Dzień Edukacji Narodowej 2018 w Gminie Wronki

Dwa dni przed oficjalnym świętem w Szkole Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach odbyło się spotkanie nauczycieli i pracowników oświaty Gminy Wronki z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W uroczystości wzięli udział nagrodzeni nauczyciele oraz dyrektorzy szkół. Program artystyczny przygotowała SP w Nowej Wsi. Nagrodzonym burmistrz Mirosław Wieczór złożył gratulacje i wręczył nagrody. Sukcesów w pracy pogratulował przewodniczący Rady Miasta i Gminy Wronki – Sławomir Śniegowski. Za wieloletnią pracę podziękowano też nauczycielom odchodzącym na emeryturę

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego uzyskali (fot. powyżej, od lewej):

Katarzyna Kowalska – nauczyciel Przedszkola nr 1 „Bajkowy Świat” we Wronkach
Agnieszka Gibaszek – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka we Wronkach
ks. Szymon Kaźmierczak – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3 im. Z. Herberta we Wronkach
Małgorzata Merecka – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3 im. Z. Herberta we Wronkach
Marlena Kaźmierczak – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. A. Bartol w Chojnie

Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego uzyskali:

Monika Nowak – dyrektor Przedszkola nr 1 „Bajkowy Świat” we Wronkach
Beata Grabowska – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 im. K. Makuszyńskiego we Wronkach
Ewa Grabarkiewicz – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Biezdrowie
Ewa Wziętek – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Biezdrowie
Katarzyna Machnicka – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. A. Bartol w Chojnie

Pracownicy, którzy w ubiegłym roku szkolnym przeszli na emeryturę:

Wiesława Jabłońska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka we Wronkach
Jolanta Michalak – dyrektor Gimnazjum im. Zbigniewa Herberta we Wronkach
Zbigniew Pachołek – pracownik Przedszkola nr 2 „Wronczusie” we Wronkach
Renata Bernaciak – pracownik Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka we Wronkach
Irena Haak – pracownik Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka we Wronkach
Maria Ignaszczak – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 im. K. Makuszyńskiego we Wronkach
Małgorzata Pomianowska – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 im. K. Makuszyńskiego we Wronkach
Maria Kęsy – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3 im. Z. Herberta we Wronkach
Marieta Mikołajczak – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3 im. Z. Herberta we Wronkach
Maria Fiedler – pracownik Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Biezdrowie
Danuta Śródecka – pracownik Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Biezdrowie

Gratulacje dla najlepszych pedagogów otrzymały:

Iwona Lepsza – nauczyciel Przedszkola nr 1 „Bajkowy Świat” we Wronkach
Paula Simińska – nauczyciel Przedszkola nr 2 „Wronczusie” we Wronkach
Natalia Woźniak – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka we Wronkach
Jolanta Gębara – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 im. K. Makuszyńskiego we Wronkach
Arlena Stachowiak – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3 im. Z. Herberta we Wronkach
Ewa Wziętek – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Biezdrowie
Sylwia Lemańska – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. A. Bartol w Chojnie
Agnieszka Tomczak – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. A. Fiedlera w Nowej Wsi

Szczególne gratulacje otrzymała również Maria Kęsy – emerytowany nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3 im. Z. Herberta we Wronkach, której przyznano Medal Komisji Edukacji Narodowej, najwyższe odznaczenia, jakim można docenić pracę nauczyciela.

Podziękowania za całoroczną działalność otrzymały:

Monika Nowak – dyrektor Przedszkola nr 1 „Bajkowy Świat” we Wronkach
Alina Kaźmierczak – dyrektor Przedszkola nr 2 „Wronczusie” we Wronkach
Alicja Raś – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. K. Makuszyńskiego we Wronkach
Danuta Maślona – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie
Lidia Lorek – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Agnieszki Bartol w Chojnie
Anna Sarbak – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Nowej Wsi
Ewa Napierała – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. K. Makuszyńskiego we Wronkach
Katarzyna Skrzypczak – wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Biezdrowie
Monika Radunz-Garkowska – dyrektor Prywatnego Przedszkola „Mali Odkrywcy” we Wronkach
Karolina Kurek – wicedyrektor Prywatnego Przedszkola „Mali Odkrywcy” we Wronkach

 

Tego dnia przedstawiono również nowych dyrektorów i wicedyrektorów gminnych placówek oświatowych:

Beatę Minczykowską- Górniak – dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka we Wronkach
Dorotę Babik – dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Z. Herberta we Wronkach
Żanetę Słodzinkę – wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka we Wronkach
Monikę Kowalską – wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Z. Herberta we Wronkach

Podczas uroczystości podziękowano również paniom:

Lucynie Kędzioł – dyrektor Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych we Wronkach
Kazimierze Nowak – prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego we Wronkach
Agnieszce Szulczyk – skarbnik Gminy Wronki
których praca, profesjonalizm oraz zaangażowanie przyczyniają się do rozwoju gminnej oświaty.

(dane oraz foto: www.Wronki.pl)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *