Dzienny Dom Seniora podsumowuje rok swojej pracy

Już ponad rok funkcjonuje Dzienny Dom Seniora, który powstał dzięki wspólnej inicjatywie Fundacji „Femina Project” i Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Poniżej przedstawiamy tekst nadesłany do naszej redakcji przez fundację

Minął rok od otwarcia Dziennego Domu Seniora we Wronkach

Do tej pory we Wronkach, prowadzono różne działania wspierające osoby starsze, natomiast nie było zapewnionej pełnej codziennej opieki, dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 ze środków EFS projektu „Poprawa dostępu do usług opiekuńczych w Gminie Wronki dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, pozwoliło na znaczne rozszerzenie działań, w zakresie opieki nad seniorami w gminie Wronki. Pomysłodawcami i realizatorami programu są Fundacja „Femina Project” i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dietetyk Wronki

Zalety usług opiekuńczych w Dziennym Domu Seniora – trzy działania strategiczne

2 stycznia 2017 r., uruchomiono krótkookresowy, dzienny domu pobytu dla seniorów, dofinansowanie z UE pozwoliło na prowadzenie codziennej Działalności Domu Seniora, placówka działa regularnie w godzinach 8.00-16.00, w świetlicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Powstańców Wlkp. 23. Z usług stacjonarnych Dziennego Domu Seniora korzysta 12 stałych pensjonariuszy, do dyspozycji są także 3 miejsca tzw. rotacyjne, z których potrzebujące osoby starsze mogą skorzystać ad hoc. Każdego dnia seniorzy mają zapewnioną opiekę opiekunki i pielęgniarki, prowadzone są działania animacyjne i zajęcia rozwijające pamięć i koncentrację. Seniorzy korzystają kilka razy w miesiącu z porad fizjoterapeuty, geriatry i psychiatry oraz z szerokiego wachlarza porad dietetyka i pielęgnacyjnych. Uczestnikom zapewniony jest także posiłek.

Opieka nad starszymi osobami w domu, co dzień w „terenie” pracuje sześć opiekunek środowiskowych, które ukończyły kurs asystenta osoby niepełnosprawnej i świadczy usługę dla ok. 20 osób z terenu gminy.

Trzecim działaniem w ramach projektu są szkolenia dla faktycznych opiekunów osób starszych i niesamodzielnych. Celem tego działania, jest wzrost jakości opieki domowej sprawowanej nad osobami niesamodzielnymi. Dla osób uczestniczących w programie przewidziano spotkania z lekarzem geriatrą, pielęgniarką, dietetykiem, rehabilitantem, pedagogiem, psychologiem, prawnikiem i terapeutą zajęciowym oraz szkolenie z pierwszej pomocy. Udział w programie ma umożliwić rodzinie na zaplanowanie i zorganizowanie działań opiekuńczych w domu. Do końca lutego 2018 r., trwa II nabór dla chętnych rodzin.

Rok działalności dziennego Domu Seniora we Wronkach

W pierwszej połowie 2017 roku Seniorzy z Dziennego Domu Seniora wraz z całym personelem projektu i zaproszonymi gośćmi celebrowali Święta Wielkanocne. W maju wzięli udział w prelekcji i wystawie pn. ”Zapomniane pilotki II Wojny Światowej”, odwiedzili lokalne muzeum we Wronkach, zwiedzili Muzeum im. Arkadego Fidlera w Puszczykowie i uczestniczyli w prelekcji „Puszczykowo jako miasto ogrodów”. Dzięki współpracy z Muzeum Ziemi Wroneckiej zwiedzili kościół wraz z kryptami w Biezdrowie a następnie spędzili wspólnie czas nad jeziorem w Wartosławiu. Seniorzy zwiedzili także zabytkowy kościół w Słopanowie oraz spędzili wspólnie czas przy ognisku w Obrzycku (Koło Łowieckie „Drop”). Na zaproszenie Warsztatów Terapii Zajęciowej seniorzy wyjechali na jednodniową wycieczkę do Kołobrzegu. W ostatnim tygodniu sierpnia seniorzy odwiedzili Ciechocinek – muzeum warzelni soli oraz tężnie.

W ramach zajęć manualno-artystycznych seniorzy z DDS korzystali z szerokiego wachlarza zajęć animacyjnych: warsztaty artystyczne, zajęcia filmowe, zajęcia kulinarne, zajęcia rękodzielnicze, warsztaty z książką i prasą, zajęcia rozwijające pamięć i koncentrację.

W drugiej połowie 2017 roku Seniorzy brali udział w spotkaniach informacyjnych pn. „Co każdy z niepełnosprawnością wiedzieć powinien” oraz promującym akcję „Pudełko życia” połączonym z wykładem „Senior w zdrowiu i chorobie”. W ramach łączenia pokoleń, w październiku uczestnicy odbyli warsztaty artystyczne z grupą dzieci w wieku 2,5 – 3 lata z przedszkola Amica Kids we Wronkach. Wzięli udział w zajęciach muzycznych oraz spędzili popołudnie na seansie filmowym „Listy do M.3”. Seniorzy sympatyzują z podopiecznymi z Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wronkach.

Agencja Reklamowa Wronki

Wszystkie działania opiekuńcze są realizowane z uwzględnieniem potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Stosowane jest indywidualne podejście do świadczonych usług opiekuńczych zgodnie z przygotowanym indywidualnym planem działań. Rekrutacja do projektu, była prowadzona tak, aby umożliwić dostępność do programu osób z niepełnosprawnościami.

Zapraszamy do kontaktu, wszelkich informacji udzieli Państwu koordynator projektu Eliza Burawska tel. 67 254 00 44 lub mail: feminaproject@onet.eu

 

Źródło: Fundacja Femina Project

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *