Dobre praktyki w zamówieniach publicznych

W poniedziałek w Olympicu z inicjatywy burmistrza M. Wieczora odbyła się konferencja dotycząca znowelizowanego prawa zamówień publicznych.

W spotkaniu uczestniczyła współautorka nowelizacji ustawy poseł Platformy Obywatelskiej Maria Małgorzata Janyska. Środowiska samorządowe reprezentowali starostowie, burmistrzowie i wójtowie, a także pracownicy urzędów, zajmujący się zamówieniami publicznymi.

Oferty Pracy Wronki

Celem konferencji była dyskusja na temat nowych zasad wprowadzonych do prawa zamówień publicznych, szukano też przykładów dobrych praktyk w zakresie ich stosowania. Pani poseł Janyska tłumaczyła intencje nowych przepisów, głównie w zakresie stosowania pozacenowych kryteriów w postępowaniach przetargowych. Samorządowcy pytali i dzielili się swymi doświadczeniami, zwracali też uwagę na te zapisy ustawy, których zmiana czy doprecyzowanie ułatwiłoby działanie zamawiających. Posłanka zapewniła, że głos forów samorządowych będzie brany pod uwagę przy pracy nad projektem nowej ustawy o zamówieniach publicznych, a także, że przekaże do UZP wnioski w zakresie obszarów niezbędnych tzw. dobrych praktyk.

Inicjatywa wronieckiego burmistrza wyszła naprzeciw oczekiwaniom środowiska samorządowego, którego głos powinien docierać do osób stanowiących prawo. Konferencja z udziałem poseł Janyski to przykład dialogu środowisk, których stały kontakt gwarantuje stanowienie dobrych przepisów i optymalne ich stosowanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *