Gmina Wronki otrzyma dotację na fotowoltaikę!

To bardzo ważna i radosna informacja dla Gminy Wronki! 14 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektu ocenionego pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.03.01.01-IZ-00-30-001/17 dla Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. To jest projekt wroniecki! W związku z powyższym projekt wroniecki, który znajdował się pierwszy … Czytaj dalej Gmina Wronki otrzyma dotację na fotowoltaikę!