„Duma Wronek” dla Rady Miasta i Gminy – proponuje mieszkaniec Wronek

Podjęcie uchwały – „wrzutki” z 30 grudnia 2020 roku w sprawie bezprzetargowego sprzedania ziemi pod przedszkolem w Nowej Wsi za 180 tys. wywołała wiele kontrowersji wśród mieszkańców. Pod postem pojawiło się wiele krytycznych uwag wronczan na temat pracy Rady. Ze strony Rady jedynie radny Ernest Frankowski miał odwagę wyrazić swoje zdanie odrębne pod wpisem. Marek Lemiesz pyta natomiast, czy może zgłosić Radę Miasta i Gminy Wronki do nagrody „Duma Wronek”. Oto uzasadnienie:

Dietetyk Wronki
Kto może proponować kandydatów do Dum Wronek? Mieszkańcy również mogą nadsyłać swoje propozycje czy tylko sam Włodarz zawarował sobie ten przywilej?
Pytam, bo chciałbym zgłosić do tegorocznych Dum Wronek naszą Radę Miasta i Gminy. Za nieustanne udowadnianie, że prawdziwa wierność wobec Przywódcy i najczystszy serwilizm nie znają granic ani ekonomicznego rozsądku, ani elementarnej logiki, o zwykłej przyzwoitości nie mówiąc. Myślę, że dziesiątki pokoleń wronieckich rajców, które zasiadały w ławach rady tego miasta od średniowiecza, nie mogą wyjść z podziwu nad tym, do czego doprowadzono za obecnej kadencji. Tak, Duma Wronek subito! Mielibyśmy w ten sposób zgrabne i bezpretensjonalne ukoronowanie nieustającego pasma sukcesów, jakimi w ubiegłym roku raczył nas Samorząd, zapisując się na kartach historii miasta. W to, że Pan Burmistrz za chwilę przyzna sobie samemu Dumę Wronek za wzorcowe działania pomocowe podczas pandemii, usprawnienie nieskrępowanego logiką przestrzenną rozwoju przemysłu w centrum miasta, tudzież wstrzymanie samowoli budowlanej w Nowej Wsi, nie wątpię. Ale poświęcenie naszych Radnych, w krytycznych sytuacjach rzucających na szalę również swoje dobre imię i resztki przyzwoitości, także zasługuje na odpowiednie docenienie. Swoją drogą, Pan Burmistrz nie oszczędza radnych ze swojej „stajni” – kilka miesięcy temu głosowanie w sprawie GS-ów, a teraz przedsylwestrowa wrzutka ze sprzedażą działki przedszkolnej. Nie zna dnia ani godziny ten, kto podpisał cyrograf i winien jest udowodnić swą wierność Pryncypałowi…
Już o tym wcześniej pisałem, zresztą – wie to dobrze każdy, kto choć trochę obserwuje tę tragikomedię zwaną wroniecką radą. To smutna konstatacja: pozwoliliśmy na stworzenie we Wronkach kuriozalnego układu, w którym realną władzę ma Burmistrz, będący oficjalnie tylko władzą wykonawczą. Natomiast odpowiedzialność za niepopularne lub – mówiąc delikatnie – kontrowersyjne decyzje w każdym momencie może zepchnąć na radę – niby-władzę niby-ustawodawczą, w której „jego” większość, głosująca zawsze pod dyktando Pryncypała, zapewnia mu zupełną bezkarność przepchnięcia dosłownie każdej uchwały. Dlatego nikt nie doczeka się odpowiedzi na pytanie o motywy takiego, a nie innego głosowania za uchwałą o sprzedaży działki, która dla wielu osób patrzących z boku może mieć znamiona działań na niekorzyść finansową gminy.
I jeszcze jedno: zgodnie z Art. 24 Ustawy o samorządzie gminnym, radny „ma prawo (…) do uzyskiwania informacji i materiałów (…) oraz wglądu w działalność urzędu gminy”, a „w sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta”. Jeżeli ktoś nie wierzy w to, co napisałem wyżej, proponuję prosty test: proszę zwrócić się do swojego radnego z ekipy Pana Burmistrza z prośbą o złożenie, w Państwa imieniu, interpelacji lub zapytania w jakiejś niewygodnej dla Włodarza sprawie. Ot, choćby zapytania o wyliczenia, kalkulacje i wyceny, na podstawie których podjęto decyzję o sprzedaży za 180 tysięcy działki, jaka na przestrzeni 20 lat miała przynieść gminie dochód (bez rewaloryzacji) 1,7 miliona. I wówczas zobaczymy, czy prośba obywatela zostanie przez radnego „większości” zignorowana, czy też którykolwiek pokaże, że ma cojones i złoży takie zapytanie. W co szczerze wątpię. Każdy będzie mógł przekonać się, czy ten lub ów radny „utrzymuje stałą więź z mieszkańcami jednostki terytorialnej”, jak to określają przepisy, czy jest tylko statystą w filmie, reżyserowanym przez kogoś innego.
Marek Lemiesz
komentarze 3

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *