Historia Szkoły na Leśnej w pigułce

Już w kwietniu 2018 r.w Szkole na Leśnej spotkają się absolwenci różnych kierunków szkoły. A że przez 70 lat istnienia placówki różne kierunki się tam tworzyły, warto je prześledzić. Zaczęło się od Gimnazjum Przemysłu Ziemniaczanego, a kto wie, co było dalej? Oto historia Szkoły na Leśnej w pigułce, przygotowana przez Justynę Roszak – historyka. Warto też zapisać się na Zlot

Dietetyk Wronki

 

 • Gimnazjum Przemysłu Przetwórstwa Ziemniaczanego we Wronkach powstało w 1948 roku. Pismem z dnia 19 sierpnia Ministerstwo Przemysłu zatwierdziło uruchomienie w/w placówki. Powodem jej powstania była potrzeb kształcenia fachowców dla przemysłu ziemniaczanego. Inicjatorem umiejscowienia szkoły właśnie w tej lokalizacji był Alojzy Cieszkowski, dyrektor wronieckiej „mączkarni” a od lipca 1947 roku dyrektor ds. technicznych Zjednoczenia Przemysłu Ziemniaczanego w Poznaniu. Na dyrektora nowo powstałej placówki powołano Wacława Napierałę, nauczyciela z miejscowej szkoły zawodowej.

 • Szkoła w takiej formie przetrwała do roku 1950, kiedy to Ministerstwo Przemysłu Rolnego i Spożywczego zdecydowało o otwarciu Państwowego Technikum Przemysłu Ziemniaczanego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Przemysłu Ziemniaczanego. Gimnazjum wygasło, nie odbył się nabór do klasy pierwszej.

 • W roku szkolnym 1952/53 nie było już klas gimnazjum i szkoły zawodowej, a w marcu 1953 roku Centralny Urząd Szkolenia Zawodowego nadał szkole statut i nazwę Technikum Przemysłu Spożywczego.

 • Cztery lata później, 1.01.1953 roku, szkoła podległa dotąd Ministerstwu Przemysłu Spożywczego została przejęta przez Ministerstwo Oświaty.

 • W roku szkolny, 1958/59 odbył się nabór również do dwóch klas zasadniczej szkoły zawodowej (Zasadnicza Szkoła Metalowa).

 • Dwa lata później uczniowie otrzymali możliwość nauki także w 3-letniej Zasadniczej Szkole Zawodowej Handlowej.

 • W roku 1961, decyzją Ministerstwa Oświaty, szkoła zmieniła nazwę na Technikum Mechaniczno-Elektryczne we Wronkach.

 • Niezwykle ważnym dla placówki dniem był 30.04.1965 roku, kiedy to do użytku oddano budynek internatu.

 • 24.04.1974 roku szkoła otrzymała sztandar i odtąd nosiła nazwę Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. Mariana Buczka (patron został wybrany zgodnie z propozycją Rady Pedagogicznej).

 • W roku 1980, decyzją kuratora oświaty, do szkoły przyłączona została Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Nowej Wsi. Placówka odtąd zaczęła nosić nazwę Zespół Szkół Zawodowych we Wronkach.

 • Szkoła uległa powiększeniu w drugiej połowie lat 80-tych o Policealne Studium Zawodowe (1986 r.) i Technikum Chemiczne (1988 r.).

 • W lutym 1990 roku, na wniosek Klemensa Stróżyńskiego, Rada Pedagogiczna zrezygnowała z Mariana Buczka jako patrona szkoły, a kuratorium zatwierdziło tę decyzję.

 • W roku szkolnym 1992/93 pierwszy raz ogłoszony zostaje nabór do liceum ogólnokształcącego (profil ogólny).

 • Nazwa szkoły po raz kolejny ulega zmianie w 1993 roku. Odtąd jest to Zespół Szkól Zawodowych nr 1.

 • Dwa lata później rozpoczęła się współpraca z Klubem Sportowym Amica, która pozwoliła młodym piłkarzom uczyć się w szkole i jednocześnie mieszkać w internacie.

 • W 1996 roku szkoła znowu się zmienia – powstaje Policealne Studium Zawodowe o profilu informatycznym (dwuletnie), a rok później w Nowej Wsi – Liceum Zawodowe o specjalnościach wiejskie gospodarstwo domowe i mechanik operator maszyn i pojazdów rolniczych.

 • W 1999 roku, w związku z reformą administracyjną, szkoła przeszła pod zarząd Starostwa Powiatowego w Szamotułach.

 • Rada Powiatu Szamotulskiego uchwałą z dnia 10.02.2000 roku nadała szkole imię Powstańców Wielkopolskich i zmieniła nazwę na Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich. Uroczystość nadania szkole imienia i sztandaru odbyła się 8.04 tegoż roku. Ojcem Chrzestnym Szkoły został Jan Rzepa – Powstaniec Wielkopolski i uczestnik wojny obronnej z 1939 roku w szeregach Armii Poznań.

 • Szkoła po raz kolejny powiększyła się w roku 2001, kiedy to na mocy reformy edukacji w skład zespołu weszło Publiczne Gimnazjum nr 2 we Wronkach.

 • Ta sama reforma sprawiła, że w 2002 roku na Leśnej zaczęło funkcjonować Technikum nr 1 (czteroletnie), Liceum Ogólnokształcące (trzyletnie, o nachyleniach programowych: humanistycznym, matematyczno-przyrodniczym i informatycznym) i I Liceum Profilowane.

 • 20.10.2003 roku odbył się Zjazd Absolwentów, żeby uczcić jubileusz 55-lecia Szkoły (pierwszy taki zjazd w historii).

 • Wrzesień 2004 roku był dla Szkoły wyjątkowy. Dzięki staraniom wielu osób uroczyście otwarto halę sportową. Po raz pierwszy powstała również odrębna klasa dla młodych piłkarzy klubu Amica zwana klasą sportową.

 • W 2004 roku przestała również istnieć szkoła w Nowej Wsi.

 • 20.04.2007 roku Szkoła otrzymała Statuetkę Hipolita, którą przyznaje się liderom pracy organicznej. Na ręce pani dyrektor Grażyny Gromadzińskiej-Kopras statuetkę przekazali Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego Marian Król i dyrektor biura Towarzystwa Edmund Dudziński, w obecności posłów na Sejm RP: Jakuba Rutnickiego, Stanisława Kalemby i Stanisława Steca.

 • 20.09.2008 roku odbył się kolejny Zjazd Absolwentów w ramach obchodów Jubileuszu 60-lecia Szkoły.

 • Rok 2012 był szczególny zwłaszcza dla uczniów uprawiających piłkę nożną – 19.09 nastąpiło otwarcie Akademii Lecha Poznań przy Szkole na Leśnej we Wronkach.

 • W roku 2014 roku Szkoła podpisała kilka ważnych porozumień: 30.04 – porozumienie o współpracy partnerskiej z Nadleśnictwem Wronki, 16.06 – porozumienie o współpracy partnerskiej z Politechniką Poznańską, 6.11 – porozumienie o współpracy partnerskiej z Wydziałem Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 16.12 ruszył również projekt Samsung Labo – program kursów dokształcających w zakresie nowoczesnych technologii oraz umiejętności biznesowych i społecznych dla uczniów technikum.

 • Z dniem 1.09.2017 roku częścią Zespołu Szkół stała się Szkoła Mistrzostwa Sportowego (klasa siódma według nowej reformy oświatowej). Będzie się ona opierała na współpracy z Klubami KKS Lech Poznań i MKS Błękitni Wronki.

 • 7.04.2018 roku odbędzie się kolejny Zjazd Absolwentów w ramach obchodów Jubileuszu 70-lecia Szkoły.

Autor: Monika Roszak – historyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *