Gmina Wronki nie chce „Postępu”

Podczas Komisji Gospodarczej radni zdecydowali, że gmina Wronki nie weźmie udziału w licytacji nieruchomości po „Postępie”.

Jednogłośną decyzją radnych, gmina Wronki nie weźmie udziału w zaplanowanej na 26 lutego licytacji nieruchomości po postawionej w stan likwidacji Spółdzielni Pracy „Postęp”.

Pod koniec stycznia do Urzędu Miasta i Gminy Wronki trafiło obwieszczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szamotułach, w którym zawarto wszystkie potrzebne informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości. Z treści wynika, że „przedmiotem licytacji są nieruchomości położone we Wronkach przy ul. B. Chrobrego 1” – działka o powierzchni 0,0811 ha zabudowana budynkiem administracyjno-produkcyjnym, prawo użytkowania wieczystego działki o powierzchni 0,1168 ha oraz stanowiący odrębną własność budynek produkcyjno-magazynowy. Wartość całości oszacowano na 1 063 300 zł. Zgodnie z prawem, cena wywoławcza licytacji wynosi dokładnie ¾ tej kwoty, czyli niespełna 800 tys. zł. Wronieccy radni uznali, że zaproponowana kwota jest zbyt wysoka i nie ma sensu brać udziału w licytacji.

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

Zastępca burmistrza, Robert Dorna przekonywał, że stan nieruchomości jest fatalny, a jego przejęcie zbędne. Podkreślił, że gminie Wronki powinno bardziej zależeć na budynku po dawnej Pastorówce. W bardzo podobnym tonie wypowiedział się również Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Wronki, Sławomir Śniegowski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *