Egzaminy z przygotowania zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zakładzie Karnym we Wronkach

W Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wronkach rozpoczęła się zimowa sesja egzaminacyjna z przygotowania zawodowego dla 56 absolwentów kursów zawodowych

Oferty Pracy Wronki

 

Nowoczesny system penitencjarny nastawiony jest  na resocjalizację osób pozbawionych wolności. Dzięki systemowym oddziaływaniom skazani mają szanse na właściwe przygotowanie do życia na wolności, zgodnie z obowiązującymi standardami prawnymi
i oczekiwaniami społecznymi. Organizacja tego procesu wiąże się z potrzebą stosowania różnorodnych środków oddziaływań, z których jednym z ważniejszych jest edukacja.
W Zakładzie Karnym we Wronkach nauczanie jest realizowane w Centrum Kształcenia Ustawicznego, zaś liczne grono korzystających z oferty edukacyjnej skazanych świadczy o ich  zaangażowaniu w proces zmiany swojego życia i rozwoju.

W Centrum Kształcenia Ustawicznego do egzaminów w sesji zimowej zgłoszono łącznie 56 słuchaczy – absolwentów trzech kursów zawodowych: operator obrabiarek skrawających, mechanik – monter maszyn i urządzeń oraz kucharz. We wtorek 12 stycznia 2021 roku została przeprowadzona część pisemna egzaminu, do której przystąpiło ostatecznie 52 słuchaczy.
18 i 19 stycznia część praktyczną egzaminu rozpoczęli kucharze. Po blisko miesięcznej przerwie, od 16 lutego do egzaminu praktycznego przystąpią operatorzy obrabiarek oraz mechanicy – monterzy.

Naszym słuchaczom życzymy pomyślnego zdania egzaminów.

Tekst: Janusz Owczarzak – zastępca Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego

Foto: szer. Jolanta Żółkiewska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *