Firma ELMAX Group Dembski Łukaszyk Sp. J.
Nowa Wieś, ul. Lipowa 3
64-510 Wronki

Prowadzi rekrutację na stanowisko:


Magazynier

Miejsce pracy: Wronki

Opis stanowiska:

 • generowanie dokumentów magazynowych, transportowych
 • przyjmowanie i wydawanie towaru na podstawie dokumentów magazynowych,
 • kontrolowanie zgodności dokumentów ze stanem faktycznym
 • bieżące monitorowanie stanów magazynowych,
 • utrzymywanie porządku i czystości w magazynie,
 • przestrzeganie zasad obiegu dokumentacji wewnątrz-firmowej,
 • załadowywanie i rozładowywanie,
 • wykonywanie prac magazynowych,
 • dbanie o ład i porządek w miejscu pracy.

Oczekiwania:

 • uprawnienia do obsługi wózków widłowych,
 • wiedza z zakresu gospodarki magazynowej,
 • uczciwość, odpowiedzialność.

 Oferujemy:

 • Kultura współpracy, wzajemny szacunek i różnorodność,
 • Zadania i projekty dające możliwości rozwoju w motywującym środowisku pracy,
 • Zatrudnienie (w oparciu o umowę o pracę) w firmie z wieloletnią tradycją,
 • Miejsce parkingowe na terenie firmy.

Kontakt i aplikacja na stanowisko Magazyniera:

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy wysyłać na adres aplikuj@elmax-wronki.pl

W temacie maila prosimy o dopisek „Magazynier”

Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu +48 797 725 024

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że Administratorem danych osobowych jest ELMAX Group Dembski Łukaszyk Spółka Jawna  z siedzibą w Nowa Wieś, ul. Lipowa 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Spółki sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację,  jak również ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, wniesienia sprzeciwu wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych. Informujemy o przysługującym prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W sprawach danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z ELMAX Group Dembski Łukaszyk Spółka Jawna pod adresem mail: office@elmax-wronki.pl