Drugi etap prac termomodernizacyjnych

22 lutego 2021 r. została podpisana umowa na etap II zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii budynków Zakładu Karnego we Wronkach”. Wyłonionym w przetargu nieograniczonym wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BakPol Krzysztof Bąkowski z siedzibą w Łukowie

Dietetyk Wronki

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynków pawilonu E, F, G – Izba Chorych i Kaplica, budynku Starej Kuchni, budynku Trafostacji, Agregatu Prądotwórczego, Remizy oraz budynku Wartowni i Administracji, Biura Przepustek, Bramy, znajdujących się na terenie Zakładu Karnego we Wronkach. Zakres prac przewidziany do realizacji obejmować będzie wymianę stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji oświetleniowej wykonanej w technologii energooszczędnej oraz dodatkowo w pawilonach mieszkalnych wykonanie wentylacji wywiewnej mechanicznej i instalacji ciepłej wody użytkowej. Dodatkowo zainstalowane zostaną panele fotowoltaiczne, z których wyprodukowana energia elektryczna wykorzystywana będzie na bieżące potrzeby jednostki.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach podziałania 1.3.1 oś priorytetowa I zmniejszenie emisyjności gospodarki na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii budynków Zakładu Karnego we Wronkach”. Inwestycja realizowana będzie w latach 2021-2023.

źródło: ZK Wronki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *