Fundacja „Radość Psiaka” w tym roku będzie się opiekowało bezdomnymi zwierzętami z Gminy Wronki

Przedstawiamy wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych – ochrona zwierząt

Dietetyk Wronki

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.),  oraz po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2021 roku informuję, że  przyznałem dotację na realizację zadania publicznego w 2021 roku.

W obszarze: Ochrona zwierząt

Lp.        Wnioskodawca                  Nazwa zadania Kwota przyznanej dotacji na rok 2021
1. Fundacja na Rzecz Bezdomnych Zwierząt „Radość Psiaka”-Rusiec 62-120 Wapno Podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt przez: zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku, obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów                                50 000,-

 

 źródło: www.Wronki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *