyszło tyle lat czekać. Różni się ona od poprzedniego reżimu politycznego właśnie równością wszystkich wobec prawa. Zmiana Planu zgodnie z oczekiwaniami Amiki jest jednakże dowodem na to, iż na terenie Gminy Wronki demokracja nie jest wartością najwyższą.

Nie można tutaj także mówić o równiości podmiotów wobec prawa. Pragnę zaznaczyć, że wszystkim podmiotom, znajdującym się przy ul. Mickiewicza, prowadzącym działalność usługową, handlową lub będacym w trakcie budowy czy też dopiero w planach, mają pozostawione w miejscowym planie swoje przeznaczenie.
Takiego prawa odmówiono tylko i wyłącznie Gminnej Spółdzielni, która, nota bene, jest właścicielem tego terenu od ponad pół wieku!

Szanowni Państwo

Należy zwrócić uwagę na jeszcze dwie kwestie.
Po pierwsze: pozostawienie w planie funkcji działek należących do spółdzielni, tak jak to było w studium, czyli P/U w żaden sposób nie uniemożliwia spółce Amica budowy hali na gruncie nabytym od Spółdzielni. Studium dopuszczało bowiem zarówno przeznaczenie pod produkcję jak i pod usługi. W związku z tym zmiana planu nie znajduje żadnego, racjonalnego i opartego o przepisy uzasadnienia.

Po drugie, w sposób jawny władze Wronek przesądziły, iż wcześniej czy później Spółdzielnia będzie musiała sprzedać działki spółce Amica. Jak wynika bowiem z projektu planu, na terenie części działek Spółdzielni już przewidziano strefę lokalizacji magazynów wysokiego składowania.
Dodam, iż jest to część działek Spółdzielni, której nabyciem jest zainteresowana Amica.

Czy można wyobrazić sobie bardziej jawne i nikczemne łamanie praw Spółdzielni?

Pragnę podkreślić, iż w przypadku uchwalenia planu zgodnie z treścią projektu, Spółdzielnia nie zaprzestanie walczyć o swoje prawa oraz o równe traktowanie wszystkich obywateli.

Użyjemy wszelkich środków zaskarżenia, by wyeliminować z obrotu prawnego wadliwy plan!

Niezależnie od tych działań, Spółdzielnia będzie domagać się od gminy odszkodowania w oparciu o art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Nie ulega wątpliwości, iż w przypadku uchwalenia planu w brzmieniu zaproponowanym przez burmistrza w projekcie, korzystanie przez Spółdzielnię ze swoich działek stanie się niemożliwe lub znacznie ograniczone, co uprawnia właściciela nieruchomości do dochodzenia odpowiedniego odszkodowania.

Uchwalenie planu będzie bowiem jednoznaczne z faktycznym wywłaszczeniem Spółdzielni.

Mając na uwadze istniejącą epidemię i czekający nas w najbliższym czasie kryzys gospodarczy nasza gmina nie może pozwolić sobie na wydatkowanie publicznych pieniędzy, by zaspokoić oczekiwania jednego podmiotu. 

I tutaj Szanowni Państwo Radni musicie mieć świadomość ciężaru odpowiedzialności  jaka na Was spada za tę decyzję.

Anna Budzyńska – Radziszewska

Prezes Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska we Wronkach

FILM z komisji:

Na filmie wystąpienie Tomasza Machaja:

10.10 min. – główna wypowiedź Tomasza Machaja – przedstawiciela Amiki.

Agencja Reklamowa Wronki

22.48 – ad vocem do prezes GS-ów.

Wypowiedź Anny Budzyńskiej – Radziszewskiej na filmie początek: 14.30 min.

Pytanie B. Sobańskiego: 29.10 min. i 36.23 min.

Odpowiedź na pytanie B. Sobańskiego: 36.05 min.

Szwarc Gapa
ciągle wierząca w sprawiedliwość,
a nie siłę pieniądza

DZIŚ o sprawie napisała WYBORCZA: 

https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,25982456,amica-chce-przejac-atrakcyjna-dzialke-wlasciciele-byly-grozby.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Poznan_Wyborcza&fbclid=IwAR331HlqxoF3ge-uNbaAq5jZYwlxtxla2D-tjUMpsVIJTLjH6VAUQiTTxfo

komentarzy 16

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *