Dziś o 17.00 XXXV sesja Rady Miasta i Gminy Wronki w auli SP-3

XXXV sesja Rady Miasta i Gminy Wronki odbędzie się 1 lipca 2021 r. o godz. 17:00 w auli Szkoły Podstawowej nr 3 we Wronkach, przy ul. Polnej we Wronkach

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XXX i XXXIII sesji Rady Miasta i Gminy Wronki.

4. Przyjęcie interpelacji i wniosków radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od 1 do 31 maja 2021 r.

Agencja Reklamowa Wronki

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w okresie międzysesyjnym od 1 do 31 maja 2021 r.

7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Wronki w 2020 r.

8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Wronki w 2020 r.

9. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Wronek za rok 2020.

10. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Wronki za rok 2020 oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Wronki wotum zaufania.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Wronki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Chojnie.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Stróżki.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych publicznych.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego we Wronkach.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady oraz stałych Komisji Rady Miasta i Gminy Wronki na II półrocze 2021 r.

18. Wolne głosy i wnioski.

19. Zamknięcie sesji.

Wstęp na sesję jest wolny.

Zapraszamy

komentarzy 13

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *