Henryk Szlachetka oświadcza…

Przed chwilą dotarło do mnie oświadczenie wydane przez Henryka Szlachetkę z prośbą o opublikowanie:

Dietetyk Wronki Praca w Samsung Wronki Oferty Pracy Wronki

 

Poznań, dnia 21 maja 2020 r. 

Szanowni Państwo,

W związku z pojawieniem się w mediach informacji o moim przesłuchaniu i przedstawieniu zarzutu w sprawie rzekomego powoływaniu się na wpływy w instytucji państwowej, pragnę oświadczyć, że czuję się absolutnie niewinny Pragnę zaznaczyć, że żadna z pozostałych osób zatrzymanych w tej sprawie nie wskazała, aby powoływała się na mnie w jakichkolwiek działaniach. Jednocześnie podkreślam, iż jestem zainteresowany jak najszybszym wyjaśnieniem sprawy, które z pewnością spowoduje oczyszczeniem mnie z całkowicie bezzasadnego zarzutu.

Mając powyższe na uwadze, zwracam się do Przedstawicieli wszystkich mediów z apelem, aby do czasu zakończenia postępowania przygotowawczego oraz sądowego używać we wszelkich informacjach medialnych na temat tej sprawy, zarówno pełnego brzmienia mojego imienia i nazwiska, jak i wizerunku, (bez ograniczeń wskazanych w treści Art. 13 Prawa prasowego), albowiem właśnie w taki sposób należy postępować wobec osoby w stosunku do której formułowane jest niesłuszne oskarżenie.

Mam również prośbę, aby do momentu wydania prawomocnego wyroku przez sąd nie formułować jednoznacznych ocen pod moim adresem i wstrzymać się od jakiegokolwiek wiązania tej sprawy z moją pracą zawodową.

Z poważaniem

Henryk Szlachetka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.