Czy wkrótce zniknie pomnik w Rzecinie?

Napisał do „Wronieckiego Bazaru” radny MiG z Rzecina, mieszkający w Chojnie – Jarosław Mikołajczak. Zaniepokoiły Go słowa burmistrza wypowiedziane na komisji Rady, że: obecnie Wojewoda Wielkopolski prowadzi postępowanie rozbiórkowe wobec pomnika w Rzecinie, dlatego gmina Wronki nie zamierza utrzymywać czystości i porządku wokół czegoś, co ma być rozebrane. Poza tym stoi on na gruntach Nadleśnictwa Wronki i to Lasy Państwowe będą go rozbierały. Jarosław Mikołajczak uważa, że pomnik powinien pozostać na miejscu, w trochę zmienionej formie, mimo wprowadzonej w życie ustawy dekomunizacyjnej

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki
Burmistrz
Miasta i Gminy Wronki
Dotyczy: pomnika w miejscowości Rzecin
Dzisiaj w dniu 25.01.2018 r. na posiedzeniu komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych w czasie omawiania utrzymania czystości i porządku przy pomnikach na terenie miasta Wronki zapytałem Pana Burmistrza, dlaczego pomnik w Rzecinie nie jest objęty sprzątaniem?

Otrzymałem odpowiedź od Burmistrza, że obecnie Wojewoda Wielkopolski prowadzi postępowanie rozbiórkowe wobec pomnika w Rzecinie, dlatego gmina Wronki nie zamierza utrzymywać czystości i porządku wokół czegoś, co ma być rozebrane. Poza tym stoi on na gruntach Nadleśnictwa Wronki i to Lasy Państwowe będą go rozbierały.

Uważam, że pomnik w miejscowości Rzecin powinien pozostać na swoim miejscu. Powinien być poświęcony ogólnie ofiarom drugiej wojny światowej, ludziom – mieszkańcom Rzecina, którzy ponieśli śmierć w czasie II wojny światowej.
W tym miejscu należy przypomnieć, że na tak małą wieś, jaką jest Rzecin zostało aresztowanych i osadzonych w obozach zagłady 15 Polaków, mieszkańców wsi. Do domu wróciło zaledwie siedmiu. Dodatkowo jedna osoba została rozstrzelana w samym Rzecinie.
Uważam, że tym ludziom należy oddać hołd umieszczając ich nazwiska na tablicy rzecińskiego pomnika, jak również dodatkowo, o ile będzie wola polityczna, można umieścić informację o zrzucie spadochronowym i tragicznym finale tej operacji.
Przypomnę, że w miejscowości Rzecin brak jest tablicy lub pomnika poświęconego mieszkańcom Rzecina, którzy oddali życie w czasie II wojny światowej.
Uważam również, że należy wykorzystać obecny cokół pomnika rzecińskiego do tego celu. Przypomnę, że podobnie uczyniono we Wronkach z pomnikiem cesarza Wilhelma I, który kiedyś był widocznym symbolem panowania pruskiego we Wronkach (jak pisze Czesław Grot). Dzisiaj, niezmieniony cokół tego pomnika stoi na Wronieckim Rynku z napisem: „Ku czci i chwale poległym za wolność Ojczyzny”.
Pytanie, czy komukolwiek przeszkadza obecnie, że przy każdej uroczystości państwowej i regionalnej (jaka była np. dzisiaj 25.01.2018 r.) składamy kwiaty i śpiewamy hymn narodowy Polski pod pruskim pomnikiem., wykonanym za pruskie pieniądze. Po prostu jest dzisiaj inaczej opisany i umieszczone są na nim nasze, polskie symbole.
Również bez problemu wydatkujemy na ten pruski pomnik, na jego utrzymanie, nasze gminne środki publiczne, a przecież kiedyś był elementem pruskiej dominacji.
Proszę wobec powyższego o rozwagę, przy podejmowaniu decyzji w sprawie rozbiórki rzecińskiego pomnika.
Przypomnę, że pomnik w Rzecinie powstał za polskie pieniądze i jak do tej pory mieszkańcy tej miejscowości o niego dbają.
Jest elementem historii tej wsi i jak wiem, są przeciwni jego rozbiórce, są za zmianą tablicy na tym pomniku. Mieszkańcy chcą, by upamiętniał ofiary II wojny światowej, ich mieszkańców, którzy zginęli.
W załączeniu lista mieszkańców Rzecina aresztowanych w czasie II wojny światowej.
Z poważaniem
Jarosław Mikołajczak
Radny Rady Miasta i Gminy Wronki – radny Rzecina

Fotografie z 2010 roku z uroczystości pod pomnikiem. Fot. Paweł Bugaj

O historii rzecińskiego pomnika pisaliśmy już na naszym portalu:

Spadochrony nad Rzecinem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *