Firma ELMAX Group Sp. z o.o. Sp. K.
Nowa Wieś, ul. Lipowa 3
64-510 Wronki

Poszukuje osób na stanowisko:


Magazynier

Miejsce pracy: Nowa Wieś

Zakres obowiązków:

 • przyjmowanie i wydawanie towaru na podstawie dokumentów magazynowych,
 • kontrolowanie zgodności dokumentów ze stanem faktycznym,
 • bieżące monitorowanie stanów magazynowych,
 • generowanie dokumentów magazynowych,
 • przestrzeganie zasad obiegu dokumentacji wewnątrz-firmowej,
 • załadowywanie i rozładowywanie oraz nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem pojazdu,
 • wykonywanie prac magazynowych,
 • dbanie o ład i porządek w miejscu pracy.

Oczekiwania:

 • Uprawnienia do obsługi wózków widłowych
 • Wiedza z zakresu gospodarki magazynowej
 • Uczciwość, odpowiedzialność

KONTAKT: a.przewozna@elmax-wronki.pl lub telefonicznie: 797 725 024

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że Administratorem danych osobowych jest ELMAX Group sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Nowa Wieś, ul. Lipowa 3, reprezentowana przez komplementariusza ELMAX Group sp. z o.o.. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Spółki sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jak również ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, wniesienia sprzeciwu wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych. Informujemy o przysługującym prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W sprawach danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem ochrony danych osobowych ELMAX Group sp. z o.o. sp. k., mail: iod@elmax-wronki.pl.