Do 30 czerwca musisz się zdeklarować!

Przypominamy, że 30 czerwca 2022 r. upływa termin złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację

Hala na sprzedaż Popowo Oferty Pracy Wronki

Deklarację można złożyć w formie tradycyjnej na odpowiednim druku w urzędzie, lub nie wychodząc z domu korzystając z linku: https://ceeb.gov.pl/ . Musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.
Na chwilę obecną złożono zaledwie 42% wymaganych deklaracji. Za niewykonanie obowiązku złożenia deklaracji grożą surowe kary.

 

 

Deklaracja dotycząca żródeł ciepła i spalania paliw A – budynki mieszkalne (pdf, 235 kb)

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i spalania paliw B – budynki niemieszkalne (pdf, 260 kb)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *