Grupa Interwencyjna Służby Więziennej – prewencja i sprawne działanie w sytuacji zagrożenia

Służba Więzienna pełni istotną rolę w systemie działań podejmowanych na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego. Grupy Interwencyjne Służby Więziennej są ważnym elementem tego systemu, zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa w trakcie wykonywania kary pozbawienia wolności oraz prowadzenia oddziaływań resocjalizacyjnych

Dietetyk Wronki

W GISW służą specjalnie wyselekcjonowani, wszechstronnie wyszkoleni i niezwykle odporni na stres funkcjonariusze, posiadający odpowiednie kompetencje oraz umiejętności do reagowania w najtrudniejszych pod względem ochronnym działaniach. Cechują ich  szczególne predyspozycje psychologiczne do działania w sytuacji  zagrożenia. W skład grupy wchodzą  m.in. specjaliści od walki wręcz, strzelectwa czy też ratownicy medyczni. Aby zapobiec sytuacjom niebezpiecznym, funkcjonariusze GISW muszą być przygotowani na najróżniejsze zachowania ze strony osadzonych. Program szkolenia grupy interwencyjnej uwzględnia doskonalenie umiejętności taktycznych, ćwiczenia sprawności fizycznej i współdziałania w zespole w różnych sytuacjach zagrożenia. Członkowie grupy odbywają wspólne szkolenia w trakcie pełnienia służby minimum cztery dni w miesiącu.

Grupa Interwencyjna Służby Więziennej (GISW) Zakładu Karnego we Wronkach liczy 8 funkcjonariuszy, którzy na co dzień, pełniąc obowiązki służbowe w jednostce macierzystej, pozostają do dyspozycji Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu.

W toku codziennej służby główne zadania GISW polegają na zapobieganiu występowania zdarzeń nadzwyczajnych poprzez prowadzenie czynności kontrolnych, takich jak kontrola osadzonych, cel mieszkalnych, miejsc pracy oraz osób przybywających na widzenia, czy też realizacja konwojowania osadzonych wymagających wzmożonych działań ochronnych, np. członków zorganizowanych grup przestępczych. Do zadań GISW należy też szkolenie funkcjonariuszy działów ochrony z zakresu technik interwencyjnych.

Nie zawsze jednak działania prewencyjne pozwalają uniknąć niebezpiecznych zdarzeń. GISW  podejmują też działania w sytuacjach zakłócenia porządku i dyscypliny, jak również szczególnego zagrożenia bezpieczeństwa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Podczas interwencji wykorzystują takie siły i środki, aby zapewnić jak największe bezpieczeństwo zarówno interweniującym funkcjonariuszom jak i osadzonym.

Agencja Reklamowa Wronki

 

Tekst: mjr Danuta Zielińska / sierż. sztab. Przemysław Hoffmann

Foto: szer. Jolanta Żółkiewska / kpt. Agata Nowak

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *