Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku

Od 1 stycznia 2018 r. na terenie Powiatu Szamotulskiego będzie obowiązywał nowy harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Zapraszamy do zapoznania się z nim

Oferty Pracy Wronki

Harmonogram:

Wronki (UMiG Wronki, ul. Ratuszowa 5):
Od poniedziałku do piątku: 11:00 – 15:00

Szamotuły (Starostwo Powiatowe w Szamotułach – budynek C, ul. Wojska Polskiego 4):
Poniedziałek: 13:00 – 17:00
Wtorek: 11:30 – 15:30
Od środy do piątku: 7:30 – 11:30

Ostroróg (UMiG Ostroróg, ul. Wroniecka 14):
Wtorek: 13:00 – 17:00
Piątek: 9:00 – 13.00

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą, stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej został zapewniony od 1 stycznia 2016 roku.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

· osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,

· osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

· osoby, które ukończyły 65. lat,

· osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

· kombatanci,

· weterani,

· zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Co obejmuje?
Pomoc prawna będzie polegała na:
· poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
· wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
· pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
· sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
·  prawa pracy,
· przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
· prawa cywilnego,
· prawa karnego,
· prawa administracyjnego,
· prawa ubezpieczeń społecznych,
· prawa rodzinnego,
· prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
fot.: pixabay.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *