I co tak cicho w temacie Przedsiębiorstwa Komunalnego i prezesa Andrzeja Strażyńskiego, Pani Redaktor?

Zapytał mnie Czytelnik: – I co tak cicho w temacie Przedsiębiorstwa Komunalnego i prezesa Andrzeja Strażyńskiego, Pani Redaktor? Kolejna afera zamieciona pod dywan?

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

Otóż, mam nadzieję, że nie!

Mam wielką nadzieję, że sprawa NIE zostanie zamieciona pod dywan.
Już drugi tydzień czekam na odpowiedzi na pytania, które zadałam burmistrzowi Mirosławowi Wieczorowi i przewodniczącemu Rady Nadzorczej PK Wronki Witoldowi Goszczyńskiemu (pytania podobne).
Póki co dostałam maila z informacją, co mi grozi, jeśli nie usunę pewnych partii materiału z artykułu i komentarzy… Łącznie z groźbą założenia sprawy sądowej.
W ubiegły piątek poszło pismo do CBA, ale o tym później.
Ja na pewno sprawy nie zamiotę pod dywan.
A co zrobią decydenci (burmistrz, Rada Miasta i Gminy Wronki oraz Rada Nadzorcza PK Wronki i poinformowane o sprawie CBA) tego już nie wiem.

Bo cóż wg Pana, ja, zwykła „redaktorka małomiasteczkowego portalu”, mogę jeszcze więcej zrobić, niż nagłośnić sprawę? 

W każdym normalnym mieście po takich rewelacjach powinny posypać się dymisje lub natychmiastowe odwołania. A ja nie dość, że od prawie dwóch tygodni nie mam żadnych odpowiedzi, to jeszcze straszy się mnie sądem za złamanie RODO…
Taki mamy klimat we Wronkach…. :(
Publikuję więc kolejne „rewelacje” :)
Może one w końcu ruszą wroniecki beton, jak widać istniejący nie tylko w Radzie MiG Wronki…
A może chociaż dadzą do myślenia MIESZKAŃCOM naszego „miasteczka”?

Postaram się bardzo skrupulatnie, dokładnie i na materiałach (dokumentach), wyjaśnić o co chodzi i w jaki sposób urząd MiG Wronki świadomie – lub nie- WPROWADZA W BŁĄD MIESZKAŃCÓW. 

Szwarc Gapa

Agencja Reklamowa Wronki

Prezes Andrzej Strażyński – trzeci od lewej, foto (moje) z konferencji prasowej z 2019 roku,
na której po raz pierwszy w roli prezesa wystąpił Andrzej Strażyński, protegowany burmistrza Wieczora

PRZYPOMINAM W CZYM RZECZ, z poprzedniej sprawy:
W CEIDG widnieje wpis, w którym czytamy, że Andrzej Strażyński, prezes wronieckiego PK, 1 lipca 2022 roku założył firmę „ASTOWER NIERUCHOMOŚCI Andrzej Strażyński”. I może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że prawo tego prezesom spółek zabrania.

Oto wypis z CEiDG z 27 sierpnia 2022 roku, godz. 18.03. Status Firmy: AKTYWNA.

Na mój artykuł i przedstawione we „Wronieckim Bazarze” wątpliwości NIE DOSTAŁAM ŻADNEJ odpowiedzi z UMiG, jednak na Fb, pod treścią artykułu znalazł się taki oto komentarz UMiG Wronki:

Otóż: NIEPRAWDĄ JEST, jakoby działalność prezesa Andrzeja Strażyńskiego została zawieszona 25 sierpnia 2022 roku, ponieważ POWYŻEJ drukuję SCREEN z zaznaczoną datą i godziną pobrania dokumentu, na którym istnieje wpis: status indywidualnej działalności gospodarczej; AKTYWNY i na dole data i godzina pobrania dokumentu:  27 sierpnia 2022 roku, godz. 18.03. A jak mi wiadomo, 27 sierpnia jest dwa dni PO 25 sierpnia, czyli 25 sierpnia firma była AKTYWNA. Poniżej wyraźniejszy skan tego samego dokumentu, już bez zaznaczenia. Są to dokumenty JAWNE, każdy może sobie taki dokument w bazie CEiDG sprawdzić, jeśli wie jak to zrobić.

A poniżej podgląd zmian, co również bardzo skrupulatnie, co do dnia, godziny, minuty, a nawet sekundy (!) odnotowuje CEiDG:

CEiDG rejestruje wszystko bardzo skrupulatnie, tak więc wg wyciągu widać, że działalność gospodarcza ZAWIESZONA ZISTAŁA dopiero 29 sierpnia 2022 roku o godz. 08:17 i 15 sek. A w rubryce „Data zaistnienia zmiany” wpisano datę 25.08.2022, czyli ZAWIESZENIE WSTECZ. Wyciągnęłam Państwu tylko ten fragment poniżej.

Jest to dopuszczalne, jak widać, bo podgląd zmian rzeczywiście uwzględnił DATĘ WSTECZ:

 

Niemniej jednak, nieprawdą jest, że prezes Strażyński firmę zawiesił 25 sierpnia, bo zrobił to dopiero 29 sierpnia rano, dwie godziny PRZED ukazaniem się artykułu, poinformowany przez osobę, która o fakcie przygotowywania takiego materiału wiedziała. Smutne, ale prawdziwe. Mam nauczkę, że następnym razem pisząc coś, o czym nie chciałabym, żeby dowiedział się zainteresowany, nie mogę kontaktować się ze „światem zewnętrznym”.

Co ważne jeszcze dla sprawy: nie jest ważne, czy prezes Strażyński firmę zawiesił 25, 27 czy 29 sierpnia 2022 roku. Dla sprawy ważne jest, że JĄ W OGÓLE ZAŁOŻYŁ, ponieważ PRAWO TEGO ZABRANIA, o czym już pisałam, ale przypomnę raz jeszcze:

Zakładając firmę, prezes Strażyński złamał zapisy prawa, a konkretnie:

art. 4 pkt. 6 ustawy antykorupcyjnej tzn. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Tutaj link do całego aktu:

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/ograniczenie-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-przez-osoby-16798809/art-4

a przede wszystkim pkt. 6, który mówi, że prezes nie może:

6) prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności; nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego, a także pełnienia funkcji członka zarządu na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

Poniżej screen ze strony PK; gdzie po moim artykule, w którym znalazł się zapis o nieaktualnym od pół roku składzie Rady Nadzorczej PK, NATYCHMIAST pojawił się nowy skład Rady Nadzorczej:

 

A teraz sprawa kolejna krótko:

Ten sam przepis (o którym mowa powyżej) mówi w pkt. 3, że: nie można być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych;

A na dzisiaj, wg moich informacji prezes Strażyński działa w :

  1. PUK Komorniki – jako Przewodniczący Rady Nadzorczej :

https://pukkomorniki.biuletyn.net/?bip=1&cid=20&bsc=N

2. Zakładzie Komunalnym w Kleszczewie –  jako Członek Rady Nadzorczej

https://zk.kleszczewo.pl/o-firmie/rada-nadzorcza/

3. PUK Rokietnica – jako Członek Rady Nadzorczej

Czy prezes może te wszystkie funkcje wykonywać?
Nie wiem.
Wg mojego rozumienia przepisów ustawy antykorupcyjnej – NIE MOŻE.

A co na to prawo? Proszę bardzo, teraz paragrafy i dokumenty:

Zgodnie z ustawą antykorupcyjną (przywołaną wcześniej) stanowisko prezesa podlega pod art. 1 ogólnie i art 2. pkt 6 szczególnie :

Art.  1.  [Zakres podmiotowy ustawy]

Ustawa określa ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe w rozumieniu przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Art.  2.  [Zakres podmiotowy ustawy – rozwinięcie]

Ustawa określa także ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez: (…..)

6) wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), zastępców wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), skarbników gmin, sekretarzy gmin, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi oraz inne osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

Wyżej wymienione osoby mają zakazy opisane w art. 4 :

Art.  4.  [Zakazy prowadzenia działalności gospodarczej]

Osoby wymienione w art. 1 i 2, w okresie zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji, o których mowa w tych przepisach, nie mogą:

3) być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych;

6) prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności; ….

Przy założeniu , że zgodnie z art. 6 tej ustawy :

Art.  6.  [Wyjątek od zakazu zajmowania stanowisk w spółkach]

1.Zakaz zajmowania stanowisk w organach spółek, o których mowa w art. 4 pkt 1, nie dotyczy osób wymienionych w art. 2 pkt 1, 2, 3a, 3c i 6-10, o ile zostały wskazane przez: Skarb Państwa, inne państwowe osoby prawne, spółki z udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne osoby prawne jednostek samorządu terytorialnego lub związek metropolitalny; osoby te nie mogą zostać wskazane do więcej niż dwóch spółek prawa handlowego z udziałem podmiotów wskazujących te osoby.

 

A tymczasem pan prezes: prowadzi bądź prowadził działalność gospodarczą (do tego konkurencyjną w stosunku do PK) co podchodzi pod art. 4 pkt. 6 .

Do tego zasiada w 3 TRZECH radach nadzorczych co jest złamaniem art. 4 pkt 3 i art. 6, który mówi o nie więcej niż dwóch spółkach.

Pan prezes Strażyński funkcjonuje w niżej wymienionych Radach Nadzorczych według danych z KRS na 29.08.2022 :

  1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. , ul. Topolowa 6, Bytkowo, 62-090 Rokietnica
  2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. ul. Zakładowa1, 62-052 Komorniki
  3. Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o., ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo

W oświadczeniu majątkowym z roku 2021 (za rok 2020) Andrzej Strażyński pisze aż o 6 spółkach, w których uczestniczy.
Są to: oprócz Wronek, Rokietnica, Buk, Komorniki i dwie spółki z Mosiny.
W trzech z nich pełni funkcję w Radach Nadzorczych, o których piszę powyżej. W tym roku nie ma już kilku, jest za to nowe – Kleszczewo.

Wyciąg z KRS – Rada Nadzorcza Kleszczewo:

Wyciąg z KRS – Rada Nadzorcza Komorniki:

Wyciąg z KRS – Rada Nadzorcza Rokietnica:

Do tego Andrzej Strażyński jest jeszcze radnym powiatowym powiatu poznańskiego.

Ustawa mówi o sankcjach za nieprzestrzeganie powyższego prawa:

Art.  5.  [Sankcje za naruszenie zakazów przewidzianych ustawą]

  1. Jeżeli zakazy, o których mowa w art. 4, narusza osoba, o której mowa w art. 2 pkt 6-6c, z wyłączeniem wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwy organ, z zastrzeżeniem ust. 3-5, odwołuje ją albo rozwiązuje z nią umowę o pracę, najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w którym uzyskał informację o przyczynie odwołania albo rozwiązania umowy o pracę.

Zatem Rada Nadzorcza PK ma teoretycznie miesiąc (od 29 sierpnia 2022, czyli od dnia pojawienia się artykułu na stronie „Wronieckiego Bazaru” i jednocześnie zadania pytań w tej sprawie burmistrzowi i przewodniczącemu Rady Nadzorczej) na odwołanie pana prezesa zgodnie z przepisami ustawy antykorupcyjnej.

Wystarczy przestrzegać przepisów, panie burmistrzu.
Już raz przerabialiśmy „trudną sprawę” z byłym prezesem PK Wronki – Pawlickim. Mimo ostrzeżeń (m.in. z mojej strony!) nie dopilnował ani pan, ani Rada Nadzorcza PK i prezes Pawlicki „wyprowadził” ze spółki kilkaset tysięcy złotych, których do dziś nie odzyskano.
Ciekawe, co pan albo Rada Nadzorcza PK robi w tej sprawie, by odzyskać utracone fundusze spółki?

Równolegle sprawę zgłosiliśmy do CBA, bo jeśli NIE Rada Nadzorcza, nie burmistrz, to może ten organ powołany do kontrolowania przestrzegania prawa coś na to, co dzieje się we Wronkach, poradzi.

I na koniec taka moja konkluzja:
Jak prezes Strażyński ma mieć czas na pracę w PK Wronki, skoro działa w tylu miejscach?
Z perspektywy trzech lat teraz wiadomo dlaczego w PK nic nie wychodzi, nic się nie dzieje i nie pozyskano żadnych środków finansowych.

Z niecierpliwością też czekam na sprawozdanie, co z „nadpłynnością finansową” w kwocie ponad 13 milionów złotych, które prezes Andrzej Strażyński przejął razem ze spółką PK Wronki, namaszczony przez burmistrza Mirosława Wieczora w listopadzie 2019 roku razem ze stanowiskiem prezesa.
Skoro nic w PK Wronki z inwestycji zaplanowanych przez poprzednika- Rafała Zimnego – nie zostało zrealizowane, to mam nadzieję, że ta „nadpłynność finansowa” w kwocie ponad 13 milionów złotych przynajmniej się podwoiła!

Tak jak zrobił to pan we Wronkach z własnymi dochodami (fragment oświadczeń majątkowych z roku 2020 za rok 2019 – gdy zarabiał pan poza Wronkami oraz z roku 2021 za rok 2020 – zarobki z Wronek):

Z nadzieją (która umiera ostatnia)

Szwarc Gapa
komentarze 4

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *