Gmina Wronki uzyskała 100 tys. dofinansowania z programu „Cyfrowa Gmina”

Gmina Wronki uzyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, tym razem w ramach realizacji projektu grantowego pod nazwą „Cyfrowa Gmina”.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

„Cyfrowa Gmina” 

Uzyskane przez Gminę Wronki wsparcie finansowe w wysokości 100.000,00 złotych zostanie przeznaczone na zakup narzędzi informatycznych (sprzętu i oprogramowania).

Głównym celem projektu realizowanego przez Gminę Wronki jest rozwój cyfrowy urzędu oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia poprzez osiągnięcie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do świadczenia usług. Efektem realizacji projektu będzie zaspokojenie potrzeb mieszańców i podmiotów gospodarczych w zakresie realizacji usług publicznych.

źródło: Wronki Cię zaskoczą

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.