Dr Igor Bykowski – Wielkopolskim Kuratorem Oświaty

W wyniku przeprowadzonego w dniach 27-28 lutego 2024 r. konkursu na stanowisko Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, kandydatem wyłonionym na to stanowisko został dr Igor Bykowski. O wynikach konkursu przewodniczący komisji konkursowej, prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski, niezwłocznie powiadomił wojewodę wielkopolską Agatę Sobczyk. Zgodnie z prawem oświatowym kuratorna wniosek wojewody powołuje minister edukacji. Wniosek o powołanie dr. Igora Bykowskiego na stanowisko Wielkopolskiego Kuratora Oświaty został przesłany dzisiaj do Ministerstwa Edukacji

Igor Marek Bykowski jest doktorem nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Ukończył studia magisterskie z filologii polskiej i pedagogiki oraz studia licencjackie z filozofii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2019 r. jest członkiem Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim. Jako nauczyciel pracuje od 2012 r. ucząc języka polskiego, historii, etyki, jako pedagog szkolny i pedagog specjalny. Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego. Od 2019 r. obejmuje stanowisko dyrektorZespołu Szkolno- Przedszkolnego w Strykowie. Tutor, mediator szkolny i edukator mediacji rówieśniczej. Egzaminator OKE Poznań w zakresie egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Autor dwóch monografii naukowych. Trener rad pedagogicznych. Został wyróżniony w konkursie Wielkopolskiego Nauczyciela Roku 2018. W 2019 r. nagrodzony Nagrodą Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, a także odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej przez ministra edukacji narodowej w 2020 r.

źródło: UW

Oferty Pracy Wronki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *