Firmy asenizacyjne mające pozwolenie na wywóz nieczystości na terenie Gminy Wronki

UMiG Wronki przedstawił sołtysom firmy asenizacyjne mające pozwolenie na wywóz nieczystości na terenie Gminy Wronki oraz regulamin wywożenia nieczystości dla mieszkańców Gminy Wronki. Przypominamy, że właściciele nieruchomości, w których nie ma kanalizacji miejskiej zobowiązani są posiadać umowę  z firmą uprawnioną do wywozu nieczystości, a dowód zapłaty za wykonaną usługę przechowywać należy przez 2 lata

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

PK Wronki:

PK Wronki – cennik od 1 stycznia 2022 r.

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. we Wronkach stosownie do § 6 ust. 1 Umowy na odbiór i transport nieczystości ciekłych uprzejmie informuje, iż z dniem 1 stycznia 2022 r.  zmianie ulega cena za wywóz  nieczystości ciekłych, o której mowa w § 5 ust. 2 Umowy,  w ten sposób, że :
1.    Wywóz do 3 m³ nieczystości:

  • w strefie do 5 km   –  66,84 zł netto + stawka Vat 8%
  • w strefie do 10 km –  92,10 zł netto + stawka Vat 8%
  • w strefie do 15 km – 119,64 zł netto + stawka Vat 8%
  • w strefie do 20 km – 148,83 zł netto + stawka Vat 8%
  • w strefie powyżej 20 km – 179,70 zł + stawka Vat 8%

2.    Wywóz powyżej 3 m³ nieczystości :

  • w strefie do 5 km – 22,28 zł za 1 m³ netto + stawka Vat 8%
  • w strefie do 10 km – 30,70 zł za 1 m³ netto + stawka Vat 8%
  • w strefie do 15 km – 39,88 za 1 m³ netto + stawka Vat 8%
  • w strefie do 20 km – 49,61 za 1 m³ netto + stawka Vat 8%
  • w strefie powyżej 20 km – 59,90 za 1 m³ netto + stawka Vat 8%

Zgodnie z § 6 ust. 2 w przypadku braku akceptacji w/w stawek istnieje możliwość rozwiązania umowy z Państwa strony.

W razie pytań prosimy o kontakt z Panią Kingą Lisiak, tel. 67 25 45 640, e-mail: k.lisiak@pkwronki.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *