Dziś o 17.00 kolejna sesja Rady MiG Wronki. Transmisja na żywo

XII sesja Rady Miasta i Gminy Wronki  rozpocznie się dziś 17:00 w auli Szkoły Podstawowej nr 3 we Wronkach, przy ul. Polnej. Przypominam, że sesja transmitowana jest na żywo, a wstęp na salę jest wolny :) Można przyjść i podzielić się z radnymi  swoimi problemami lub radościami

Porządek obrad:

MediaExpret Wronki praca

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miasta i Gminy Wronki.

4. Przyjęcie interpelacji i wniosków radnych.

5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wronki za I półrocze 2019 r.

6. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wronki w okresie od 1 do 31 sierpnia 2019 r.

7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w okresie od 1 do 31 sierpnia 2019 r.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Gminy Wronki.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości diet radnych Rady Miasta i Gminy Wronki.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miejscowości Nowa Wieś przy ulicach: Szkolna, Szamotulska, Boczna, Młodych i Staromiejska.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki w obrębie miejscowości Nowa Wieś – działka ewid. nr 77/10 i część działki nr 76/10 w rejonie ulicy Bocznej.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w obrębie miejscowości: Lubowo, Pożarowo, Wartosław i Biezdrowo.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wronki na lata 2019-2023.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.

15. Zapytania i wolne głosy.

16. Zamknięcie sesji.

komentarze 2

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *