„Dzień dobry dla Wronek” prosi o głosy w niedzielnych wyborach

Już w niedzielę zadecydujemy kogo wybierzemy sobie na burmistrza, radnych do gminy i powiatu oraz sejmiku wojewódzkiego. KWW „Dzień dobry dla Wronek” wystawia kandydata na burmistrza oraz radnych do gminy Wronki. Oto oni:

 

Dietetyk Wronki

 

 

Agencja Reklamowa Wronki
Chodnik na ul. Towarowej był w budżecie planowany już 3 lata temu…? A ileż to jeszcze miesięcy musi upłynąć by po ulewie 2 czerwca, która uszkodziła nawierzchnię ulicy Morelowej, była ona naprawiona, bo do dziś jest nieprzejezdna. ???
Szanowny Wyborco!
Wielu z Was pyta mnie do jakiej partii należę. Nie należę do żadnej partii, jestem bezpartyjna. 27 lat życia poświęciłam pracy w urzędzie skarbowym. Posiadam wyższe wykształcenie w dziedzinie rachunkowość i finanse. Chciałabym zostać radną UMiG we Wronkach. Mandat radnego zobowiązuje do uczciwego wywiązywania się z obowiązków wobec wyborców, jest przecież przedstawicielem mieszkańców i reprezentuje ich interesy, na ich rzecz pracuje i z ich kredytu zaufania korzysta. Radny powinien doskonale orientować się jakie plany i oczekiwania mają mieszkańcy wobec gminy i co stanowi ich największy problem. Mieszkańcy nie stanowią jednolitej grupy, ich oczekiwania i poglądy, stosunek do władz lokalnych są bardzo różne, o czym przekonałam się odwiedzając mieszkańców z okręgu nr 1. Radny powinien dbać o dobro gminy, a dobro gminy realizuje się poprzez skuteczne zaspokajanie zbiorowych potrzeb, dlatego tak ważne są opinie, skargi i postulaty mieszkańców. Wszystkie Wasze oczekiwania, uwagi i opinie skrupulatnie zapisałam. Dzięki Wam wiem co tu i teraz można zrobić pożytecznego, co zaproponować, a przed czym przestrzegać żeby działać na rzecz dobra dla naszej gminy. Szanowny Wyborco, jeśli dasz mi szansę uzyskać mandat radnego, to zapewniam, że będę dbać o mieszkańców, interesować się Waszymi sprawami i pomagać w rozwiązywaniu problemów naszej gminy. Od miesiąca jestem na emeryturze. Mam czas dla Was. Proszę o udział w wyborach. To w Waszych rękach jest wybór „naszego” radnego.
/Hanna Paciorkowska/
Beata Pertek-Mikołajczak
kandydatka do Rady Miasta i Gminy Wronki,
bezpartyjna, wykształcenie wyższe1. Wprowadzenie nocnej opieki medycznej we Wronkach
2. Doposażenie wiejskich jednostek OSP
3. Przywrócenie całodobowej pracy komisariatu Policji
4. Doświetlenie przejść dla pieszych
5. Zniesienie nocnej prohibicji
6. Budowa ścieżek rowerowych
7. Budowa szkoły na osiedlu Borek
8. Przeznaczenie środków z budżetu na projekty służące pomocy zwierzętom
9. Kumulacja zadań budżetowych w celu obniżenia kosztów
10. Dalsza modernizacja obiektu Kinoteatru „Gwiazda”
11. Radny dla społeczności lokalnej
12. Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych
Okręg nr 3 obejmuje:
Wronki, ulice: Dr. Ignacego Zimniaka, Kościelna, Kręta, Krótka, Plac Wolności, Rynek, Powstańców Wielkopolskich, Poznańska, Sierakowska, Spokojna.

Rafał Betka
Nazywam się Rafał Betka, mam 46 lat. Jestem rodowitym wronczaninem. Od wielu lat pracuję w firmie Amica. Jeżeli dacie mi państwo szansę reprezentowania okręgu w Radzie Miasta i Gminy Wronki, moimi głównymi celami w nadchodzącej kadencji będą:
– Budowa ścieżek rowerowych
– Budowa parkingu dla TIR-ów
– Konsultacje z mieszkańcami w sprawie zagospodarowania Olszynek
– Montaż progów zwalniających w okolicach kładki
– Stworzenie programu wymiany latarni osiedlowych na energooszczędne
– Wprowadzenie nocnej opieki medycznej we Wronkach
– Przywrócenie całodobowej pracy komisariatu Policji we Wronkach
– Doświetlenie przejść dla pieszych
– Rozbudowa miejskiego monitoringu
– Przywrócenie wykupu mieszkań komunalnych z bonifikatą
– Przywrócenie budżetu obywatelskiego w nowej formule.
Okręg nr 4 obejmuje:
Osiedle Mieszka I oraz ulice: Bolesława Chrobrego, Garncarska, Klasztorna, Kościuszki, Mickiewicza 1 – 15, 23 – 53 nieparzyste, Podgórna, Rzeczna, Szkolna, Szpitalna, Wodna, Zwycięzców.

 

Nazywam się Magdalena Lewandowska.
Mam 35 lat. Z mężem Arturem i dwiema córkami mieszkam na osiedlu Słowiańskim. Jestem absolwentką Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu- kierunek biologia, specjalność biologia człowieka. Aktualnie również słuchaczem na studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu- kierunek rachunkowość. Kandyduję do Rady Miasta i Gminy Wronki w okręgu 7.

Spośród propozycji programowych KWW Dzień dobry dla Wronek szczególnie ważne dla mnie są:
– wprowadzenie nocnej opieki medycznej we Wronkach
– wyznaczenie i oznakowanie leśnych tras biegowych i ścieżki zdrowia we współpracy z Lasami Państwowymi
– doświetlanie przejść dla pieszych
– wydłużenie pracy urzędu- 2 dni w tygodniu do godz.18.00
– kumulacja realizacji zadań inwestycyjno-remontowych w celu obniżenia kosztów
– rewitalizacja ulicy Zwycięzców (deptak)
Popieram także:
– budowę małej szkoły na osiedlu Borek- głównie dla uczniów z okręgów 6 i 7
– dla właścicieli psów: wytyczenie i ogrodzenie placu przeznaczonego do wyprowadzania czworonogów
– oraz podjęłabym próbę wytyczenia ścieżki rowerowej na ulicy Mickiewicza- po jednej nitce z każdej strony drogi ( strona osiedla Słowackiego w kierunku od os.Borek do Mostu, strona Amica- w przeciwnym kierunku)
Zachęcam do zapoznania się z pełnym programem wyborczym KWW Dzień dobry dla Wronek na >F<

Okręg wyborczy nr 7: osiedla Borek 2A-8F, 14 do końca, Słowiańskie; ulice: Cienista, Leśna Polana, Prasłowiańska

Mateusz Radziwoniuk
lat 37
WRONCZANIN – SPOŁECZNIK
– Sekretarz w Sądzie Rejonowym w Szamotułach,
– Wiceprezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Wronieckiej, 
– członek Zarządu Osiedla Zamość w latach 2007-2014,
– założyciel Sekcji kajakowej TMZW-Wronki

Znam problemy naszego miasta i chcę mieć wpływ na ich postrzeganie oraz rozwiązywanie przez władze samorządowe. Popieram działania na rzecz rozwoju naszego miasta. Chcę kultywować to, co polskie i dobre. Umiem słuchać ludzi i lubię pomagać innym, na ile to możliwe.

Kandydat do rady Miasta i Gminy Wronki – OKRĘG NR 9
Ulice: Bukowa, Grabowa, Jana Pawła II, Jaworowa, Leśna, Łowiecka, Myśliwska, Nadbrzeżna, Nadwarciańska, Piaskowa, Przesmyk, Rolna, Rzecińska.

 

Maciej Trojanek
Nazywam się Maciej Trojanek, mam 52 lata. Mieszkam w Samołężu wraz ze swoją żoną Katarzyną i 2 synami: 11-letnim Adamem oraz miesięcznym Antosiem.
Jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu na kierunku wychowanie fizyczne oraz Collegium Da Vinci, kierunek Informatyka.
Od wielu lat mam kontakt z młodzieżą, pracując jako nauczyciel wychowania fizycznego oraz informatyki w Zespole Szkół Nr 1 i w Wyższym Seminarium Duchownym we Wronkach.
Jestem wieloletnim działaczem sportowym i społecznym na terenie naszej gminy. W 2009 roku założyłem Uczniowski Klub Sportowy „Leśna”, który prowadzę do dziś, trenując i propagując koszykówkę wśród dzieci i młodzieży.
Jako radny Samołęża i Stróżek będę ubiegać się o:
– budowę chodnika wraz ze ścieżką rowerową od Samołęża do ul. Towarowej
– poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu przy figurze w Samołężu
– utwardzenie drogi na Stróżkach do ul. Dworcowej
– utwardzenie drogi za sklepem w Samołężu
– sukcesywne utwardzanie pozostałych dróg gruntowych
– zagospodarowanie plaży w Samołężu
– rozwiązanie problemu podtapianych terenów na Stróżkach
– zakup i montaż nowych elementów na place zabaw
– remonty i doposażenia świetlic wiejskich
Okręg nr 10 obejmuje:
Sołectwa: Samołęż, Stróżki (Borek, Stróżki).

Okręg wyborczy nr 10, sołectwa: Jasinna, Obelzanki, Rzecin, Popowo,

Materiał sfinansowano przez KWW „Dzień dobry dla Wronek”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *