Gmina Wronki wyróżniona w konkursie #Samorząddladziedzictwa

Otrzymaliśmy wyróżnienie w konkursie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków #Samorząddladziedzictwa – pisze Mirosława Rusinek na Fb miejskim

Dietetyk Wronki
Do ogólnopolskiego konkursu zakwalifikowanych zostało 26 zgłoszeń, w tym 16 z gmin miejskich oraz 10 z gmin wiejsko-miejskich i wiejskich.
Laureatem w kategorii gminy miejskie zostało miasto Łódź, wyróżnieni zostali: Bolesławiec, Gdynia i Żyrardów.
Laureatem w kategorii gminy miejsko-wiejskie i wiejskie została gmina Paczków, wyróżnione gminy: Lubin, Wronki i Żyraków.
Wyróżnionym obiektem jest „willa Wilczewskich”, odrestaurowana w ub. roku. Na uwagę zasługuje też fakt, że przy willi znalazła się tablica informacyjna z rysem historycznym obiektu. Jest to ważne, ponieważ w ten sposób „sprzedajemy” historię, którą młodzi ludzie, może nawet przypadkiem będą mogli poznać.
Drugą ważną rzeczą jest uchwała w sprawie „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Wronki na lata 2019- 2022”. Jet to uchwała obligatoryjna w Polsce. We Wronkach jednak nie są to tylko na papierze spisane wnioski, ale „żywa” uchwała, która przynosi wymierne korzyści. Z
W myśl tej uchwały w corocznym budżecie Gminy znajduje się określona kwota na partycypowanie w kosztach restauracji zabytkowych obiektów w Gminie.
Z dotacji tej co roku skorzystać może kilka zgłoszonych podmiotów. Wystarczy wypełnić dokumenty (dużo), zebrać odpowiednie zaświadczenia z pieczątkami, przygotować projekty i wszystko to złożyć do 30 września. Rada MiG na swym posiedzeniu głosuje nad tymi wnioskami.
W roku 2020 z projektu skorzystało kilka podmiotów, mi.in.: klasztor (na renowację części witraży), wspólnota mieszkaniowa na Poznańskiej -willa Wilczewskiego (okno witrażowe), kamienica na Rynku (elewacja zewnętrzna). Na zadanie to przeznaczono 300 tys. zł.
Oto uchwała w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Wronki na lata 2019- 2022”:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.