Dziś dyskusja publiczna nad planem zagospodarowania Stróżek i ul. Mickiewicza

Od 29 marca do 20 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki jest wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Mickiewicza w mieście Wronki oraz miejscowości Stróżki

Dietetyk Wronki

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w planie rozwiązaniami odbędzie się 11 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki, o godzinie 16:00 w sali nr 3.

Uwagi do planu można wnosić w nieprzekraczalnym terminie do 7 maja 2018 r. – wyłącznie w formie pisemnej, z podaniem imienia, nazwiska (lub jednostki organizacyjnej) i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *